Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja

11.05.2018. - Javni natječaj za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme (r.m.br. 33., 51.,126., 303. i 312.)

Sukladno članku 45. a u svezi sa člankom 50. b  Zakona o državnim službenicima („Narodne novine“, broj: 92/05, 142/06, 77/07, 107/07, 27/08, 34/11, 49/11, 150/11, 34/12, 37/13, 38/13, 1/15, 138/15 i 61/17), članku 2. Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi („Narodne novine“ broj 78/17), a  u vezi s javnim natječajem KLASA:112-07/17-02/15,  URBROJ: 531-03-1-1-1-17-4 od 10. studenoga 2017. godine objavljenim u „Narodnim novinama“ broj: 112. od 17. studenoga 2017. godine, Odluci o djelomičnoj obustavi provedbe postupka javnog natječaja KLASA:112-07/17-02/15, URBROJ: 531-03-1-1-1-18-975 od 17. travnja 2018. godine, javnim natječajem KLASA:112-07/17-02/17,  URBROJ: 531-03-1-1-1-17-1 od 27. studenoga 2017. godine objavljenim u „Narodnim novinama“ broj: 119. od 01. prosinca 2017. godine i Odluci o obustavi provedbe postupka javnog natječaja KLASA:112-07/17-02/17, URBROJ: 531-03-1-1-1-18-32 od 29. ožujka 2018. godine Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja ponovno raspisuje

JAVNI NATJEČAJ
za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme

I. GLAVNO TAJNIŠTVO MINISTARSTVA
Sektor za ljudske potencijale, opće i tehničke poslove
Služba za informatičke poslove i pisarnicu
Odjel za tehničku potporu informacijskim sustavima i pisarnicu
- viši informatički savjetnik – 1 izvršitelj
na neodređeno vrijeme (red.br. radnog mjesta 33.)

Sektor za financije
Služba za javnu nabavu i sigurnosne poslove
Odjel za provođenje postupaka javne nabave
- viši stručni savjetnik – 1 izvršitelj
na neodređeno vrijeme (red.br. radnog mjesta 51.)


II. UPRAVA ZA PROSTORNO UREĐENJE, PRAVNE POSLOVE I PROGRAME EUROPSKE UNIJE
Sektor za pravne poslove
Služba za nadzor
- viši upravni savjetnik – 1 izvršitelj
na neodređeno vrijeme (red.br. radnog mjesta 126.)


III. UPRAVA ZA INSPEKCIJSKE POSLOVE
Sektor središta građevinske inspekcije
Služba pravne podrške radu građevinske inspekcije
a) viši upravni savjetnik – 1 izvršitelj
na neodređeno vrijeme (red.br. radnog mjesta 303.)


IV. SAMOSTALNA SLUŽBA ZA ODNOSE  S JAVNOŠĆU I INFORMIRANJE
- viši stručni savjetnik – 1 izvršitelj
na neodređeno vrijeme (red.br. radnog mjesta 312.)

Prijave na javni natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnosile su se neposredno ili poštom do 21. svibnja 2018. godine. Mjesto i vrijeme održavanja testiranja za kandidate koji su udovoljili formalnim uvjetima natječaja biti će objavljeni na ovoj web stranici minimalno pet dana prije održavanja testiranja.  

 
Tekst natječaja
Opis poslova radnih mjesta, podaci o plaći, sadržaj testiranja, odnosno pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za testiranje te način testiranja
Ispiši stranicu