Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja

28.03.2018. - JAVNI NATJEČAJ za prijam zaposlenika na određeno vrijeme

 

Na temelju članka 9. Pravilnika o radu Agencije za ozakonjenje nezakonito izgrađenih zgrada,  članka 24. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama („Narodne novine“, br. 128/17) i Uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama („Narodne novine“, br. 25/13, 72/13, 151/13, 9/14, 40/14, 51/14, 77/14, 87/14, 120/14, 147/14 i 151/14, 11/15, 32/15, 38/15, 60/15, 83/15, 112/15, 122/15, 10/17, 39/17, 40/17, 74/17, 122/17 i 9/18) uz suglasnost Upravnog vijeća, klasa: 002-01/18-01/1, urbroj: 403-1/0123-18-3 od 15. ožujka 2018. godine, te uz suglasnost Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja, klasa: 112-01/18-01/20, urbroj: 531-03-1-1-18-2 od 22. ožujka 2018. godine, ravnateljica Agencije za ozakonjenje nezakonito izgrađenih zgrada raspisuje

JAVNI NATJEČAJ
za prijam zaposlenika na određeno vrijeme:

SEKTOR ZA OBRADU ZAHTJEVA I DONOŠENJE RJEŠENJA
Služba za provjeru digitalnog ortofota, pregled planova, donošenje rješenja i  evidentiranje u Informacijski sustav prostornoga uređenja
Odjel za provjeru digitalnog ortofota i donošenje rješenja
1. Viši stručni savjetnik
– 1 izvršitelj na određeno vrijeme
Stručni uvjeti:
- završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij geodetskog, građevinskog ili arhitektonskog smjera
- najmanje 4 godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,
- položen Državni stručni ispit
- poznavanje rada na računalu

2. Upravni savjetnik – 1 izvršitelj na određeno vrijeme
Stručni uvjeti:
- završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij pravnog smjera
- najmanje 3 godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,
- položen Državni stručni ispit ili pravosudni ispit
- poznavanje rada na računalu

Odjel za pregled planova i donošenje rješenja
3. Upravni savjetnik
– 1 izvršitelj na određeno vrijeme
Stručni uvjeti:
- završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij pravnog smjera
- najmanje 3 godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
- položen Državni stručni ispit ili pravosudni ispit
- poznavanje rada na računalu

Služba za obradu zahtjeva i donošenje rješenja
Odjel za obradu zahtjeva i donošenje rješenja I
4. Viši upravni savjetnik
– 1 izvršitelj na određeno vrijeme
Stručni uvjeti:
- završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij pravnog smjera
- najmanje 4 godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
- položen Državni stručni ispit ili pravosudni ispit
- poznavanje rada na računalu

5. Stručni savjetnik – 1 izvršitelj na određeno vrijeme
Stručni uvjeti:
- završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij građevinskog, geodetskog ili arhitektonskog smjera
- najmanje 3 godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
- položen Državni stručni ispit
- poznavanje rada na računalu

6. Stručni suradnik – 1 izvršitelj na određeno vrijeme
Stručni uvjeti:
- završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij građevinskog, geodetskog ili arhitektonskog smjera
- najmanje 12 mjeseci radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
- položen Državni stručni ispit
- poznavanje rada na računalu

7. Samostalni upravni referent – 2 izvršitelja na određeno vrijeme
Stručni uvjeti:
- završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij pravnog smjera
- najmanje 12 mjeseci radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
- položen Državni stručni ispit ili pravosudni ispit
- poznavanje rada na računalu

8. Viši stručni referent – 1 izvršitelj na određeno vrijeme
Stručni uvjeti:
- završen preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij u trajanju od najmanje tri godine građevinskog ili arhitektonskog smjera
- najmanje 12 mjeseci radnog iskustva na odgovarajućim poslovima - položen Državni stručni ispit
- poznavanje rada na računalu.

Odjel za obradu zahtjeva i donošenje rješenja II
9. Viši stručni savjetnik
– 1 izvršitelj na određeno vrijeme
Stručni uvjeti:
- završen preddiplomski diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij građevinskog ili arhitektonskog smjera
- najmanje 4 godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
- položen Državni stručni ispit
- poznavanje rada na računalu

10. Viši upravni savjetnik – 1 izvršitelj na određeno vrijeme
Stručni uvjeti:
- završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij pravnog smjera
- najmanje 4 godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
- položen Državni stručni ispit ili pravosudni ispit
- poznavanje rada na računalu

11. Stručni savjetnik – 1 izvršitelj na određeno vrijeme
Stručni uvjeti:
- završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij građevinskog, geodetskog ili arhitektonskog smjera
- najmanje 3 godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
- položen Državni stručni ispit
- poznavanje rada na računalu

12. Stručni suradnik – 2 izvršitelja na određeno vrijeme
Stručni uvjeti:
- završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij građevinskog, geodetskog ili arhitektonskog smjera
- najmanje 12 mjeseci radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
- položen Državni stručni ispit
- poznavanje rada na računalu

13. Viši upravni referent – 1 izvršitelj na određeno vrijeme
Stručni uvjeti:
- završen preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij u trajanju od najmanje tri godine pravnog smjera
- najmanje 12 mjeseci radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
- položen Državni stručni ispit
- poznavanje rada na računalu

Odjel za obradu zahtjeva i donošenje rješenja III
14. Viši upravni savjetnik
– 1 izvršitelj na određeno vrijeme
 Stručni uvjeti:
- završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij pravnog smjera
- najmanje 4 godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
- položen Državni stručni ispit ili pravosudni ispit
- poznavanje rada na računalu

15. Upravni savjetnik – 1 izvršitelj na određeno vrijeme.
Stručni uvjeti:
- završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij pravnog smjera
- najmanje 3 godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
- položen Državni stručni ispit ili pravosudni ispit
- poznavanje rada na računalu

16. Stručni suradnik – 2 izvršitelja na određeno vrijeme
Stručni uvjeti:
- završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij građevinskog, geodetskog ili arhitektonskog smjera
- najmanje 12 mjeseci radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
- položen Državni stručni ispit
- poznavanje rada na računalu

17. Samostalni upravni referent – 1 izvršitelj na određeno vrijeme.
Stručni uvjeti:
- završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij pravnog smjera
- najmanje 12 mjeseci radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
- položen Državni stručni ispit ili pravosudni ispit
- poznavanje rada na računalu

Odjel za obradu zahtjeva i donošenje rješenja IV
18. Viši stručni savjetnik
– 2 izvršitelja na određeno vrijeme
Stručni uvjeti:
- završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij građevinskog, ili arhitektonskog smjera
- najmanje 4 godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
- položen Državni stručni ispit
- poznavanje rada na računalu

19. Viši upravni savjetnik – 1 izvršitelj na određeno vrijeme
Stručni uvjeti:
- završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij pravnog smjera
- najmanje 4 godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
- položen Državni stručni ispit ili pravosudni ispit
- poznavanje rada na računalu

20. Upravni savjetnik – 1 izvršitelj na određeno vrijeme
Stručni uvjeti:
- završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij pravnog smjera - najmanje 3 godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
- položen Državni stručni ispit ili pravosudni ispit
- poznavanje rada na računalu.

21. Stručni suradnik – 1 izvršitelj na određeno vrijeme
Stručni uvjeti:
- završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij građevinskog, geodetskog ili arhitektonskog smjera
- najmanje 12 mjeseci radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
- položen Državni stručni ispit
- poznavanje rada na računalu

22. Samostalni upravni referent – 1 izvršitelj na određeno vrijeme
Stručni uvjeti:
- završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij pravnog smjera
- najmanje 12 mjeseci radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
- položen Državni stručni ispit ili pravosudni ispit
- poznavanje rada na računalu

Odjel za obradu zahtjeva i donošenje rješenja V
23. Viši stručni savjetnik
– 1 izvršitelj na određeno vrijeme
Stručni uvjeti:
- završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij građevinskog ili arhitektonskog smjera
- najmanje 4 godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
- položen Državni stručni ispit
- poznavanje rada na računalu

24. Viši upravni savjetnik – 1 izvršitelj na određeno vrijeme
Stručni uvjeti:
- završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij pravnog smjera
- najmanje 4 godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
- položen Državni stručni ispit ili pravosudni ispit
- poznavanje rada na računalu

25. Upravni savjetnik – 1 izvršitelj na određeno vrijeme
Stručni uvjeti:
- završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij pravnog smjera
- najmanje 3 godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
- položen Državni stručni ispit ili pravosudni ispit
- poznavanje rada na računalu

26. Stručni suradnik – 1 izvršitelj na određeno vrijeme
Stručni uvjeti:
- završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij građevinskog, geodetskog ili arhitektonskog smjera
- najmanje 12 mjeseci radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
- položen Državni stručni ispit
- poznavanje rada na računalu

27. Samostalni upravni referent – 1 izvršitelj na određeno vrijeme
Stručni uvjeti:
- završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij pravnog smjera
- najmanje 12 mjeseci radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
- položen Državni stručni ispit ili pravosudni ispit
- poznavanje rada na računalu

Mjesto rada: Zagreb.
S izabranom kandidatima sklopit će se ugovor o radu na određeno vrijeme u trajanju od 12 mjeseci, uz obvezni probni rad od tri mjeseca.

Prijave na javni natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnosile su se do 5. travnja 2018. godine. 

13.04.2018. - Intervju s kandidatima koji ispunjavaju formalne uvjete Javnog natječaja održat će se 19. i 20. travnja 2018. godine u Agenciji za ozakonjenje nezakonito izgrađenih zgrada, Zagreb, Selska 136, prema rasporedu iz poziva
POZIV za 19. travnja 2018. 
POZIV za 20. travnja 2018.

 

Tekst Javnog natječaja
Opis poslova radnih mjesta, podaci o plaći i pravni izvori za testiranje kandidata
02.05.2018. - Rezultati javnog natječaja
04.05.2018. - Odluka o djelomičnoj obustavi postupka prijama zaposlenika
Ispiši stranicu