Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja

18.04.2018. - Oglas za prijam u državnu službu na određeno vrijeme (r.m.br. 94)

Na temelju članka 61. stavka 8. Zakona o državnim službenicima („Narodne novine“, broj: 92/05, 142/06, 77/07, 107/07, 27/08, 34/11, 49/11, 150/11, 34/12, 37/13, 38/13, 1/15, 138/15 i 61/17) Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja, raspisuje

O G L A S
za prijam u državnu službu na određeno vrijeme

UPRAVA ZA GRADITELJSTVO I ENERGETSKU UČINKOVITOST U ZGRADARSTVU
Sektor za energetsku učinkovitost u zgradarstvu
Služba za energetsku učinkovitost u zgradarstvu i registre
Odjel za regulativu
- viši stručni savjetnik – 1 izvršitelj
na određeno vrijeme zbog zamjene duže odsutne službenice (red.br. radnog mjesta 94.)

Testiranje i razgovor s kandidatima koji ispunjavaju formalne uvjetima oglasa održani su 14. svibnja 2018. godine prema rasporedu iz poziva

15.6.2018. - Rješenje o prijamu u državnu službu

2.7.2018. - Obavijest o ishodu postupka

Prijave na oglas s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnosile su se do 26. travnja 2018. godine.  
Tekst oglasa
Opis poslova radnog mjesta i podaci o plaći
Ispiši stranicu