Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja

21.02.2018. – Održana četvrta informativna radionica za potencijalne prijavitelje u sklopu poziva 'Energetska obnova i korištenje obnovljivih izvora energije u zgradama javnog sektora'

Premda je u tijeku privremena obustava Poziva na dostavu projektnih prijedloga 'Energetska obnova i korištenje obnovljivih izvora energije u zgradama javnog sektora' (na snazi do 7. svibnja 2018. godine) zbog izuzetno velikog broja pristiglih prijava, a za koje je trenutačno u tijeku postupak odabira, nastavlja se održavanje informativnih radionica u prostorijama Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja.

Stoga je, u srijedu 21. veljače 2018. godine, u Ministarstvu održana i četvrta po redu informativna radionica za predstavnike tijela državne vlasti i državne uprave, jedinica lokalne ili područne (regionalne) samouprave, javnih ustanova, ustanova, vjerskih zajednica i udruga s javnim ovlastima koje obavljaju društvene djelatnosti, kao potencijalne prijavitelje u sklopu predmetnog Poziva.
 
 

Ministarstvo, u funkciji Posredničkog tijela razine 1, održalo je prezentaciju o samom Pozivu, dok je Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost kao Posredničko tijelo razine 2 održao prezentaciju vezano uz provedbu ugovora za sufinanciranje bespovratnim sredstvima, s naglaskom na probleme u provedbi projekata. Sektor za energetsku učinkovitost u okviru Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost održao je prezentaciju vezano uz, do trenutka obustave Poziva, osiguranu mogućnost njihove stručne podrške potencijalnim prijaviteljima u pripremi projektnih prijedloga, s naglaskom na najčešće probleme prilikom sastavljanja projektnih prijava, kao i izrade projektne dokumentacije za iste. Iskazan je veliki interes sudionika radionice za otvaranjem mogućnosti stručne podrške prijaviteljima i prije ponovnog otvaranja Poziva. Predstavnici HBOR-a održali su, također, prezentaciju o mogućnosti sufinanciranja sredstava vlastitog učešća prijavitelja putem financijskog instrumenta 'ESIF Krediti za energetsku učinkovitost'.

Nakon održanih prezentacija, stručnjaci iz Ministarstva, Fonda i HBOR-a odgovarali su na upite prisutnih te su zaželjeli svim potencijalnim prijaviteljima puno uspjeha u realizaciji njihovih projekata.
 
Ispiši stranicu