Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja

05.09.2018. - Javni poziv za prijam osoba na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja

Na temelju članka 61.a Zakona o državnim službenicima („Narodne novine“, broj: 92/05, 142/06, 77/07, 107/07, 27/08, 34/11, 49/11, 150/11, 34/12, 37/13, 38/13, 1/15, 138/15 i 61/17), i članka 5. Uredbe o uvjetima i načinu izbora osoba na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u državnim tijelima („Narodne novine“ broj 100/11), a sukladno Planu prijma na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog  odnosa u Ministarstvu graditeljstva i prostornoga uređenja za 2018. godinu, KLASA: 110-01/18-01/2 URBROJ: 531-03-1-1-1-18-9 od 24. srpnja 2018. godine, Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja objavljuje

JAVNI POZIV
za prijam osoba na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja

u trajanju od 12 mjeseci, s punim radnim vremenom, za slijedeća radna mjesta:

I. KABINET MINISTRA
administrativni tajnik ministra -1 izvršitelj
(red.br.9.)

5.10.2018. - Poziv na intervju koji će se održati 16. listopada 2018. u 9:00 sati u Ministarstvu graditeljstva i prostornoga uređenja, Zagreb, Ulica Republike Austrije 14. prema rasporedu iz poziva.


II. GLAVNO TAJNIŠTVO
Sektor za ljudske potencijale, opće i tehničke poslove
Služba za informatičke poslove i pisarnicu

Odjel za tehničku potporu informacijskim sustavima i pisarnicu
informatički  referent - 1 izvršitelj (red.br.35.) 

5.10.2018. - Poziv na intervju koji će se održati 12. listopada 2018. u 10:00 sati u Ministarstvu graditeljstva i prostornoga uređenja, Zagreb, Ulica Republike Austrije 14. prema rasporedu iz poziva.

Pododsjek za pisarnicu i pismohranu
stručni referent - 1 izvršitelj (red.br.37.)

5.10.2018. - Poziv na intervju koji će se održati 12. listopada 2018. u 12:00 sati u Ministarstvu graditeljstva i prostornoga uređenja, Zagreb, Ulica Republike Austrije 14. prema rasporedu iz poziva.


Sektor za financije
Služba za proračun i računovodstvo

Odjel za računovodstvene poslove
stručni referent - 1 izvršitelj (red.br.48.)

9.10.2018. - Poziv na intervju koji će se održati 15. listopada 2018. godine u 10:00 sati u Ministarstvu graditeljstva i prostornoga uređenja, Zagreb, Ulica Republike Austrije 14. prema rasporedu iz poziva.


III. UPRAVA ZA INSPEKCIJSKE POSLOVE
Sektor područnih ureda i jedinica građevinske inspekcije
Područni ured u Zagrebu

Služba Zagreb I
stručni referent - 1 izvršitelj (red.br.193.)
 

IV. SAMOSTALNA SLUŽBA ZA ODNOSE S JAVNOŠĆU I INFORMIRANJE
stručni suradnik -  1 izvršitelj
(red.br.315.) 

4.10.2018.- Poziv na intervju koji će se održati 12. listopada 2018. godine u 09:00 sati u Ministarstvu graditeljstva i prostornoga uređenja, Zagreb, Republike Austrije 14, prema rasporedu iz poziva.

Prijave s dokazima o ispunjavanju potrebnih uvjeta podnosile su se do 13. rujna 2018.g.  Vrijeme i mijesto održavanja strukturiranog intervjua za osobe koje udovoljavaju formalnim uvjetima poziva bit će objavljeni na ovoj web stranici najmanje pet dana prije održavanja strukturiranog intervjua.

 
Javni poziv
Ispiši stranicu