Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja

14.05.2018. - Oglas za prijam u državnu službu na određeno vrijeme (r.m. br. 47., 53. i 181.)

Na temelju članka 61. stavka 8. Zakona o državnim službenicima („Narodne novine“, broj: 92/05, 142/06, 77/07, 107/07, 27/08, 34/11, 49/11, 150/11, 34/12, 37/13, 38/13, 1/15, 138/15 i 61/17) Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja, raspisuje

O G L A S
za prijam u državnu službu na određeno vrijeme

I. GLAVNO TAJNIŠTVO
Sektor za financije
1. Služba za proračun i računovodstvo
Odjel za računovodstvene poslove
- viši stručni referent – 1 izvršitelj
na određeno vrijeme zbog zamjene  duže vrijeme odsutne službenice (red.br. radnog mjesta 47.)

Razgovor s kandidatima koji ispunjavaju formalne uvjete Oglasa održan je 04. lipnja 2018. godine prema rasporedu iz poziva.

12.06.2018. - Rješenje o prijamu u državnu službu


2. Služba za javnu nabavu i sigurnosne poslove
Odjel za provođenje postupaka javne nabave
- viši stručni referent – 1 izvršitelj
na određeno vrijeme zbog zamjene  duže vrijeme odsutne službenice (red.br. radnog mjesta 53.)

Razgovor s kandidatima koji ispunjavaju formalne uvjete Oglasa održan je 07. lipnja 2018. godine prema rasporedu iz poziva. O rezultatima kandidati će biti obaviješteni objavom rješenja o prijmu u državnu službu izabranog kandidata na ovoj web stranici i web stranici Ministarstva uprave. Dostava rješenja kandidatima smatra se obavljenom istekom osmoga dana od dana objave na web stranici Ministarstva uprave.

10.08.2018. - Rješenje o prijamu u državnu službu
 


II. UPRAVA ZA DOZVOLE DRŽAVNOG ZNAČAJA
Sektor građevinskih i uporabnih dozvola
Služba za izdavanje građevinskih dozvola
Odjel za strateške i posebne projekte
- stručni suradnik – 1 izvršitelj
na određeno vrijeme zbog zamjene  duže vrijeme odsutne službenice (red.br. radnog mjesta 181.) 

Razgovor s kandidatima koji ispunjavaju formalne uvjete Oglasa održan je 05. lipnja  2018. godine prema rasporedu iz poziva. O rezultatima kandidati će biti obaviješteni objavom rješenja o prijmu u državnu službu izabranog kandidata na ovoj web stranici i web stranici Ministarstva uprave. Dostava rješenja kandidatima smatra se obavljenom istekom osmoga dana od dana objave na web stranici Ministarstva uprave.

12.07.2018. - Rješenje o prijamu u državnu službu

31.8.2018. - Obavijest o ishodu postupka

Prijave na oglas s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnosile su se do 22. svibnja 2018. godine. 

Tekst oglasa
Opis poslova radnog mjesta i podaci o plaći
Ispiši stranicu