Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja

14.05.2018. - Oglas za prijam u državnu službu na određeno vrijeme (r.m. br. 47., 53. i 181.)

Na temelju članka 61. stavka 8. Zakona o državnim službenicima („Narodne novine“, broj: 92/05, 142/06, 77/07, 107/07, 27/08, 34/11, 49/11, 150/11, 34/12, 37/13, 38/13, 1/15, 138/15 i 61/17) Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja, raspisuje

O G L A S
za prijam u državnu službu na određeno vrijeme

I. GLAVNO TAJNIŠTVO
Sektor za financije
1. Služba za proračun i računovodstvo
Odjel za računovodstvene poslove
- viši stručni referent – 1 izvršitelj
na određeno vrijeme zbog zamjene  duže vrijeme odsutne službenice (red.br. radnog mjesta 47.)

2. Služba za javnu nabavu i sigurnosne poslove
Odjel za provođenje postupaka javne nabave
- viši stručni referent – 1 izvršitelj
na određeno vrijeme zbog zamjene  duže vrijeme odsutne službenice (red.br. radnog mjesta 53.)


II. UPRAVA ZA DOZVOLE DRŽAVNOG ZNAČAJA
Sektor građevinskih i uporabnih dozvola
Služba za izdavanje građevinskih dozvola
Odjel za strateške i posebne projekte
- stručni suradnik – 1 izvršitelj
na određeno vrijeme zbog zamjene  duže vrijeme odsutne službenice (red.br. radnog mjesta 181.) 

Prijave na oglas s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnosile su se do 22. svibnja 2018. godine. Mjesto i vrijeme održavanja intervjua (razgovora) za kandidate koji su udovoljili formalnim uvjetima oglasa biti će objavljeni na ovoj web stranici minimalno pet dana prije održavanja testiranja.  

Tekst oglasa
Opis poslova radnog mjesta i podaci o plaći
Ispiši stranicu