Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja

16.04.2018. - Novi Tehnički propis o građevnim proizvodima na snazi od 20. travnja 2018.

Na temelju članka 17. stavka 2. Zakona o gradnji (»Narodne novine«, broj 153/13 i 20/17) ministar graditeljstva i prostornoga uređenja donio je Tehnički propis o građevnim proizvodima koji je objavljen u Narodnim novinama broj 35/18. od 13. travnja 2018. godine i stupa na snagu 20. travnja 2018. godine.  


Ovim se Tehničkim propisom, u okviru ispunjavanja temeljnih zahtjeva za građevinu, propisuju bitne značajke i svojstva građevnih proizvoda, uporabljivost i drugi zahtjevi za građevne proizvode namijenjene ugradnji u građevine, ako ovim Propisom nije drukčije propisano. Projektiranje, građenje, održavanje i način korištenja građevine moraju biti takvi da se ispune zahtjevi propisani ovim Propisom.

Danom stupanja na snagu ovog Tehničkog propisa prestaje važiti Tehnički propis o građevnim proizvodima (»Narodne novine«, broj 33/10, 87/10, 146/10, 81/11, 100/11, 130/12, 81/13, 136/14 i 119/15).

Tehnički propis o građevnim proizvodima

Ispiši stranicu