Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja

28.09.2018. - Javni natječaj za prijam vježbenika u državnu službu

Sukladno članku 45. Zakona o državnim službenicima („Narodne novine“, broj: 92/05, 142/06, 77/07, 107/07, 27/08, 34/11, 37/13, 38/13, 1/15, 138/15 i 61/17), članku 2. Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi („Narodne novine“ broj 78/17) i Planu prijma u državnu službu u tijela državne uprave i stručne službe i urede Vlade Republike Hrvatske za 2018. godinu („Narodne novine“ broj: 43/18 i 52/18) Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja raspisuje

JAVNI NATJEČAJ
za prijam vježbenika  u državnu službu

I. UPRAVA ZA PROSTORNO UREĐENJE, PRAVNE POSLOVE I PROGRAME EUROPSKE UNIJE
Sektor za pravne poslove
Služba za zakonodavstvo i međunarodno-pravne poslove
Odjel za međunarodno i europsko pravo
- stručni suradnik – 1 izvršitelj
na neodređeno vrijeme (red.br. radnog mjesta 117.)
vježbenik

II.  UPRAVA ZA DOZVOLE DRŽAVNOG ZNAČAJA
Sektor lokacijskih dozvola i investicija
Služba za investicije
- viši stručni referent – 1 izvršitelj
na neodređeno vrijeme (red.br. radnog mjesta 172.)
vježbenik

Prijave na javni natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnosile su se do 9. listopada 2018. godine. Mjesto i vrijeme održavanja testiranja i intervjua objaviti će se na ovoj web stranici namanje pet dana prije održavnja testiranja.


Tekst natječaja
Opis poslova radnih mjesta, podaci o plaći, sadržaj testiranja, odnosno pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za testiranje te način testiranja
Ispiši stranicu