Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja

Sufinanciranje izrade prostornih planova jedinica lokalne ili područne (regionalne) samouprave za 2017. godinu

30.11.2017. - Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja objavilo je popis općina, gradova i županija koje su dobile financijska sredstva za izradu prostornih planova u 2017. godini. U 2017. godini za tu je namjenu u Državnom proračunu osigurano 3 milijuna kuna.

Predstavnici općina, gradova i županija zahtjeve su mogli tijekom godine poslati u ovo Ministarstvo na način kako je propisano u Naputku o postupku sufinanciranja izrade prostornih planova jedinica lokalne ili područne samouprave dodjelom sredstava iz Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2017. godinu od 18. siječnja 2017. godine.

Zaprimljene zahtjeve razmatralo je stručno Povjerenstvo Ministarstva u dva navrata i to 5. svibnja 2017. godine i 2. studenog 2017. godine a prilikom raspodjele sredstava uzimalo se u obzir nekoliko kriterija: indeks razvijenosti, strateška važnost u odnosu na velike razvojne, infrastrukturne i prirodne sustave, očekivana dinamika izgradnje i regionalne funkcije, broj stanovnika, razvojne mogućnosti, mogućnost financiranja iz vlastitih sredstava ili iz EU fondova te stupanj izrađenosti plana.

Sredstva se dodjeljuju u iznosu od 20 do 50% od ukupnog iznosa cijene izrade plana a sa svakom jedinicom lokalne ili područne (regionalne) samouprave sklapa se Ugovor o dodjeli sredstava za izradu predmetnog plana. Dodijeljena sredstva dužna su se koristiti isključivo za predmetnu namjena o čemu je potrebno dostaviti izvješća o utrošenim sredstvima za izradu plana nakon utroška istih, zajedno s izdanim računima i uplatnicama po računima. 

Popis općina i gradova koji su dobili financijska sredstva za izradu prostornih planova u 2017. godini – prvo obračunsko razdoblje; drugo obračunsko razdoblje

 
Sufinanciranje izrade prostornih planova jedinica lokalne ili područne (regionalne) samouprave dodjelom sredstava iz Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2017. godinu (prvo obračunsko razdoblje)
Sufinanciranje izrade prostornih planova jedinica lokalne ili područne (regionalne) samouprave dodjelom sredstava iz Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2017. godinu (drugo obračunsko razdoblje)
Naputak o postupku sufinanciranja izrade prostornih planova jedinica lokalne ili područne (regionalne) samouprave dodjelom sredstava iz Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2017. godinu
Ispiši stranicu