Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja

SAVJETOVANJE SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU

Savjetovanje i uključivanje građana i stručne javnosti u postupak donošenja propisa provodi se u svrhu prikupljanja informacija o interesima, stavovima i prijedlozima javnosti na određeni propis.

Kodeks savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja zakona, drugih propisa i akata (Narodne novine br. 140/09) pruža smjernice za učinkovito savjetovanje državnih tijela i zainteresirane javnosti u postupku donošenja zakona i drugih akata. Kodeksom se ujedno utvrđuju opća načela, standardi i mjere za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u navedenim postupcima.

Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja objavljuje nacrte zakona, drugih propisa i akata iz svoje nadležnosti u aplikaciji e-Savjetovanja kako bi zainteresirana i stručna javnost mogla aktivno sudjelovati u njihovom donošenju. Očitovanja zainteresirane javnosti kao i sažeto objedinjeno obrazloženje neprihvaćenih primjedbi na određene odredbe nacrta također se javno objavljuju kako bi se vidio učinak savjetovanja.

Pristupite aplikaciji e-Savjetovanja i sudjelujte u javnim raspravama:

 

Koordinatorica za savjetovanje
Ministarstva graditeljstava i prostornoga uređenja: 
Daliborka Nović, dipl.iur.
Tel.: 01/3782 168


O daljnjem postupku donošenja propisa nakon provedenog savjetovanja pročitajte ovdje. Za ostale informacije vezane uz savjetovanja iz djelokruga rada Ministarstva slijedite niže navedene linkove:  


Otvorena savjetovanja
Okončana savjetovanja
Prijedlog plana normativnih aktivnosti Ministarstva za 2017. godinu
Plan savjetovanja s javnošću za zakone i podzakonske propise Ministarstva koji se planiraju donositi u 2017. godini
Izvješće o provedbi savjetovanja u postupcima donošenja zakona, drugih propisa i akata u 2015. godini
Izvješće o sastavu radnih skupina koje su izrađivale nacrte propisa u 2016. godini i korištene metode savjetovanja
Izvješće o provedbi savjetovanja u postupcima donošenja zakona, drugih propisa i akata u 2014. godini
Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske
Ispiši stranicu