Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja

Suglasnosti za obavljanje stručnih poslova prostornog uređenja

Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja izdaje suglasnosti pravnim osobama za obavljanje stručnih poslova:

  1. izrade nacrta prijedloga svih prostornih planova i nacrta izvješća o stanju u prostoru svih razina te obavljanje poslova u vezi s pripremom i donošenjem svih prostornih planova i izvješća o stanju u prostoru svih razina (suglasnosti za obavljanje svih stručnih poslova prostornog uređenja) i
  2. izrade nacrta prijedloga urbanističkih planova uređenja i obavljanje poslova u vezi s pripremom i donošenjem urbanističkih planova uređenja (suglasnosti za obavljanje stručnih poslova prostornog uređenja izrade nacrta urbanističkih planova uređenja)

Područje je regulirano Zakonom o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje („Narodne novine“ broj 78/2015.) koji je stupio na snagu 25.07.2015. godine te Pravilnikom o izdavanju suglasnosti za obavljanje stručnih poslova prostornog uređenja  („Narodne novine“ broj 136/2015.) koji je stupio na snagu 26.12.2015. godine.

Obrasci zahtjeva s prilozima dostavljaju se poštom na adresu: Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja, Ulica Republike Austrije 20, 10000 Zagreb ili osobno u Pisarnicu Ministarstva, radnim danom od 8:30 do 13:30 sati ili u elektroničkom obliku na adresu e-pošte:
prostorno.uredjenje.suglasnosti@mgipu.hr

Obrazac zahtjeva za izdavanje suglasnosti za obavljanje svih stručnih poslova prostornog uređenja (xls)
Obrazac zahtjeva za izdavanje suglasnosti za obavljanje stručnih poslova prostornog uređenja izrade nacrta urbanističkih planova uređenja (xls)


OBAVIJEST O VAŽENJU SUGLASNOSTI

Ministarstvo suglasnosti izdaje na neodređeno vrijeme. Pravna osoba koja je ishodila suglasnost dužna je jednom godišnje u mjesecu u kojem je izdana suglasnost dostaviti Ministarstvu dokumentaciju kojom dokazuje da nisu prestali postojati uvjeti za obavljanje stručnih poslova prostornog uređenja.

Suglasnosti koje su ishođene temeljem Zakona o arhitektonskim i inženjerskim poslovima i djelatnostima u prostornom uređenju i gradnji („Narodne novine“ broj 152/08., 124/09., 49/11. i 25/13.) i Pravilnika o uvjetima i mjerilima za davanje suglasnosti za obavljanje stručnih poslova prostornog uređenja („Narodne novine“ broj 118/09.) važile su:

  • suglasnosti za obavljanje svih stručnih poslova prostornog uređenja - do 25. srpnja 2017.
  • suglasnosti za izradu urbanističkih planova uređenja - do 26. prosinca 2017.
Do navedenih datuma pravne osobe bile su obvezne ishoditi suglasnosti za obavljanje stručnih poslova prostornog uređenja sukladno važećim propisima koji reguliraju ovo područje.


Popisi pravnih osoba kojima je izdana suglasnost za obavljanje stručnih poslova prostornog uređenja: 
Popis pravnih osoba kojima je izdana suglasnost za obavljanje svih stručnih poslova prostornog uređenja na temelju članka 2. starog Pravilnika – suglasnosti koje su važile do 25.07.2017. (pdf) (csv)
Popis pravnih osoba kojima je izdana suglasnost za obavljanje izrade nacrta provedbenih dokumenata prostornog uređenja (DPU i UPU) na temelju članka 3. starog Pravilnika – suglasnosti koje su važile do 26.12.2017. (pdf) (csv)
Popis pravnih osoba kojima je izdana suglasnost za obavljanje svih stručnih poslova prostornog uređenja na temelju članka 4. važećeg Pravilnika (pdf) (csv)
Popis pravnih osoba kojima je izdana suglasnost za obavljanje stručnih poslova prostornog uređenja izrade nacrta urbanističkih planova uređenja na temelju članka 5. važećeg Pravilnika (pdf) (csv)
Ispiši stranicu