Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja

08.06.2018. - Izmjene Zakona o NIPP-u na snazi od 14. lipnja 2018.

Hrvatski sabor donio je na sjednici održanoj 25. svibnja 2018. Zakon o izmjenama i dopuni Zakona o Nacionalnoj infrastrukturi prostornih podataka (NIPP) kojim se važeći Zakon o NIPP-u usklađuje s Direktivom u dijelu definicija tema prostornih podataka i ograničenja pristupa istim, te je ista u potpunosti prenesena u hrvatsko zakonodavstvo.

Osnovna pitanja koja se uređuju zakonom su definicije tema prostornih podataka (Skupina I., II. i III.), preciznije se definiraju registri NIPP-a (Registar subjekata NIPP-a i Registar izvora prostornih podataka NIPP-a) kao i njihov sadržaj, pristup izvorima podataka za tijela javne vlasti čiji poslovi imaju utjecaja na okoliš, te se detaljnije razrađuju ograničenja pristupa prostornim podacima putem mrežnih usluga.
 

Zakon o NIPP-u usvojen je u travnju 2013. godine i njime se uvodi transparentnost i red u nadležnost nad prostornim podacima kroz opće odredbe koje utvrđuju obveznike primjene Zakona - subjekte NIPP-a - tijela javne vlasti koja imaju nadležnost, odnosno djelokrug rada održavanja ili korištenja prostornih podataka te ostale fizičke i pravne osobe koje ispunjavaju uvjete propisane Zakonom.

Zakon o izmjenama i dopuni Zakona o Nacionalnoj infrastrukturi prostornih podataka je objavljen u Narodnim novinama broj 52/18. od 6. lipnja 2018. godine i stupa na snagu osmoga dana od dana objave.

 
Ispiši stranicu