Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja

19.01.2018. - Oglas za prijam u državnu službu na određeno vrijeme (r.m.br. 36)

Na temelju članka 61. stavka 8. Zakona o državnim službenicima („Narodne novine“, broj: 92/05, 142/06, 77/07, 107/07, 27/08, 34/11, 49/11, 150/11, 34/12, 37/13, 38/13, 1/15, 138/15 i 61/17) Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja raspisuje
 
OGLAS
za prijam u državnu službu na određeno vrijeme

 
GLAVNO TAJNIŠTVO
Sektor za ljudske potencijale, opće i tehničke poslove
Služba za informatičke poslove i pisarnicu
Odjel za tehničku potporu informacijskim sustavima i pisarnicu
Pododsjek pisarnice i pismohrane
- voditelj Pododsjeka – 1 izvršitelj
na određeno vrijeme zbog zamjene  duže odsutne službenice (red.br. radnog mjesta 36.) 

Prijave na oglas s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnosile su se do 29. siječnja 2018. godine.

8.2.2018. - Razgovor (intervju) s kandidatkinjom koja je udovoljila formalnim uvjetima oglasa održati će se 15. veljače 2018. godine u 9:00 sati u Ministarstvu graditeljstva i prostornoga uređenja, Zagreb, Republike Austrije 14. sukladno tekstu poziva.

Tekst oglasa
Opis poslova radnog mjesta i podaci o plaći
22.2.2018. - Odluka o obustavi postupka
16.03.2018. - Obavijest o ishodu postupka
Ispiši stranicu