Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja

26.02.2018. - Otvoren javni poziv za sufinanciranje projekata sanacije klizišta u 2018. godini

Prijave se više ne zaprimaju!


U cilju sanacije i sprječavanja štetnih posljedica klizišta ministar graditeljstva i prostornoga uređenja je donio Odluku o raspisivanju javnog poziva za sufinanciranje projekata sanacije klizišta u 2018. godini.

Pozivaju se svi zainteresirani prihvatljivi podnositelji zahtjeva na dostavu zahtjeva za sufinanciranje projekata sanacije klizišta u 2018. godini.

Prihvatljivi podnositelji: jedinice lokalne samouprave.

Prihvatljivi projekti: sanacija klizišta.

Prihvatljive aktivnosti su:

  • izrada projektne dokumentacije
  • radovi na sanaciji klizišta

Prihvatljivo razdoblje provedbe projekta: prihvatljive su aktivnosti na projektima koje se provode u razdoblju od 1. siječnja 2018. do 31. prosinca 2018., uključivo i obvezu dostave završnog i financijskog izvješća o realizaciji projekta.

Iznos sufinanciranja Ministarstva: udio Ministarstva u sufinanciranju projekta iznosi maksimalno do 80% ukupnih prihvatljivih troškova projekta.

Postupak podnošenja zahtjeva: podnositelj zahtjeva podnosi zahtjev za sufinanciranje na propisanom Obrascu prijave, na adresu e-pošte: klizista@mgipu.hr 

Zahtjevu je potrebno priložiti:

Podnositelj može podnijeti najviše dva zahtjeva za dodjelu sredstava za sufinanciranje prihvatljivih aktivnosti za prihvatljive projekte.
 
Rok za podnošenje zahtjeva: 30 dana od dana objave poziva odnosno najkasnije do 28. ožujka 2018. godine.


Postupak odabira projekata: pravodobno pristigli zahtjevi administrativno će se obraditi. Provjera administrativne usklađenosti i prihvatljivosti obuhvaća utvrđivanje kompletnosti i prihvatljivosti zahtjeva s obzirom na propisane uvjete ovog poziva. Zahtjevi koji zadovoljavaju administrativnu provjeru idu u postupak vrednovanja. Svaki pojedini projekt ocijeniti će Povjerenstvo za odabir koje osniva ministar graditeljstva i prostornoga uređenja. Nakon provedenog postupka vrednovanja, na prijedlog Povjerenstva, ministar graditeljstva i prostornoga uređenja donijeti će Odluku o sufinanciranju odabranih projekata. S odabranim Korisnicima Ministarstvo će potpisati Ugovor o sufinanciranju.

Za eventualna pitanja i dodatne informacije, obratite se ovom Ministarstvu na telefon: 01/3782-147 ili e-adresu: klizista@mgipu.hr

 

 
Odluka o raspisivanju javnog poziva za sufinanciranje projekata sanacije klizišta u 2018. godini
Javni poziv za sufinanciranje projekata sanacije klizišta u 2018. godini
Izjava podnositelja zahtjeva o vlastitom udjelu sufinanciranja
Izjava o nepostojanju dvostrukog financiranja
Lista odabranih projekata sanacije klizišta u 2018. godini
Ispiši stranicu