Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja

09.11.2018. - Javna rasprava o Prijedlogu Prostornog plana Parka prirode Papuk i Strateškoj studiji utjecaja na okoliš

Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja najavljuje kako će se u razdoblju od 19. studenog 2018. do 18. prosinca 2018. g. odvijati javna rasprava o Prijedlogu Prostornog plana Parka prirode Papuk.

Zainteresirana javnost moći će uvid u Prijedlog plana obaviti svakim radnim danom i to:

  • u Zagrebu - u Ministarstvu graditeljstva i prostornoga uređenja, Ulica Republike  Austrije  14., podrum velika dvorana, u vremenu od  10.00 do 14.00 sati,
  • u Velikoj - u prostoru Jedinstvenog upravnog odjela Općine Velika, Zvonimirova br.1a,   u vremenu od  08.00 do 14.00 sati,
  • u Orahovici - u prostorijama Jedinstvenog upravnog odjela Grada Orahovice, Franje   Gavrančića 6/1, soba br. 9.,  u vremenu od  08.00 do 14.00 sati.

Prijedlog Prostornog plana te prateća dokumentacija biti će dostupni i na internetskim stranicama Ministarstva.

Javno izlaganje na kojem će sudjelovati nositelj izrade, koordinator, odgovorni voditelj  i prema potrebi drugi stručnjaci koji sudjeluju u izradi prostornog plana, održati će se prema slijedećem rasporedu:

  • u utorak 27. studenog 2018. godine u Velikoj, u vijećnici Općine Velika, Zvonimirova   1a,  s  početkom u 11.00 sati,  i
  • u srijedu 28. studenog 2018. godine u Orahovici, u Velikoj gradskoj vijećnici Grada  Orahovice, Trg pl. Mihalovića 1, s početkom u 11.00 sati.

Mišljenja, prijedlozi i primjedbe moći će se, najkasnije do zaključenja javne rasprave 18. prosinca 2018. godine, upisati u Knjigu primjedbi na mjestu održavanja javnog uvida za vrijeme njegova trajanja, dati u zapisnik za vrijeme javnog izlaganja ili pisanim putem uputiti nositelju izrade: Ministarstvu graditeljstva i prostornoga uređenja, Ulica Republike Austrije 20, 10 000 Zagreb, s naznakom: 'Javna rasprava o Prijedlogu Prostornog plana Parka prirode Papuk'.

Istovremeno s postupkom javne rasprave na Prijedlog Prostornog plana Parka prirode Papuk provodi se i postupak javne rasprave za Stratešku studiju utjecaja na okoliš  Prostornog plana Parka prirode Papuk sukladno posebnoj objavi. Obavijest o održavanju javne rasprave, Strateška studija PP PP Papuk i Ne-tehnički sažetak biti će dostupni javnosti također putem internetskih stranica Ministarstva.  
 

Obavijest o javnoj raspravi o Prijedlogu Prostornog plana Parka prirode Papuk

Obavijest o javnoj raspravi o Strateškoj stidiji utjecaja na okoliš Prostornog plana Parka prirode Papuk


 

 

 
Ispiši stranicu