Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja

Skupina III 45% mjesečnog obroka ili anuiteta

III. skupinu jedinica lokalne samouprave koje se prema vrijednosti indeksa nalaze u drugoj četvrtini ispodprosječno rangiranih jedinica lokalne samouprave:

Andrijaševci, Bednja, Beli Manastir, Bizovac, Brodski Stupnik, Cerna, Cestica, Čeminac, Domašinec, Donja Dubrava, Donji Andrijevci, Donji Vidovec, Dubrava, Feričanci, Garčin, Garešnica, Gornja Vrba, Hercegovac, Hlebine, Hrvace, Ilok, Ivankovo, Janjina, Jarmina, Kalnik, Knin, Koprivnički Bregi, Krašić, Kula Norinska, Kutjevo, Lanišće, Lasinja, Lipik, Lovas, Lovinac, Mala Subotica, Mali Bukovec, Muć, Netretić, Oprisavci, Orehovica, Oriovac, Orle, Otok (Splitsko-dalmatinska županija), Peteranec, Petrijevci, Pitomača, Pleternica, Podcrkavlje, Podravske Sesvete, Podturen, Pokupsko, Primorski Dolac, Promina, Rakovec, Rasinja, Selnica, Sibinj, Slivno, Stari Mikanovci, Sućuraj, Sveti Đurđ, Sveti Ivan Žabno, Štrigova, Tordinci, Trilj, Velika, Virje, Visoko, Vođinci, Vrlika, Vrpolje, Vuka, Zagorska Sela, Zmijavci i Žakanje
Ispiši stranicu