Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja

21.03.2018. - Oglas za prijam u državnu službu na određeno vrijeme (r.m.br. 48.)

Na temelju članka 61. stavka 8. Zakona o državnim službenicima („Narodne novine“, broj: 92/05, 142/06, 77/07, 107/07, 27/08, 34/11, 49/11, 150/11, 34/12, 37/13, 38/13, 1/15, 138/15 i 61/17) Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja, raspisuje

OGLAS
za prijam u državnu službu na određeno vrijeme

GLAVNO TAJNIŠTVO
Sektor za financije
Služba za proračun i računovodstvo
Odjel za računovodstvene poslove
- stručni referent – 1 izvršitelj
na određeno vrijeme zbog zamjene  duže odsutne službenice (red.br. radnog mjesta 48.)

Prijave na oglas s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnosile su do 29. ožujka 2018. godine. 

09.04.2018. - Razgovor s kandidatima koji ispunjavaju formalne uvjete za radno mjesto održati će se 16. travnja 2018. godine u 9:00 sati u Ministarstvu graditeljstva i prostornoga uređenja, Ulica Republike Austrije 20. u Zagrebu sukladno pozivu

Tekst oglasa
Opis poslova radnog mjesta i podaci o plaći
16.5.2018. - Odluka o obustavi postupka
18.5.2018. - Obavijest o ishodu postupka
Ispiši stranicu