Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja

Općenito o pozivu

Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja otvorilo je 16. studenoga 2017. Poziv na dostavu projektnih prijedloga 'Energetska obnova zgrada i korištenje obnovljivih izvora energije u zgradama javnog sektora'.

 • Alokacija - 380 milijuna kuna iz Europskog fonda za regionalni razvoj (EFRR) uz mogućnost povećanja alokacije u slučaju iskorištenja sredstava
 • Najniži iznos bespovratnih sredstava je 80 tisuća kuna, a najviši 40 milijuna kuna
 • Otvoreni postupak dodjele u modalitetu trajnog poziva
 • Projektni prijedlozi podnose se od strane ovlaštene osobe Prijavitelja putem sustava eFondovi na mrežnim stranicama http://efondovi.mrrfeu.hr u elektroničkom obliku 
 • Predviđene uštede energije za grijanje/hlađenje od najmanje 50% u odnosu na godišnju potrošnju energije za grijanje/hlađenje prije provedbe mjera energetske obnove kroz integrirani pristup
 • Podnošenje projektnih prijedloga započelo je 15. siječnja 2018., a krajnji rok za podnošenje projektnih prijedloga je 31. prosinca 2020., odnosno do iskorištenja raspoloživih financijskih sredstava
 • 5. veljače 2018. ukupan iznos zatraženih bespovratnih sredstava za dodjelu dosegnuo je 200% pa je Poziv obustavljen na određeno vrijeme do 7. svibnja 2018.
 • Pristiglo je 448 prijava na Poziv u iznosu od gotovo 814 milijuna kuna. U tijeku je postupak dodjele koji uključuje provjeru i ocjenjivanje projektnih prijedloga sukladno kriterijima odabira kako je navedeno u Uputama za prijavitelje, a koji obavlja Odbor za odabir projekata u Fondu za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, kao Posredničkom tijelu razine 2. Nakon završetka postupka i propisanih Izvješća,  Ministarstvo donosi Odluke o financiranju za odabrane projekte.
 • Sredstva se dodijeljuju projektima izrade projektne dokumentacije za energetsku obnovu zgrada i provedbe energetske obnove zgrada javnog sektora u kojima prihvatljivi prijavitelji (tijela državne vlasti, ministarstva, središnji državni uredi, državne upravne organizacije, uredi državne uprave u županijama, jedinice lokalne ili područne (regionalne) samouprave, javne ustanove, ustanove, vjerske zajednice i udruge s javnim ovlastima uređenim posebnim Zakonom) obavljaju društvene djelatnosti
 • Društvenim djelatnostima u smislu ovog Poziva smatraju se: predškolski odgoj, osnovnoškolski i srednjoškolski odgoj i obrazovanje, visoko obrazovanje, formalno obrazovanje odraslih, znanstvena djelatnost, kazališna djelatnost, audiovizualne djelatnosti, knjižnična djelatnost, arhivska djelatnost, muzejska djelatnost, zdravstvena djelatnost, djelatnost socijalne skrbi, upravna i/ili uredska djelatnost, pravosudna djelatnost, sportska djelatnost, stanovanje zajednica, vatrogasna djelatnost, djelatnost zaštite i spašavanja te djelatnost humanitarne pomoći
 • Potencijalni prijavitelji imaju mogućnost tražiti od FZOEU-a, Sektora za energetsku učinkovitost stručnu podršku u pripremi projektnog prijedloga
 • Prijavitelj može osigurati vanjsko financiranje kroz financijske instrumente putem HBOR-a kreditom „ESIF kredit za energetsku učinkovitost“
 • MGIPU u suradnji s FZOEU-om i HBOR-om održava informativne radionice za potencijalne prijavitelje. Od pokretanja ovog Poziva održano je pet radionica, a još toliko ih je planirano do kraja svibnja 2018.
 
Ispiši stranicu