Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja

Program prostornog uređenja Republike Hrvatske

Odluku o donošenju Programa prostornog uređenja Republike Hrvatske donio je Zastupnički dom Hrvatskog državnog sabora 7. svibnja 1999. godine

Odluku o Izmjeni i dopuni Programa prostornog uređenja Republike Hrvatske donijela je Vlada Republike Hrvatske na sjednici održanoj 26. lipnja 2013. godine. 


 

Uvod
Program prostornog uređenja - kartogrami
Program-tekstualni dio (pdf)
Program-knjiga (pdf)
Odluka o Izmjeni i dopuni Programa prostornog uređenja Republike Hrvatske objavljena u Narodnim novinama broj 84/13
Izmjena i dopuna Programa prostornog uređenja Republike Hrvatske (pdf)
Ispiši stranicu