Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja

12.03.2018. - Ministar Štromar donio nove naputke o novčanim kaznama koje izriču građevinski inspektori odnosno komunalni redari

Ministar Predrag Štromar donio je nove naputke o novčanim kaznama koje izriču građevinski inspektori i komunalni redari u provođenju Zakona o građevinskoj inspekciji. 

Naputkom o novčanim kaznama koje izriču građevinski inspektori propisuje se način rada građevinskih inspektora u izricanju novčanih kazni na temelju Zakona o građevinskoj inspekciji (»Narodne novine« broj 153/13), a kojima se izvršenici (fizičke i pravne osobe) prisiljavaju na izvršenje inspekcijskih rješenja u svezi s člankom 31. stavkom 3. Zakona te člankom 142. stavkom 2. Zakona o općem upravnom postupku (»Narodne novine«, broj 47/09). Detaljnije pročitajte u tekstu naputka.

Naputkom o novčanim kaznama koje izriču komunalni redari propisuje se način rada upravnog tijela jedinice lokalne samouprave nadležnog za poslove komunalnog gospodarstva, odnosno jedinstvenog upravnog odjela i komunalnih redara u izricanju novčanih kazni na temelju Zakona o građevinskoj inspekciji (»Narodne novine«, broj 153/13), a kojima se izvršenici (fizičke i pravne osobe) prisiljavaju na izvršenje rješenja komunalnih redara u svezi s člankom 142. stavkom 2. Zakona o općem upravnom postupku (»Narodne novine«, broj 47/09). Detaljnije pročitajte u tekstu naputka.

Naputci su objavljeni u Narodnim novinama broj 23/18 od 7. ožujka 2018. godine i stupili su na snagu.

 

 
Ispiši stranicu