Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja

Sufinanciranje projekata sanacije klizišta u 2018. godini

9. travnja 2018. - Radi sanacije i sprječavanja štetnih posljedica klizišta, Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja raspisalo je 26. veljače 2018. godine Javni poziv za sufinanciranje projekata sanacije klizišta u 2018. godini. Prihvatljivi podnositelji zahtjeva bile su jedinice lokalne samouprave odnosno općine i gradovi a sufinancirati će se izrada projektne dokumentacije ili izvođenje radova na sanaciji klizišta.

Na poziv su do 28. ožujka 2018. godine, do kada je poziv bio otvoren, pristigla 139 projektna prijedloga od strane 97 jedinica lokalne samouprave te je u tijeku postupak administrativne provjere. Provjera administrativne usklađenosti i prihvatljivosti obuhvaća utvrđivanje kompletnosti i prihvatljivosti zahtjeva s obzirom na propisane uvjete poziva. Zahtjevi koji zadovoljavaju administrativnu provjeru idu u postupak vrednovanja. Svaki pojedini projekt ocijeniti će Povjerenstvo za odabir koje osniva ministar graditeljstva i prostornoga uređenja. Nakon provedenog postupka vrednovanja, na prijedlog Povjerenstva, ministar graditeljstva i prostornoga uređenja donijeti će Odluku o sufinanciranju odabranih projekata. S odabranim Korisnicima Ministarstvo će potpisati Ugovor o sufinanciranju. 

Aktivnosti na projektima trebat će se provesti do 31. prosinca 2018., uključivo i obvezu dostave završnog i financijskog izvješća o realizaciji projekta. Udio Ministarstva u sufinanciranju projekta iznosi maksimalno do 80% ukupnih prihvatljivih troškova projekta.

Za ovu je namjenu u Državnom proračunu za 2018. godinu osigurano 10 milijuna kuna a listu odabranih projekata Ministarstvo će objaviti na ovoj mrežnoj stranici. 

Za eventualna pitanja i dodatne informacije, obratite se ovom Ministarstvu na telefon: 01/3782-147 ili e-adresu: klizista@mgipu.hr

 

26.02.2018. - Otvoren javni poziv za sufinanciranje projekata sanacije klizišta u 2018. godini
Javni poziv za sufinanciranje projekata sanacije klizišta u 2018. godini
22.02.2018. - Odluka o raspisivanju javnog poziva za sufinanciranje projekata sanacije klizišta u 2018. godini
Ispiši stranicu