Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja

Nacrt Odluke o određivanju relativnih pondera za arhitektonske i inženjerske i s njima povezane savjetodavne usluge u graditeljstvu i prostornom uređenju na javnom savjetovanju od 06.06. do 06.07.2018.

Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja izradilo je Nacrt Odluke o određivanju relativnih pondera za arhitektonske i inženjerske i s njima povezane savjetodavne usluge u graditeljstvu i prostornom uređenju kojom se se određuju relativni ponderi za arhitektonske i inženjerske i s njima povezane savjetodavne usluge u graditeljstvu i prostornom uređenju, prema članku 284. stavku 8. Zakona o javnoj nabavi, a kojim čelnik središnjeg tijela državne uprave može javnim naručiteljima iz svog djelokruga odlukom odrediti relativne pondere za pojedine vrste predmeta nabave.

Predstavnici zainteresirane javnosti svoje primjedbe, prijedloge i mišljenja uz prethodnu registraciju mogli su poslati do 6. srpnja 2018. godine putem portala eSavjetovanja.

Izvješće o provedenom savjetovanju 
Ispiši stranicu