Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja

27.06.2018. - Ministar Štromar u Hrvatskom saboru predstavio Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o subvencioniranju stambenih kredita

Potpredsjednik Vlade i ministar graditeljstva i prostornoga uređenja Predrag Štromar u Hrvatskom saboru danas je predstavio Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o subvencioniranju stambenih kredita. 

Ministar je uvodno naglasio: 'Namjera nam je bila i da ovo bude jedna srednjoročna mjera, odnosno da se svake jeseni do 2020.godine mladi mogu prijaviti za subvencije. Osigurat ćemo tri natječaja sljedeće tri godine, što će prvenstveno građanima omogućiti da mogu bolje planirati rješavanje svog stambenog pitanja. S druge strane, ovo je bitna izmjena i kako bi građevinski sektor također mogao planirati svoje aktivnosti u sljedeće 3 godine. Produljuje se i rok subvencioniranja s 4 na 5 godine, a time će duže trajati potpora države u otplati rata kredita. Uvodimo također i indeks razvijenosti u ovaj zakon, a sve kako bi priliku za rješavanje svojeg stambenog pitanja mogli iskoristiti i oni iz manje razvijenih dijelova Hrvatske.'

'Moram napomenuti da je prošle godine 2320 mladih ljudi uz pomoć tih subvencija kupilo stan i kuću, ili izgradilo kuću te da je u tim njihovim domovima do sad rođeno više od 200 djece. Zato mogu sa sigurnošću tvrditi da je ovo dobra i konkretna demografska mjera', istaknuo je ministar.

Zbog velikog interesa građana, a na temelju podataka dobivenih analizom primjene zakona, izrađene su izmjene i dopune postojećeg Zakona o subvencioniranju stambenih kredita kojima se nastojalo poboljšati ovu mjeru stambenog zbrinjavanja.

Sukladno prijedlogu zakona za koji je provedeno javno savjetovanje uvjeti subvencioniranja bili bi sljedeći:

Zahtjev za subvencioniranje stambenih kredita moći će podnijeti građani s prebivalištem na području Republike Hrvatske koji ispunjavaju uvjete za dobivanje stambenog kredita koje utvrđuje kreditna institucija (banka), koji nisu stariji od 45 godina te koji, odnosno čiji bračni ili izvanbračni drug, životni partner ili neformalni životni partner, u vlasništvu nema stan, odnosno kuću ili koji u vlasništvu ima samo jedan stan ili kuću koju prodaje radi kupnje većeg stana ili kuće, odnosno gradnje kuće zbog potreba vlastitog stanovanja.

Ovaj zakon ima i demografsku mjeru jer se dodatno produžuje rok subvencioniranja kredita za dvije godine za svako živorođeno, odnosno usvojeno dijete u razdoblju subvencioniranja kredita. Također, u slučaju da je podnositelj zahtjeva ili član njegova obiteljskog domaćinstva utvrđenog invaliditeta većeg od 50% tjelesnog oštećenja dodatno se produžuje rok subvencioniranja kredita za dvije godine.

Subvencioniranje kredita odobravat će se za kupnju stana ili kuće, odnosno gradnju kuće do najviše 1.500,00 eura po metru kvadratnom u kunskoj protuvrijednosti prema srednjem deviznom tečaju Hrvatske narodne banke, odnosno do najvišeg iznosa kredita od 100.000,00 eura u kunskoj protuvrijednosti prema srednjem deviznom tečaju Hrvatske narodne banke na dan isplate kredita i čiji rok otplate ne smije biti kraći od 15 godina.

Ovim izmjenama Zakona utvrđuje se novi rok do 31. prosinca 2020. godine u kojem Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama objavljuje javne pozive za svaku kalendarsku godinu.

Uz to, jasnije se definira stanje stana ili kuće koja je u vlasništvu podnositelja zahtjeva ili njegovog bračnog ili izvanbračnog druga, životnog partnera ili neformalnog životnog partnera, a koja nije pogodna za stanovanje.

Također, jasnije se definira dokumentacija koja se prilaže zahtjevu za kupnju stana ili kuće, odnosno dokumentacija koja se prilaže zahtjevu za gradnju kuće.

Osim toga, uređuje se subvencioniranje kredita koje građani uzimaju od kreditnih institucija za kupnju stana ili kuće, odnosno gradnje kuće, na način da se u razdoblju od pet godina subvencionira dio mjesečnih obroka ili anuiteta koji ovisi o skupini prema indeksu razvijenosti u kojoj se nalazi grad ili općina u kojoj je predmetni stan ili kuća.

Također, uređuje se dodatno subvencioniranje kredita za još jednu godinu (ukupno dvije godine) u slučaju da je podnositelj zahtjeva ili član njegova obiteljskog domaćinstva utvrđenog invaliditeta većeg od 50% tjelesnog oštećenja.
 
Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o subvencioniranju stambenih kredita
Subvencioniranje stambenih kredita
Ispiši stranicu