Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja

09.02.2018. - Reagiranje Ministarstva na navode iznijete na konferenciji za medije gradonačelnika Slavonskog Broda Mirka Duspare

Na konferenciji za novinare gradonačelnika Slavonskog Broda Mirka Duspare održanoj jučer, 8. veljače 2018. godine, iznijete su ozbiljne optužbe i netočne informacije na postupanje Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja u odnosu na izdavanje uporabne dozvole investitoru RIMC, koje ovim putem odbacujemo.

Uvjeti iz prostornog plana utvrđuju se u postupku izdavanja građevinske dozvole, a ne u postupku izdavanje uporabne dozvole. Grad Slavonski Brod (odnosno njegovo nadležno tijelo) izdao je građevinsku dozvolu i u tom postupku je utvrđeno da je odobrena gradnja u skladu s prostornim planom.

Građevinskom dozvolom izdanom 28. travnja 2017. godine, od strane Grada Slavonskog Broda, odobrena je i rekonstrukcija Osječke ulice tj. rekonstrukcija i proširenje DC 423.

Iz cjelokupne dokumentacije može se zaključiti da je investitor RIMC d.o.o. iz Svete Nedelje dokazao pravni interes za rekonstrukciju i proširenje DC 423. Također, investitor ima izvršnu uporabnu dozvolu na temelju koje se predmetne građevine mogu koristiti.

Dodajemo i da RIMC d.o.o. iz Svete Nedjelje, odnosno LIDL nije stekao, niti će steći pravo vlasništva ili drugo stvarno pravo na državnoj cesti budući je ista javno dobro u općoj uporabi i time je izvan prometa. Uporabnom dozvolom se ne utječe na pravo vlasništva i druga stvarna prava koja Republika Hrvatska ima na državnoj cesti - Osječkoj ulici.

Svi propusti koji su učinjeni u ovim postupcima, učinjeni su od strane nadležnog tijela Grada Slavonskog Broda.

Za više informacija u nastavku šaljemo kronologiju slučaja:

 1. Grad Slavonski Brod, Upravni odjel za graditeljstvo, prostorno uređenje i zaštitu okoliša, nadnevka 28.04.2017. izdao je investitoru RIMC d.o.o. iz Svete Nedjelje građevinsku dozvolu za predmetne građevine.
 2. Grad Slavonski Brod, Upravni odjel za graditeljstvo, prostorno uređenje i zaštitu okoliša, nadnevka 01.08.2017. izdaje rješenje o izmjeni i dopuni gore opisane građevinske dozvole.
 3. Grad Slavonski Brod, Upravni odjel za graditeljstvo, prostorno uređenje i zaštitu okoliša, nadnevka 12.10.2017. donosi zaključak o provođenju tehničkog pregleda u postupku uporabne dozvole.
 4. Tehnički pregled je obavljen 27.10.2017. o čemu je sastavljen Zapisnik Povjerenstva za tehnički pregled.
 5. Grad Slavonski Brod, Upravni odjel za graditeljstvo, prostorno uređenje i zaštitu okoliša, nadnevka 02.11.2017. donosi rješenje o obnovi postupka izdavanja predmetne građevinske dozvole.
 6. Grad Slavonski Brod, Upravni odjel za graditeljstvo, prostorno uređenje i zaštitu okoliša, nadnevka 03.11.2017. donosi rješenje kojim odbija zahtjev za izdavanje uporabne dozvole za predmetne građevine.
 7. Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja svojim rješenjem od 28.11.2017. poništava rješenje Grada Slavonskog Broda od 02.11.2017. o obnovi postupka izdavanja predmetne građevinske dozvole.
 8. Protiv rješenja Ministarstva od 28.11.2017. ( poništenje rješenja o obnovi postupka izdavanja građevinske dozvole ) Grad Slavonski Brod podnio je tužbu Upravnom sudu u Osijeku,
 9. Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja svojim rješenjem od 28.11.2017. poništava rješenje Grada Slavonskog Broda od 03.11.2017. kojim se odbija zahtjev za izdavanje uporabne dozvole i vraća predmet s uputom o postupanju Gradu Slavonskom Brodu
 10. Protiv rješenja Ministarstva od 28.11.2017. ( poništenje rješenja o odbijanju zahtjeva za izdavanje uporabne dozvole ) Grad Slavonski Brod podnio je tužbu Upravnom sudu u Osijeku,
 11. Grad Slavonski Brod, Upravni odjel za graditeljstvo, prostorno uređenje i zaštitu okoliša, nadnevka 02.01.2018. u ponovnom postupku svojim rješenjem poništava predmetnu građevinsku dozvolu.
 12. Grad Slavonski Brod, Upravni odjel za graditeljstvo, prostorno uređenje i zaštitu okoliša, nadnevka 02.01.2018. u ponovnom postupku svojim rješenjem odbacuje zahtjev za izdavanje predmetne uporabne dozvole.
 13. Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja svojim rješenjem od 25.01.2018. poništava rješenje Grada Slavonskog Broda od 02.01.2018 i izdaje uporabnu dozvolu za predmetne građevine.
 14. Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja svojim rješenjem od 31.01.2018. poništava rješenje Grada Slavonskog Broda kojim prvostupanjsko tijelo ( Grad SB) poništava predmetnu građevinsku dozvolu.


Zagreb, 9. veljače 2018. godine

Samostalna služba za odnose s javnošću i informiranje

Ispiši stranicu