Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja

02.03.2018. - Donesen Zakon o obavljanju geodetske djelatnosti

Hrvatski sabor je na 7. sjednici održanoj 2. ožujka 2018. sa 114 glasova "za", 3 "protiv" i 2 "suzdržana" donio Zakon o obavljanju geodetske djelatnosti. Zakonom se uređuje obavljanje geodetske djelatnosti i stručnih geodetskih poslova iz područja državne izmjere, katastra nekretnina, katastra zgrada i katastra infrastrukture i drugih stručnih geodetskih poslova koji se obavljaju kao usluge pravnim i fizičkim osobama, stručni ispit i stručno usavršavanje te uvjeti za strane osobe koje obavljaju stručne geodetske poslove. 

Zakonom se ujedno otklanjaju određene administrativne prepreke sadržane u dosad važećem Zakonu te se iste usklađuju sa zakonodavstvom država članica Europske unije.
 
Nadalje, utvrđuju se odgovorne osobe i suradnici koji u različitim svojstvima pod utvrđenim uvjetima mogu obavljati stručne geodetske poslove te se izjednačavaju pravila za obavljanje stručnih geodetskih poslova od strane stranih osoba, tako da one mogu slobodno obavljati stručne geodetske poslove i djelatnosti u Republici Hrvatskoj pod istim uvjetima kao i fizičke i pravne osobe nastanjene u Republici Hrvatskoj.

Konačni prijedlog Zakona o obavljanju geodetske djelatnosti

Na današnjoj su sjednici ujedno doneseni zaključci da se prihvaćaju:  Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o društveno poticanoj stanogradnji i Prijedlog Zakona o izmjenama i dopuni Zakona o najmu stanova. Sve primjedbe, prijedlozi i mišljenja uputit će se Ministarstvu graditeljstva i prostornoga uređenja radi pripreme Konačnih prijedloga zakona.
Ispiši stranicu