Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja

14.09.2018. - Oglas za prijam u državnu službu na određeno vrijeme (r.m. br. 113)

Na temelju članka 61. stavka 8. Zakona o državnim službenicima („Narodne novine“, broj: 92/05, 142/06, 77/07, 107/07, 27/08, 34/11, 49/11, 150/11, 34/12, 37/13, 38/13, 1/15, 138/15 i 61/17) Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja, raspisuje

O G L A S
za prijam u državnu službu na određeno vrijeme

UPRAVA ZA PROSTORNO UREĐENJE, PRAVNE POSLOVE I PROGRAME EUROPSKE UNIJE
Sektor za pravne poslove
Služba za zakonodavstvo i međunarodno-pravne poslove
Odjel za normativu i koordinaciju provedbe propisa
- viši stručni savjetnik – 1 izvršitelj na određeno vrijeme zbog zamjene duže odsutne službenice (red.br. radnog mjesta 113.)

Prijave na oglas s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se na propisanom OBRASCU PRIJAVE u roku od 8 dana odnosno do 22. rujna 2018. godine neposredno ili poštom na adresu: Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja, Glavno tajništvo, Sektor za ljudske potencijale, opće i tehničke poslove, Služba za ljudske potencijale i opće poslove, Odjel za upravljanje, razvoj i usavršavanje ljudskih potencijala s naznakom "Za oglas - Klasa: 21", Zagreb, Ulica Republike Austrije 20. 


Tekst oglasa
Opis poslova radnog mjesta i podaci o plaći
Obrazac prijave
Ispiši stranicu