Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja

Splitsko-dalmatinska županija

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
Upravni odjel za prostorno uređenje
Adresa: Bihaćka 1/III, Split
Tel: 021/ 400-130
Fax: 021/ 490-940
Pročelnik: Mario Radevenjić, dipl.ing.arh.


Ispostava Hvar
Adresa: Dolac b.b., Hvar 
Tel: 021/ 717-656
Fax: 021/ 717-656
Voditelj ispostave: Darislav Petrović, dipl.ing.arh.

Ispostava Imotski
Adresa: Ante Starčevića 23, Imotski
Tel: 021/ 843-131
Fax: 021/ 841-306
Voditelj ispostave: Ivo Ždero, dipl.ing.građ.

Ispostava Makarska
Adresa: Obala kralja Tomislava 1, Makarska
Tel: 021/ 679-497
Fax: 021/ 679-422
Voditeljica ispostave: Suzana Franičević, dipl.ing.građ.

Ispostava Omiš
Adresa: Trg kralja Tomislava 5, Omiš
Tel: 021/ 757-274
Fax: 021/ 862-140
Voditeljica ispostave: Vesna Morović, dipl.ing.arh.

Ispostava Sinj
Adresa: Dragašev prolaz 10, Sinj
Tel: 021/ 400-265
Fax: 021/ 825-605  
Voditeljica ispostave: Anna Preosti, dipl.ing.građ.

Ispostava Solin
Adresa: Kralja Zvonimira 81, Solin
Tel: 021/ 261-750
Fax: 021/ 261-702
Voditeljica ispostave: Marija Paro, dipl.ing.građ.

Ispostava Supetar
Adresa: Dolčić 2, Supetar
Tel: 021/ 400-210
Voditeljica ispostave: Snežana Bralić, dipl.iur.

Ispostava Trogir (za područje Marine, Okruga i Segeta)
Adresa: Put Muline 1, Trogir
Tel: 021/ 400-215
Fax: 021/ 796-216
Voditelj ispostave: Saša Šegvić, dipl.inž.građ.

Ispostava Vis
Adresa: Trg 30. svibnja 1992. br. 1, Vis
Tel: 021/ 400-201
Voditelj ispostave: Petar Petric, dipl.ing.arh.

Ispostava Vrgorac
Adresa: Tina Ujevića 8,  Vrgorac
Tel: 021/ 400-253
Fax: 021/ 674-722 
Voditeljica ispostave: Ljiljana Stanković, dipl.iur.

GRAD SPLIT
Upravni odjel za prostorno uređenje i graditeljstvo
Adresa: Obala kneza Branimira 17, Split
Tel: 021/ 310-309, 021/310-497
Fax: 021/ 310-277
Pročelnik: Teo Vojković

GRAD KAŠTELA
Upravni odjel za urbanizam, graditeljstvo, zaštitu okoliša, imovinsko pravne poslove, gospodarenje gradskom imovinom i komunalno gospodarstvo
Adresa: Kaštel Sućurac, Braće Radić 1, Kaštela
Tel: 021/ 205-218
Pročelnik: Ronald Rejo, dipl.ing.građ.

GRAD TROGIR
Upravni odjel za gospodarenje prostorom i komunalno gospodarstvo
Adresa: Put Mulina 2, Trogir
Tel: 021/ 798-561
Fax: 021/ 798-569
v.d. pročelnik: Ante Bilić, dipl.inž.građ.
 
GRAD MAKARSKA
Odjel za gospodarenje prostorom - Odsjek za prostorno uređenje i graditeljstvo
Adresa: Obala kralja Tomislava 1, Makarska
Tel: 021/ 608-435
Fax: 021/ 612-046
Pročelnik: Ognjen Radić, dipl.inž.građ.
 

Ispiši stranicu