Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja

11.05.2018. - Javni natječaj za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme (r.m.br. 33., 51.,126., 303. i 312.)

Sukladno članku 45. a u svezi sa člankom 50. b  Zakona o državnim službenicima („Narodne novine“, broj: 92/05, 142/06, 77/07, 107/07, 27/08, 34/11, 49/11, 150/11, 34/12, 37/13, 38/13, 1/15, 138/15 i 61/17), članku 2. Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi („Narodne novine“ broj 78/17), a  u vezi s javnim natječajem KLASA:112-07/17-02/15,  URBROJ: 531-03-1-1-1-17-4 od 10. studenoga 2017. godine objavljenim u „Narodnim novinama“ broj: 112. od 17. studenoga 2017. godine, Odluci o djelomičnoj obustavi provedbe postupka javnog natječaja KLASA:112-07/17-02/15, URBROJ: 531-03-1-1-1-18-975 od 17. travnja 2018. godine, javnim natječajem KLASA:112-07/17-02/17,  URBROJ: 531-03-1-1-1-17-1 od 27. studenoga 2017. godine objavljenim u „Narodnim novinama“ broj: 119. od 01. prosinca 2017. godine i Odluci o obustavi provedbe postupka javnog natječaja KLASA:112-07/17-02/17, URBROJ: 531-03-1-1-1-18-32 od 29. ožujka 2018. godine Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja ponovno raspisuje

JAVNI NATJEČAJ
za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme

I. GLAVNO TAJNIŠTVO MINISTARSTVA
Sektor za ljudske potencijale, opće i tehničke poslove
Služba za informatičke poslove i pisarnicu
Odjel za tehničku potporu informacijskim sustavima i pisarnicu
- viši informatički savjetnik – 1 izvršitelj
na neodređeno vrijeme (red.br. radnog mjesta 33.)

Testiranje i intervju s kandidatima koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja održalo se 13. lipnja 2018. godine u Ministarstvu graditeljstva i prostornoga uređenja, prema rasporedu iz poziva.  


Sektor za financije
Služba za javnu nabavu i sigurnosne poslove
Odjel za provođenje postupaka javne nabave
- viši stručni savjetnik – 1 izvršitelj
na neodređeno vrijeme (red.br. radnog mjesta 51.)

Testiranje i intervju s kandidatom koji ispunjava formalne uvjete natječaja održalo se 15. lipnja 2018. godine u Ministarstvu graditeljstva i prostornoga uređenja, prema rasporedu iz poziva


II. UPRAVA ZA PROSTORNO UREĐENJE, PRAVNE POSLOVE I PROGRAME EUROPSKE UNIJE
Sektor za pravne poslove
Služba za nadzor
- viši upravni savjetnik – 1 izvršitelj
na neodređeno vrijeme (red.br. radnog mjesta 126.)

Testiranje i intervju s kandidatima koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja održalo se 21. lipnja 2018. godine u Ministarstvu graditeljstva i prostornoga uređenja, prema rasporedu iz poziva


III. UPRAVA ZA INSPEKCIJSKE POSLOVE
Sektor središta građevinske inspekcije
Služba pravne podrške radu građevinske inspekcije
a) viši upravni savjetnik – 1 izvršitelj
na neodređeno vrijeme (red.br. radnog mjesta 303.)

Testiranje i intervju s kandidatima koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja održalo se 18. lipnja 2018. godine u Ministarstvu graditeljstva i prostornoga uređenja prema rasporedu iz poziva.

17.07.2018. - Rješenje o prijamu u državnu službu


IV. SAMOSTALNA SLUŽBA ZA ODNOSE  S JAVNOŠĆU I INFORMIRANJE
- viši stručni savjetnik – 1 izvršitelj
na neodređeno vrijeme (red.br. radnog mjesta 312.)

Testiranje s kandidatima kandidata koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja održalo se 11. lipnja 2018. godine, a intervju 12. lipnja 2018. u Ministarstvu graditeljstva i prostornoga uređenja, prema rasporedu iz poziva

10.07.2018. - Rješenje o prijamu u državnu službu

Prijave na javni natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnosile su se neposredno ili poštom do 21. svibnja 2018. godine. 

26.09.2018. - Obavijest o ishodu postupka


Tekst natječaja
Opis poslova radnih mjesta, podaci o plaći, sadržaj testiranja, odnosno pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za testiranje te način testiranja
04.09.2018. - Odluka o djelomičnoj obustavi provedbe postupka javnog natječaja
Ispiši stranicu