Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja

10.04.2018. - Zaprimljeno 550 projektnih prijedloga

10. travnja 2018. - U cilju poticanja razvoja komunalnog gospodarstva i ujednačavanja komunalnog standarda na području jedinica lokalne samouprave, Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja raspisalo je 26. veljače 2018. godine Javni poziv za sufinanciranje projekata gradova i općina za poticanje razvoja komunalnog gospodarstva i ujednačavanje komunalnog standarda u 2018. godini.

Na poziv su do 28. ožujka 2018. godine, do kada je poziv bio otvoren, pristigla 550 projektna prijedloga od strane 385 jedinica lokalne samouprave te je u tijeku postupak administrativne provjere. Provjera administrativne usklađenosti i prihvatljivosti obuhvaća utvrđivanje kompletnosti i prihvatljivosti zahtjeva s obzirom na propisane uvjete poziva. Zahtjevi koji zadovoljavaju administrativnu provjeru idu u postupak vrednovanja. Svaki pojedini projekt ocijeniti će Povjerenstvo za odabir koje osniva ministar graditeljstva i prostornoga uređenja. Nakon provedenog postupka vrednovanja, na prijedlog Povjerenstva, ministar graditeljstva i prostornoga uređenja donijeti će Odluku o sufinanciranju odabranih projekata. S odabranim Korisnicima Ministarstvo će potpisati Ugovor o sufinanciranju. 

Pod poticanjem razvoja komunalnog gospodarstva te ujednačavanjem komunalnog standarda smatraju se aktivnosti na projektima koje će potaknuti ili pridonijeti boljem obavljanju komunalnih djelatnosti i pružanju odnosno isporuci komunalnih usluga, te aktivnosti na projektima koji će pridonijeti podizanju razine javnih usluga i većoj kvaliteti življenja stanovnika na području pojedine jedinice lokalne samouprave.

Aktivnosti na projektima trebat će se provesti do 31. prosinca 2018., uključivo i obvezu dostave završnog i financijskog izvješća o realizaciji projekta. Najviši iznos sufinanciranja Ministarstva po Korisniku, može iznositi kumulativno 450.000,00 kuna s PDV-om. Udio Ministarstva u sufinanciranju projekta iznosi maksimalno do 80% ukupnih prihvatljivih troškova projekta ovisno o indeksu razvijenosti.

Za ovu je namjenu u Državnom proračunu za 2018. godinu osigurano 40,1 milijuna kuna a listu odabranih projekata Ministarstvo će objaviti na ovoj mrežnoj stranici. 

Za eventualna pitanja i dodatne informacije obratite se ovom Ministarstvu na e-adresu: kapitalne.pomoci@mgipu.hr

 
 
Ispiši stranicu