Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja

25.09.2018. - Poziv za medije - Stručni skup Urbana sanacija 26. rujna 2018. godine

Hrvatski zavod za prostorni razvoj organizira stručni skup pod nazivom 'Urbana sanacija' koji će se 26. rujna 2018. godine održati u prostoru Ministarstva mora, prometa i infrastrukture u Zagrebu, Prisavlje 14, jugozapadni ulaz, Dvorana 1.

Urbana sanacija predviđena je za naselja i dijelove naselja u kojima je evidentiran niz negativnih prostornih i društvenih procesa: inicijalna neplanska i nezakonita gradnja, degradacija izgrađene strukture, zagušenost prometom, starenje stanovništva, gubitak gospodarskih aktivnosti, kao i za izgrađene prostore koji su pri širenju gradova ostali zanemareni u smislu razvoja javnih sadržaja i infrastrukture te nerijetko sadrže visok udjel nezakonite gradnje.

Stručni skup je namijenjen stručnjacima raznih profila, posebice prostornim planerima, arhitektima i krajobraznim arhitektima te predstavnicima lokalne i regionalne samouprave.

Na inicijativu Hrvatskog zavoda za prostorni razvoj, šest županijskih zavoda za prostorno uređenje s područja kontinentalne Hrvatske provelo je pilot projekte na konkretnim problemskim područjima, s ciljem izrade prijedloga metodologije urbane sanacije. Tako će, tijekom stručnog skupa rezultate provedenih pilot-projekata prikazati Zavod za prostorno uređenje Grada Zagreba te zavodi za prostorno uređenje Brodsko-posavske, Koprivničko-križevačke, Osječko-baranjske,  Sisačko-moslavačke i Zagrebačke županije. Cilj skupa je pobuditi interes i potaknuti stručnu raspravu o mogućim načinima i metodologiji kojom bi se moglo unaprijediti – sanirati stanje u prostoru nastalo bespravnom gradnjom, ali i drugim vidovima degradacije.

Uzvanicima će se uvodno obratiti državna tajnica Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja gđa Dunja Magaš i ravnateljica Hrvatskog zavoda za prostorni razvoj gđa Irena Matković.

Program skupa

 

Ispiši stranicu