Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja

27.07.2018. - APN objavio Poziv za prikupljanje ponuda za sklapanje ugovora o davanju subvencioniranih kredita

Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama u javnim je glasilima objavila Poziv za prikupljanje ponuda za sklapanje ugovora o davanju subvencioniranih kredita kojim poziva sve kreditne institucije koje na području Republike Hrvatske mogu obavljati poslove davanja kredita na tržištu da dostave ponudu za sklapanje ugovora s Republikom Hrvatskom, kojom se obavezuju obavljati poslove pod uvjetima i na način određen Zakonom o subvencioniranju stambenih kredita ili pod uvjetom koji su za korisnika kredita ili Republiku Hrvatsku povoljniji od uvjeta propisanih Zakonom.
 
Ponude se dostavljaju u zatvorenoj omotnici, poštom ili osobno na urudžbeni zapisnik, najkasnije do 6. kolovoza 2018. g. do 14 sati s naznakom: 

Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama
10000 Zagreb, Savska 41/VI
NE OTVARATI – ponuda za sklapanje ugovora o odobravanju subvencioniranih kredita

Javno otvaranje ponuda obavit će se dana 6. kolovoza 2018.g. u 14:00 sati u prostorijama APN-a, Savska cesta 41, 9. kat – soba za sastanke, 10000 Zagreb.
   
Ispiši stranicu