Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja

Download instalacije Pravilnika za izradu prostornih planova

Pravilnik o sadržaju, mjerilima kartografskih prikaza, obveznim prostornim pokazateljima i standardu elaborata prostornih planova (NN broj 106, Zagreb,7.kolovoza 1998.) odredio je način prikazivanja grafičkih prostornih pokazatelja i planskih znakova u grafičkom dijelu prostornih planova. Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva koje je nosilac autorskih prava, odobrava računalne programe kao sastavni dio Pravilnika i daje ih na korištenje bez dodatne naplate svim korisnicima koji sudjeluju u procesu izrade, praćenja i primjene prostornih planova u skladu sa Zakonom o prostornom uređenju i ovim Pravilnikom.

 

Grafički prostorni pokazatelji i planski znakovi su njegova prilagodba radu s računalom, u računalnim programima

 

ArcView 3.0 , 3.0a

AutoCAD R14, AcadMap 2.0

MicroStation 5.0

 

 

Ispiši stranicu