Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja

25.04.2018. - Javni natječaj za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme (r.m.br. 137., 139. i 144.)

Sukladno članku 45. Zakona o državnim službenicima („Narodne novine“, broj: 92/05, 142/06, 77/07, 107/07, 27/08, 34/11, 49/11, 150/11, 34/12, 37/13, 38/13, 1/15, 138/15 i 61/17), članku 2. Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi („Narodne novine“ broj 78/17), a  u vezi s javnim natječajem KLASA:112-07/17-02/14,  URBROJ: 531-03-1-1-1-17-1 od 11. rujna 2017. godine objavljenim u „Narodnim novinama“ broj: 177. od 13. rujna 2017. godine, te Odluci o djelomičnoj obustavi javnog natječaja KLASA:112-07/17-02/14, URBROJ: 531-03-1-1-1-17-475 od 08. studenoga 2017. godine, Odluci o djelomičnoj obustavi javnog natječaja KLASA:112-07/17-02/14, URBROJ: 531-03-1-1-1-17-510 od 02. siječnja 2018. godine i Odluci o djelomičnoj obustavi javnog natječaja KLASA:112-07/17-02/14, URBROJ: 531-03-1-1-1-18-511 od 02. siječnja 2018. godine Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja ponovno raspisuje

JAVNI NATJEČAJ
za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme

UPRAVA ZA PROSTORNO UREĐENJE, PRAVNE POSLOVE I PROGRAME EUROPSKE UNIJE
Sektor za programe i projekte Europske unije
Služba za pripremu programa i projekata Europske unije
Odjel za pripremu i objavu poziva
a) viši stručni savjetnik
– 1 izvršitelj (redni broj radnog mjesta 137.) 

11.5.2018. - Prva faza testiranja kandidata koji ispunjava formalne uvjete natječaja, održati će se 22. svibnja 2018. godine u 08:00 sati u Ministarstvu graditeljstva i prostornoga uređenja, Zagreb, Ulica Republike Austrije 14. prema rasporedu iz poziva.  

4.7.2018. - Rješenje o prijamu u državnu službu

b) stručni suradnik – 2 izvršitelja (redni broj radnog mjesta 139.) 

11.5.2018. - Prva faza testiranja kandidata održati će se 23. svibnja 2018. godine u 08:00 sati  u Ministarstvu graditeljstva i prostornoga uređenja, Zagreb, Ulica Republike Austrije 14 prema rasporedu iz poziva.

4.7.2018. - Rješenje o prijamu u državnu službu
6.7.2018. - Rješenje o prijamu u državnu službu

Služba za provedbu programa i projekata Europske unije
Odjel za ugovaranje i praćenje projekata
- stručni suradnik
– 1 izvršitelj (redni broj radnog mjesta 144.) 

11.5.2018. - Prva faza testiranja kandidata održati će se 23. svibnja 2018. godine u 08:00 sati  u Ministarstvu graditeljstva i prostornoga uređenja, Zagreb, Ulica Republike Austrije 14 prema rasporedu iz poziva.

27.6.2018. - Rješenje o prijamu u državnu službu

31.8.2018. - Obavijest o ishodu postupka

Prijave na javni natječaj podnosile su se do 3. svibnja 2018. godine.


Tekst natječaja
Opis poslova radnih mjesta, podaci o plaći, sadržaj testiranja, odnosno pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za testiranje te način testiranja
Ispiši stranicu