Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja

Izgradite kuću po programu POS-a

Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama (APN) provodi programe kojima se potiče gradnja i rekonstrukcija obiteljskih kuća u vlasništvu fizičkih osoba ili kupovina materijala za izgradnju. Riječ je o Programu poticanja gradnje i rekonstrukcije (dogradnje i nadogradnje) kuća - Program “B” i Programu kreditiranja materijala za izgradnju stambenog prostora fizičkih osoba - Program „C“. Pravo na kreditiranje imaju svi građani, državljani Republike Hrvatske koji nemaju vlastiti stambeni prostor, vlasnici neodgovarajućeg stambenog prostora koji žele riješiti svoj stambeni status novom izgradnjom ili proširenjem postojećeg stambenog prostora u obiteljskoj kući u vlasništvu.

Programima „B“ i „C“ potiče se i kreditira isključivo stambena izgradnja obiteljskih kuća i to:

  • 1.a - izgradnja obiteljskih kuća
  • 1.b - rekonstrukcija (dogradnja i  nadogradnja ) obiteljskih kuća
  • 1.c - završetak započete gradnje obiteljskih kuća

Preduvjeti za sudjelovanje u provedbi ovog Programa su da posjedujete vlastito zemljište, da ste kreditno sposobni te da ste ishodili rješenje o uvjetima građenja.

Zahtjevi za kredit podnose se jedinicama lokalne samouprave odnosno gradu ili općini na kojoj se planira gradnja ili rekonstrukcija kuće a u slučaju kada jedinice lokalne samouprave ne sudjeluju u provedbi programa korisnici kredita zahtjeve podnose izravno APN-u.

U slučajevima proširenja stana rekonstrukcijom (dogradnja i nadogradnja) kreditira se samo dodatna izgradnja.

Najduži rok otplate kredita je 31 godina (30 godina otplate i jedna godina počeka). Maksimalna visina kredita je 145.000 eura za Program „B“, odnosno 65.000 eura za Program „C“ a minimalna 9.000 eura, za oba Programa, ovisno o broju članova obiteljskog domaćinstva.

Kredit se sastoji od dva dijela. Prvi dio kreditira komercijalna banka u visini 65% ukupno odobrenog iznosa po Programu „B“, odnosno u visini 55% ukupno odobrenog iznosa po Programu „C“. Drugi dio kreditira APN u visini 35% ukupne vrijednosti kredita po Programu „B“, odnosno u visini 45% ukupno odobrenog iznosa po Programu „C“. Kamata na zajam APN-a za vrijeme počeka je 1%, a tijekom otplate 3%.  Korisnik kredita dužan je u roku od dvije godine završiti gradnju objekta te iskoristiti sredstva kredita.

Više informacija o programima poticanja gradnje i rekonstrukcije kuća pročitajte na internetskim stranicama APN-a koja provodi programe.


 

 
Ispiši stranicu