Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja

12.01.2018. - Oglas za prijam u državnu službu na određeno vrijeme (r.m.br.143.)

Na temelju članka 61. stavka 8. Zakona o državnim službenicima („Narodne novine“, broj: 92/05, 142/06, 77/07, 107/07, 27/08, 34/11, 49/11, 150/11, 34/12, 37/13, 38/13, 1/15, 138/15 i 61/17) i Plana prijma u državnu službu u tijela državne uprave i urede Vlade Republike Hrvatske za 2017. godinu („Narodne novine“ broj: 58/17) Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja, raspisuje

O G L A S
za prijam u državnu službu na određeno vrijeme

UPRAVA ZA PROSTORNO UREĐENJE, PRAVNE POSLOVE I PROGRAME EUROPSKE UNIJE
Sektor za programe i projekte Europske unije
Služba za provedbu programa i projekata Europske unije
Odjel za ugovaranje i praćenje projekata
- stručni savjetnik - 1 izvršitelj
na određeno vrijeme zbog zamjene duže odsutnog službenika, ali najdulje do 31. listopada 2018. godine
(red.br. r.m. 143.)

Prijave na oglas s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnosile su se do 22. siječnja 2018. godine. 

26.1.2018. - Testiranje i razgovor (intervju) sa kandidatkinjom koja je udovoljila formalnim uvjetima oglasa održati će se 1. veljače 2018. godine u 8:00 sati u Ministarstvu graditeljstva i prostornoga uređenja, Ulica Republike Austrije 14. u Zagrebu sukladno pozivu.

Tekst oglasa
Opis poslova radnog mjesta i podaci o plaći
15.02.2018. - Odluka o obustavi postupka
02.03.2018. - Obavijest o ishodu postupka
Ispiši stranicu