Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja

14.03.2018. - Oglas za prijam u državnu službu na određeno vrijeme (r.m.br. 197.)

Na temelju članka 61. stavka 8. Zakona o državnim službenicima („Narodne novine“, broj: 92/05, 142/06, 77/07, 107/07, 27/08, 34/11, 49/11, 150/11, 34/12, 37/13, 38/13, 1/15, 138/15 i 61/17) Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja, raspisuje

OGLAS
za prijam u državnu službu na određeno vrijeme

UPRAVA ZA INSPEKCIJSKE POSLOVE
Sektor područnih ureda i jedinica građevinske inspekcije
Područni ured u Zagrebu
Služba Zagreb II
- stručni referent
1 izvršitelj na određeno vrijeme zbog zamjene  duže odsutne službenice (red.br. radnog mjesta 197.)

Prijave na oglas podnose se na propisanom OBRASCU u roku od 8 dana od dana objave na web-stranici Ministarstva uprave www.uprava.gov.hr odnosno do 22. ožujka 2018. godine neposredno ili poštom na adresu: Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja, Glavno tajništvo, Sektor za ljudske potencijale, opće i tehničke poslove, Služba za ljudske potencijale i opće poslove, Odjel za upravljanje, razvoj i usavršavanje ljudskih potencijala s naznakom "Za oglas - Klasa: 5", Zagreb, Ulica Republike Austrije 20.


Tekst oglasa
Opis poslova radnog mjesta i podaci o plaći
Obrazac prijave
Ispiši stranicu