Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja

28.09.2018. - Oglas za prijam u državnu službu na određeno vrijeme

Na temelju članka 61. stavka 8. Zakona o državnim službenicima („Narodne novine“, broj: 92/05, 142/06, 77/07, 107/07, 27/08, 34/11, 49/11, 150/11, 34/12, 37/13, 38/13, 1/15, 138/15 i 61/17) i Planu prijma u državnu službu u tijela državne uprave i stručne službe i urede Vlade Republike Hrvatske za 2018. godinu („Narodne novine“ broj: 43/18 i 52/18)  Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja, raspisuje

O G L A S
za prijam u državnu službu na određeno vrijeme

I. GLAVNO TAJNIŠTVO
Sektor za ljudske potencijale, opće i tehničke poslove
Služba za ljudske potencijale i opće poslove
Odjel za opće i tehničke poslove
a) stručni referent –
1 izvršitelj na određeno vrijeme radi privremenog povećanja opsega posla (red.br. radnog mjesta 25.)
b) stručni referent – 1 izvršitelj na određeno vrijeme radi privremenog povećanja opsega posla (red.br. radnog mjesta 27.)

Služba za informatičke poslove i pisarnicu
Odjel za tehničku potporu informacijskim sustavima i pisarnicu
- viši informatički referent – 2 izvršitelja na određeno vrijeme radi privremenog povećanja opsega posla (red.br. radnog mjesta 34.)
 
Pododsjek pisarnice i pismohrane
- stručni referent – 2 izvršitelja na određeno vrijeme radi privremenog povećanja opsega posla (red.br. radnog mjesta 37.)

Sektor za financije
Služba za proračun i računovodstvo
Odjel za pripremu i izvršenje proračuna
- stručni referent – 1 izvršitelj
na određeno vrijeme radi privremenog povećanja opsega posla (red.br. radnog mjesta 44.)
 
Služba za javnu nabavu i sigurnosne poslove
Odjel za financijsko upravljanje, kontrole i sigurnosne poslove
- stručni referent – 1 izvršitelj
na određeno vrijeme radi privremenog povećanja opsega posla (red.br. radnog mjesta 58.)
 

II. UPRAVA ZA GRADITELJSTVO I ENERGETSKU UČINKOVITOST U ZGRADARSTVU
Sektor za energetsku učinkovitost u zgradarstvu
Služba za energetsku učinkovitost u zgradarstvu i registre
Odjel za registre
- stručni suradnik - 1 izvršitelj
na određeno vrijeme radi privremenog povećanja opsega posla (red.br. radnog mjesta 85.)

III. UPRAVA ZA PROSTORNO UREĐENJE, PRAVNE POSLOVE I PROGRAME EUROPSKE UNIJE
Sektor za pravne poslove
Služba za žalbe i zastupanje
Odjel za žalbe
- upravni referent – 1 izvršitelj
na određeno vrijeme radi privremenog povećanja opsega posla (red.br. radnog mjesta 122.)

IV.  UPRAVA ZA DOZVOLE DRŽAVNOG ZNAČAJA
Sektor građevinskih i uporabnih dozvola
Služba za izdavanje građevinskih dozvola
Odjel za strateške i posebne projekte
- stručni suradnik – 1 izvršitelj
na određeno vrijeme radi privremenog povećanja opsega posla (red.br. radnog mjesta 181.)


V. UPRAVA ZA INSPEKCIJSKE POSLOVE
Sektor područnih ureda i jedinica građevinske inspekcije
Područni ured u Zagrebu
Služba Zagreb I
- stručni referent – 1 izvršitelj
na određeno vrijeme radi privremenog povećanja opsega posla (red.br. radnog mjesta 193.)

Služba područnih jedinica - odjeli priobalne Hrvatske
Područna jedinica u Dubrovniku – Odjel Dubrovačko-neretvanske  županije

- stručni referent – 1 izvršitelj na određeno vrijeme radi privremenog povećanja opsega posla (red.br. radnog mjesta 238.)
 

Prijave na oglas s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnosile su se do 9. listopada 2018. godine. Vrijeme i mjesto održavanja intervjua bit će objavljeno na ovoj web stranici najmanje pet dana prije održavanja intervjua.


Tekst oglasa
Opis poslova radnog mjesta i podaci o plaći
Ispiši stranicu