Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja

10.05.2018. - Vlada prihvatila Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopuni Zakona o NIPP-u

Vlada Republike Hrvatske je na 95. sjednici prihvatila Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopuni Zakona o Nacionalnoj infrastrukturi prostornih podataka (EU) te ga uputila u saborsku proceduru na drugo čitanje. 
 
Konačnim prijedlogom zakona važeći Zakon o Nacionalnoj infrastrukturi prostornih podataka usklađuje se s Direktivom u dijelu definicija tema prostornih podataka i ograničenja pristupa istim, te će ista biti u potpunosti prenesena u hrvatsko zakonodavstvo. Osnovna pitanja koja se uređuju prijedlogom zakona su definicije tema prostornih podataka (Skupina I., II. i III.), preciznije se definiraju registri NIPP-a (Registar subjekata NIPP-a i Registar izvora prostornih podataka NIPP-a) kao i njihov sadržaj, pristup izvorima podataka za tijela javne vlasti čiji poslovi imaju utjecaja na okoliš, te se detaljnije razrađuju ograničenja pristupa prostornim podacima putem mrežnih usluga.

Zakon o Nacionalnoj infrastrukturi prostornih podataka usvojen je u travnju 2013. godine i predstavlja prijenos Direktive u hrvatsko zakonodavstvo. Zakonom se uvodi transparentnost i red u nadležnost nad prostornim podacima kroz opće odredbe koje utvrđuju obveznike primjene Zakona - subjekte NIPP-a - tijela javne vlasti koja imaju nadležnost, odnosno djelokrug rada održavanja ili korištenja prostornih podataka te ostale fizičke i pravne osobe koje ispunjavaju uvjete propisane Zakonom.

Prostorni podaci u širem smislu predstavljaju sve podatke koje je moguće direktno ili indirektno povezati s lokacijom. Problemi vezani uz raspoloživost, kvalitetu, organizaciju, dostupnost i dijeljenje prostornih podataka zajednički su u mnogim područjima, pa tako i u sustavu državne uprave. Rješavanje tih problema zahtijeva mjere koje se bave standardizacijom, dijeljenjem, razmjenjivanjem i korištenjem prostornih podataka. Isti ili slični prostorni podaci često se prikupljaju i održavaju na nekoliko različitih adresa u sustavu državne uprave, onemogućavajući njihovo transparentno korištenje, uz direktan, negativan, utjecaj na proračune.

Na razini države takvi i slični problemi rješavaju se uspostavom nacionalnih infrastruktura prostornih podataka. Da bi se odgovorilo na prethodno navedene izazove i ubrzao razvoj u području prostornih podataka, donesena je Direktiva 2007/2/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 14. ožujka 2007. o uspostavljanju infrastrukture za prostorne informacije u Europskoj zajednici (INSPIRE) (SL L 108, 25.4.2007.; u daljnjem tekstu: Direktiva). Direktiva se primjenjuje na prostorne podatke koje posjeduju tijela javne vlasti te propisuje koje teme prostornih podataka, kada i kako trebaju biti dostupne, ne tražeći prikupljanje novih nego baveći se isključivo postojećim podacima.

Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopuni Zakona o Nacionalnoj infrastrukturi prostornih podataka (EU)


Izlaganje ministra Štromara:

 

 
Ispiši stranicu