Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja

04.05.2018. - Oglas za prijam u državnu službu na određeno vrijeme (r.m.br. 38.)

Na temelju članka 61. stavka 8. Zakona o državnim službenicima („Narodne novine“, broj: 92/05, 142/06, 77/07, 107/07, 27/08, 34/11, 49/11, 150/11, 34/12, 37/13, 38/13, 1/15, 138/15 i 61/17) Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja, raspisuje

O G L A S
za prijam u državnu službu na određeno vrijeme

GLAVNO TAJNIŠTVO
Sektor za ljudske potencijale, opće i tehničke poslove
Služba za informatičke poslove i pisarnicu
Odjel za tehničku potporu informacijskim sustavima i pisarnicu
Pododsjek pisarnice i pismohrane
- stručni referent - arhivar
– 1 izvršitelj na određeno vrijeme zbog zamjene duže vrijeme odsutne službenice (red.br. radnog mjesta 38.)
 

Prijave na oglas s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnosile su se do 14. svibnja 2018. godine.

29.05.2018. - POZIV NA RAZGOVOR kandidatkinji koja ispunjava formalne uvjete iz Oglasa - Razgovor je održan 08. lipnja  2018. godine u Ministarstvu graditeljstva i prostornoga uređenja, Zagreb, Ulica Republike Austrije 14.

09.07.2018. - Rješenje o prijamu u državnu službu  

16.07.2018. - Obavijest o ishodu postupka 

Tekst oglasa
Opis poslova radnog mjesta i podaci o plaći
Ispiši stranicu