Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja

NOVOSTI I NAJAVE

 
Subvencioniranje stambenih kredita
Najava: Stručni skup Urbano-ruralne veze 19. i 20. rujna 2017. godine
18.09.2017. - Subvencioniranje stambenih kredita - izvješće o zaprimljenim zahtjevima
18.09.2017. (FZOEU) - Reagiranje Fonda na članke o financiranju obnove kuća na otocima
18.09.2017. - Donesen Pravilnik o načinu izračuna građevinske (bruto) površine zgrade
18.09.2017. - Izdana lokacijska dozvola za uređaj za pročišćavanje otpadnih voda grada Metkovića
18.09.2017. - Izdana lokacijska dozvola za sustav vodoopskrbe i odvodnje aglomeracije Metković – izgradnja kanalizacijske i sanacija dijela vodoopskrbne mreže u gradu Metkoviću
18.09.2017. - Izdana lokacijska dozvola za brzu cestu Granica Republike Mađarske-Virovitica-Okučani-granica BiH, sektor: Daruvar-Lipik, Podsektor: Obilaznica Pakraca i Lipika
18.09.2017. - Izdana građevinska dozvola za građenje obaloutvrde Dubrovčak radi sanacije lijeve obale rijeke Save kod sela Dubrovčak, građevina 1.skupine, na k.č.br. 973, 974 i 1008 k.o. Lijevi Dubrovčak (Ivanić Grad, Zagrebačka županija).
18.09.2017. - Izvješće o javnoj raspravi o prijedlogu Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja neizgrađenog područja u Svetom Filipu i Jakovu
Ministarstvo sufinancira izradu prostornih planova jedinica lokalne ili područne (regionalne) samouprave
Najava Poziva 'Energetska obnova i korištenje obnovljivih izvora energije u zgradama javnog sektora'
Besplatno preuzmite računalni program za određivanje energetskog svojstva zgrade
13.09.2017. - Prvih 100 dana rada ministra Predraga Štromara
Edukativna kampanja: GRADITE LEGALNO, SPAVAJTE MIRNO!
15.09.2017. - Nacrt ključnih elemenata Poziva na dostavu projektnih prijedloga 'Energetska obnova i korištenje obnovljivih izvora energije u zgradama javnog sektora' na javnom savjetovanju do 16.10.2017.
15.09.2017. - Javni poziv na uvid u spis predmeta objavljen na oglasnoj ploči Ministarstva
15.09.2017. - Subvencioniranje stambenih kredita - izvješće o zaprimljenim zahtjevima
14.09.2017. - Subvencioniranje stambenih kredita - izvješće o zaprimljenim zahtjevima
14.09.2017. - Izdana građevinska dozvola za zahvat u prostoru infrastrukturne namjene, energetskog sustava proizvodnje električne energije – Izgradnja vjetroelektrane 'Boraja II' u sedam (7) faza…
14.09.2017. - Objavljene II. Izmjene i dopune Plana nabave za 2017. godinu (pdf) (csv)
14.09.2017. - Objavljen popis kandidata za polaganje stručnog ispita iz područja građevinarstva - rok 17.10.2017.
14.09.2017. - Informacija o javnoj raspravi o prijedlogu Urbanističkog plana uređenja Valbruna istok u Rovinju-Rovigno
14.09.2017. - Informacija o održavanju ponovne javne rasprave o prijedlogu Urbanističkog plana uređenja 'Kaštel-Dorina', Grad Buje
14.09.2017. - Informacija o javnoj raspravi o prijedlogu V. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Krapine
14.09.2017. - Izvješće o provedenoj javnoj raspravi o prijedlogu ciljanih VII. Izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana grada Kutine
14.09.2017. - Izvješće o javnoj raspravi o stavljanju izvan snage Detaljnog plana uređenja prostora javne vatrogasne postrojbe Grada Zaprešića
14.09.2017. - Izvješće o javnoj raspravi o stavljanju izvan snage Detaljnog plana uređenja zone uz Ul. K.Š. Đalskog u Zaprešiću
13.09.2017. - Ministar Štromar u radnom posjetu Bjelovarsko-bilogorskoj županiji
13.09.2017. - Javni natječaj za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme - rok za prijave 21.09.2017.
13.09.2017. - Informacija o javnoj raspravi o prijedlogu Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Lastovo
12.09.2017. - Subvencioniranje stambenih kredita - izvješće o zaprimljenim zahtjevima
12.09.2017. - Javni poziv na uvid u spis predmeta objavljen na oglasnoj ploči Ministarstva
12.09.2017. - Informacija o javnoj raspravi o prijedlogu Odluke o stavljanju van snage Detaljnog plana uređenja stambenog naselja 'Poreč-jug'
12.09.2017. - Informacija o javnoj raspravi o prijedlogu Urbanističkog plana uređenja stambenog naselja Poreč-jug
12.09.2017. - Izvješće o ponovnoj javnoj raspravi o prijedlogu Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Klis
12.09.2017. - Izvješće o javnoj raspravi o stavljanju izvan snage Urbanističkog plana uređenja sanitarnog odlagališta u Zaprešiću
12.09.2017. - Izvješće o javnoj raspravi o stavljanju izvan snage Detaljnog plana uređenja dijela urbanog područja uz Ul. Pavla Lončara u Zaprešiću
11.09.2017. - Subvencioniranje stambenih kredita - izvješće o zaprimljenim zahtjevima
11.09.2017. - Informacija o javnoj raspravi o prijedlogu IV. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Marija Bistrica
11.09.2017. - Izvješće o provedenoj javnoj raspravi o prijedlogu I. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja UPU 1 Vrbik - NA 1, Općina Vrbik
08.09.2017. - Pozivaju se Veleučilišta, strukovne škole, strukovne organizacije i druge pravne osobe na podnošenje zahtjeva za davanje suglasnosti za provođenje programa izobrazbe certificiranih građevinskih radnika koji ugrađuju dijelove zgrade koji utječu na energetsku učinkovitost u zgradarstvu.
08.09.2017. - U Ministarstvu održan sastanak s predstavnicima Udruge Upravitelj i FZOEU-a
08.09.2017. - Subvencioniranje stambenih kredita - izvješće o zaprimljenim zahtjevima
08.09.2017. - Javni poziv na uvid u spis predmeta objavljen na oglasnoj ploči Ministarstva
08.09.2017. - Objavljen Oglas za prijam u državnu službu na određeno vrijeme (r.m. 35.) - traži se informatički referent, rok za prijave je narednih 8 dana
08.09.2017. - Informacija o javnoj raspravi o prijedlogu Urbanističkog plana uređenja Umag te o prijedlozima odluka o stavljanju izvan snage dijela PUP-a stambenog naselja 'Komunela', DPU 'Komunela-Potok', DPU Centar-Umag, PUP-a Povijesne jezgre grada Umaga, PUP-a stambenih naselja 'J.Rakovac' i 'Moela' u Umagu, DPU 'Moela Jug' i dijela UPU-a 'Terra Istriana'
08.09.2017. - Informacija o javnoj raspravi o prijedlogu I. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja naselja Miholašćica, Grad Cres
08.09.2017. - Informacija o javnoj raspravi o prijedlogu Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Levanjska Varoš
08.09.2017. - Izvješće o javnoj raspravi o prijedlogu Urbanističkog plana uređenja područja Drage, Tisno
07.09.2017. (Vlada RH) - Štromar: Ima još prostora za subvencionirane stambene kredite za mlade. Natječaj će biti otvoren i idući tjedan.
07.09.2017. - Subvencioniranje stambenih kredita - izvješće o zaprimljenim zahtjevima
06.09.2017. (Hina) - Ministar Štromar: Očekujemo dodjelu minimalno 1600 subvencioniranih stambenih kredita
07.09.2017. - Informacija o javnoj raspravi o prijedlogu VI. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Gospića
07.09.2017. - Izvješće o javnoj raspravi o prijedlogu VIII. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Hum na Sutli
06.09.2017. - Subvencioniranje stambenih kredita - izvješće o zaprimljenim zahtjevima
06.09.2017. - Donesen novi Pravilnik o energetskom pregledu zgrade i energetskom certificiranju i Metodologija provođenja energetskog pregleda zgrada 2017. - primjenjuju se od 30. rujna 2017. godine.
06.09.2017. - Ažuriran Popis pravnih osoba kojima je izdana suglasnost za obavljanje stručnih poslova prostornog uređenja izrade nacrta urbanističkih planova uređenja na temelju članka 5. važećeg Pravilnika (pdf) (csv)
06.09.2017. - Ažuriran Popis pravnih osoba kojima je izdana suglasnost za obavljanje svih stručnih poslova prostornog uređenja na temelju članka 4. važećeg Pravilnika (pdf) (csv)
06.09.2017. - Informacija o ponovljenoj javnoj raspravi o prijedlogu II. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Luka
05.09.2017. - Subvencioniranje stambenih kredita - izvješće o zaprimljenim zahtjevima
05.09.2017. - Mađarski veleposlanik Nj. E. József Zoltán Magyar u posjetu kod ministra Štromara
05.09.2017. - Objavljen poziv na uvid u Idejni projekt vezan uz izgradnju Centra za gospodarenje otpadom 'Lećevica'
05.09.2017. - Javni poziv na uvid u spis predmeta objavljen na oglasnoj ploči Ministarstva
05.09.2017. - Objavljen popis kandidata za polaganje stručnog ispita iz područja arhitekture - rok 04.10.2017.
04.09.2017. - Iskoristite jedinstvenu priliku za nepovratnu subvenciju polovice mjesečnih obroka prve četiri godine otplate kredita!
04.09.2017. - Veleposlanik Kanade Daniel Maksymiuk u nastupnom posjetu ministru Predragu Štromaru
04.09.2017. - Obavijest korisnicima sustava e-Dozvole
04.09.2017. - Tehnički propis o izmjenama Tehničkog propisa kojim se utvrđuju tehničke specifikacije za građevne proizvode u usklađenom području objavljen u Narodnim novinama broj 88/17
04.09.2017. - Donesen Pravilnik o energetskom pregledu zgrade i energetskom certificiranju
04.09.2017. - Objavljen popis kandidata za polaganje stručnog ispita iz područja elektrotehnike - rok 02.10.2017.
01.09.2017. - Kreće subvencioniranje stambenih kredita - iskoristite jedinstvenu priliku za nepovratnu subvenciju polovice mjesečnih obroka prve četiri godine otplate kredita!
01.9.2017. - Poziv za medije
01.09.2017. - Izvješće o javnoj raspravi o prijedlogu Urbanističkog plana uređenja zone Oklaj - centar 1. i Oklaj zona mješovite namjene u Oklaju, Općina Promina
01.09.2017. - Informacija o javnoj raspravi o prijedlogu III. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Čepin
01.09.2017. - Informacija o javnoj raspravi o prijedlogu Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja 'Plandište 1' u Čepinu
01.09.2017. - Izvješće o javnoj raspravi o prijedlogu II. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Luka
01.09.2017. - AZONIZ: Upis pravomoćnih rješenja u registar tijekom 2017. godine - stanje na dan 31.08.2017.
31.08.2017. - Javni poziv na uvid u spis predmeta objavljen na oglasnoj ploči Ministarstva
31.08.2017. - Informacija o javnoj raspravi o prijedlogu IV. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Oriovac
31.08.2017. - Informacija o javnoj raspravi o prijedlogu Izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana Grada Zagreba
30.08.2017. - Potpisano 76 ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za energetsku obnovu višestambenih zgrada
30.08.2017. - Izdana II. Izmjena i dopuna lokacijske dozvole za izgradnju vjetroelektrane Krš Pađene u Šibensko-kninskoj županiji
30.08.2017. - Javni poziv na uvid u spis predmeta objavljen na oglasnoj ploči Ministarstva
30.08.2017. - Objavljeni novi ispitni rokovi za polaganje stručnog ispita iz strukovnih područja arhitekture i elektrotehnike u rujnu i listopadu 2017. godine
30.08.2017. - Izvješće o javnoj raspravi o prijedlogu Urbanističkog plana uređenja 'Poslovna zona Mekušje I etapa', Grad Karlovac
28.08.2017. - Predstavljene kreditne institucije koje će sudjelovati u provedbi Zakona o subvencioniranju stambenih kredita
29.08.2017. - Održana prva u nizu edukacija o informacijskom sustavu energetskih certifikata (IEC)
29.08.2017. - Potpisani ugovori za energetsku obnovu škola, učeničkog doma i zgrade školske radionice na području Međimurske županije
29.08.2017. - Izvješće o javnoj raspravi o prijedlogu III. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Opuzena
29.08.2017. - Izviješće o ponovnoj javnoj raspravi o prijedlogu Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Orebić
28.08.2017. - POZIV NA TESTIRANJE I INTERVJU vezan uz raspisani Javni natječaj Klasa: 112-07/17-02/12, Urbroj: 531-03-1-1-1-17-3 od 21. srpnja 2017. godine za izvanredni postupak prijama u državnu službu građevinskog inspektora u Upravi za inspekcijske poslove u PJ Gospić
28.08.2017. - Izvješće o javnoj raspravi o prijedlogu Urbanističkog plana uređenja Poslovne zone dr. Franjo Tuđman, Općina Kapela
25.08.2017. - Izdana lokacijska dozvola za izgradnju kompresorske stanice u Velikoj Ludini i rekonstrukcija pripadajućih plinovoda
25.08.2017. - AZONIZ: Pregled stanja riješenosti preuzetih zahtjeva za ozakonjenje - stanje na dan 25.08.2017.
24.08.2017. - Potpisano 75 ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava u sklopu Poziva 'Energetska obnova višestambenih zgrada'
24.08.2017. - Izvješće o javnoj raspravi o prijedlogu IV. Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Cernik
24.08.2017. - Informacija o javnoj raspravi o prijedlogu Urbanističkog plana uređenja stambene zone Crna Punta u Kruševu - UPU, Grad Obrovac
Prostorno-planska dokumentacija
24.08.2017. - Izvješće o javnoj raspravi o prijedlogu I. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Obrovca
23.08.2017. - Izvješće o javnoj raspravi o prijedlogu Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja dijela građevinskog područja naselja Kastav N1a - UPU 1, Grad Kastav
23.08.2017. - Izdana lokacijska dozvola za izgradnju magistralnog plinovoda Jezerišće-Zabok DN 700/75 bar
22.8.2017. - Javni poziv na uvid u spis predmeta objavljen na oglasnoj ploči Ministarstva
18.08.2017. - Informacija o javnoj raspravi o prijedlogu Urbanističkog plana uređenja poduzetničke zone Grabić, Općina Gradec
16.08.2017. - Počinje energetska obnova Opće bolnice Varaždin
11.08.2017. - Javni poziv na uvid u spis predmeta objavljen na oglasnoj ploči Ministarstva
10.08.2017. - Izvješće o javnoj raspravi o prijedlogu Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Grada Benkovca
08.08.2017. - Izvješće o javnoj raspravi o prijedlogu Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Benkovca
08.08.2017. - Izvješće o ponovnoj javnoj raspravi o prijedlogu Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja obalnog područja naselja Betina-Pačipolje, Općina Tisno
07.08.2017. - Pravilnik o izmjeni Pravilnika o energetskom pregledu zgrade i energetskom certificiranju objavljen u Narodnim novinama broj 77/17.
04.08.2017. - Sjednica Vlade Republike Hrvatske u Kninu
04.08.2017. - Ministar Štromar u Kninu potpisao ugovore o energetskoj obnovi zgrada
04.08.2017. (Lider, Vanja Figenwald) - Intervju sa potpredsjednikom Vlade Republike Hrvatske i ministrom graditeljstva i prostornoga uređenja Predragom Štromarom
04.08.2017. - Objavljen popis kandidata za polaganje stručnog ispita iz područja strojarstva - rok 05.10.2017.
03.08.2018. - U Narodnim novinama broj 76/17 objavljen Naputak o načinu rada Agencije za pravni promet i posredovanje nekretninama u provedbi Zakona o subvencioniranju stambenih kredita
03.08.2017. - Objavljeni novi ispitni rokovi za polaganje stručnog ispita iz strukovnih područja građevinarstva i strojarstva za mjesec listopad 2017. godine
03.08.2017. - Objavljen popis kandidata za polaganje stručnog ispita iz područja građevinarstva - rok 26.09.2017.
02.08.2017. - Javni natječaj za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme (r.m.198)
02.08.2017. - Javni poziv na uvid u spis predmeta objavljen na oglasnoj ploči Ministarstva
02.08.2017. - Izvješće o javnoj raspravi o prijedlogu Urbanističkog plana uređenja 'Petrovija-zapad', Umag
31.07.2017. - Izvješće o javnoj raspravi o prijedlogu Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Rogoznica (V)
31.07.2017. - Izvješće o javnoj raspravi o prijedlogu Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Tar-Vabriga-Frata
31.07.2017. - Izvješće o javnoj raspravi o prijedlogu Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Tar-Vabriga
28.07.2017. - Izvješće o javnoj raspravi o prijedlogu II. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Magadenovac
28.07.2017. - Javni pozivi strankama na uvid u spis predmeta objavljeni na oglasnoj ploči Ministarstva
27.07.2017. - Objavljen popis kandidata za polaganje stručnog ispita iz područja građevinarstva - rok 19.09.2017.
27.07.2017. - Izvješće o javnoj raspravi o prijedlogu Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja 'OMV - poslovna zona', Poreč
27.07.2017. - Izvješće o javnoj raspravi o prijedlogu Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Draž
26.07.2017. - Prijedlog Uredbe o izmjeni Zakona o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje na javnom savjetovanju do 9. kolovoza 2017.
26.07.2017. - Objavljeno Godišnje izvješće o radu Agencije za ozakonjenje nezakonito izgrađenih zgrada za 2016. godinu
26.07.2017. - AZONIZ: Pregled stanja riješenosti preuzetih zahtjeva za ozakonjenje - stanje na dan 25.07.2017.
26.07.2017. - Izvješće o javnoj raspravi o prijedlogu Izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja dijela ugostiteljsko-turističke zone 'Milovci-Grabovača', Općina Starigrad
25.07.2017. - Izvješće o javnoj raspravi o prijedlogu III. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Jasenice
24.07.2017. - Javni poziv na uvid u spis predmeta objavljen na oglasnoj ploči Ministarstva
24.07.2017. - Suglasnosti za obavljanje stručnih poslova prostornog uređenja
24.07.2017. - Izvješće o javnoj raspravi o prijedlogu Izmjena i dopuna Provedbenog urbanističkog plana istočnog dijela Vrgorca
24.07.2017. - Izvješće o javnoj raspravi o prijedlogu Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja gospodarske zone Ravča i s tim u vezi Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Vrgorca
24.07.2017. - Izvješće o javnoj raspravi o prijedlogu Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Gračac
24.07.2017. - Informacija o javnoj raspravi o prijedlogu II. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Kutjeva
21.07.2017. - Potpisani ugovori o dodjeli bespovratnih sredstava za energetsku obnovu škola u Varaždinskoj županiji
21.07.2017. - Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja objavljena u Narodnim novinama broj 70/17
21.07.2017. - Nacrt Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o jednostavnim i drugim građevinama i radovima na javnom savjetovanju do 20. kolovoza 2017.
21.07.2017. - Nacrt Pravilnika o načinu izračuna građevinske (bruto) površine na javnom savjetovanju do 20. kolovoza 2017.
21.07.2017. - Nacrt Pravilnika o zahvatima u prostoru koji se ne smatraju građenjem, a za koje se izdaje lokacijska dozvola na javnom savjetovanju do 20. kolovoza 2017.
21.07.2017. - Izvješće o javnoj raspravi o prijedlogu II. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Viljevo
21.07.2017. - Izvješće o javnoj raspravi o prijedlogu Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Kukljica
20.07.2017. - Izvješće o istodobnoj II. ponovnoj javnoj raspravi o prijedlogu II. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Karlovačke županije i Strateške studije o utjecaju na okoliš II. Izmjena i dopuna Prostornog plana Karlovačke županije
20.07.2017. - Izvješće o javnoj raspravi o prijedlogu Urbanističkog plana uređenja 'Kaštel-Dorina', Grad Buje
19.07.2017. - Izvješće o javnoj raspravi o prijedlogu II. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Satnica Đakovačka
19.07.2017. - Izvješće o javnoj raspravi o prijedlogu IV. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Rakovec
19.07.2017. - Javni poziv na uvid u spis predmeta objavljen na oglasnoj ploči Ministarstva
17.07.2017. - Izvješće o javnoj raspravi o prijedlogu Urbanističkog plana uređenja dijela naselja Nova Vas - Brčići u Gradu Poreču - Parenzo
14.07.2017. - Donesen Pravilnik o sustavu izobrazbe i certificiranja građevinskih radnika koji ugrađuju dijelove zgrade koji utječu na energetsku učinkovitost u zgradarstvu
14.07.2017. - Izvješće o javnoj raspravi o prijedlogu II. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja naselja Perušić
14.07.2017. - Izvješće o javnoj raspravi o prijedlogu Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja 'Ribarska luka Komiža'
14.07.2017. - Izvješće o javnoj raspravi o prijedlogu Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja naselja Opatija
13.07.2017. - Nacrt prijedloga zakona o obavljanju geodetske djelatnosti i Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva usvojeni na današnjoj sjednici Vlade
10.07.2017. (HINA) - Ministar Štromar prisustvovao otvaranju reciklažnog dvorišta u Varaždinu
12.07.2017. - Izdana lokacijska dozvola za eksploatacijsko polje tehničko – građevnog kamena 'Plaškarica', na katastarskim česticama i njihovim dijelovima u k.o. Hrsina, na području Općine Bosiljevo u Karlovačkoj županiji.
12.07.2017. - Održan edukacijski seminar o procjeni vrijednosti nekretnina
11.07.2017. - Potpisana prva 32 ugovora u dodjeli bespovratnih sredstava u sklopu Poziva 'Energetska obnova višestambenih zgrada'
12.07.2017. - Objavljeni novi ispitni rokovi za polaganje stručnog ispita iz područja građevinarstva u rujnu 2017. godine
12.07.2017. - Javni poziv APN-a za prikupljanje zahtjeva za davanje u najam stanova iz Programa POS-a na lokaciji Sesvete/Sopnica
10.07.2017. - Zakon o subvencioniranju stambenih kredita objavljen u Narodnim novinama
10.07.2017. - Izvješće o javnoj raspravi o prijedlogu Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Mimice, Grad Omiš
10.07.2017. - Izvješće o javnoj raspravi o prijedlogu Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Čelina, Grad Omiš
07.07.2017. (Vlada RH) - Zajednička sjednica Vlade Republike Hrvatske i Vijeća ministara Bosne i Hercegovine
07.07.2017. - Objavljen popis kandidata za polaganje stručnog ispita iz područja elektrotehnike za rok 4. rujna 2017. godine
07.07.2017. - Izvješće o javnoj raspravi o prijedlogu Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Šenkovec
06.07.2017. - Ministar Štromar potpisao novih 114 Odluka o financiranju za energetsku obnovu zagrada odgojno-obrazovnih javnih ustanova
06.07.2017. - Danijel Meštrić imenovan državnim tajnikom
06.07.2017. - Izvješće o javnoj raspravi o prijedlogu trećih izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Rakovica
05.07.2017. - Održane regionalne radionice o provedbi Ugovora za energetsku obnovu višestambenih zgrada
04.07.2017. (Hina) - Ministar Štromar na 2. sjednici Savjeta za Slavoniju, Baranju i Srijem
05.07.2017. - Objavljen ažuran popis ovlaštenih osoba za kontrolu projekata glede mehaničke otpornosti i stabilnosti nosivih konstrukcija
04.07.2017. - Ažuriran Registar osoba ovlaštenih za energetske preglede i energetsko certificiranje zgrada (htm) - Fizičke osobe (csv) - Pravne osobe (csv)
03.07.2017. - Ministar Štromar potpisao prvih 60 Odluka o financiranju za energetsku obnovu zagrada odgojno-obrazovnih javnih ustanova
Informacija o statusu pripreme Poziva za energetsku obnovu obiteljskih kuća
Uspješno povećanje alokacije sredstava iz Europskog fonda za regionalni razvoj - osigurana sredstva za 1000 gradilišta u narednih 18 mjeseci
Odluka o produžetku financiranja provedbe Programa energetske obnove zgrada javnog sektora za razdoblje 2014. – 2015. godine
Narodne novine broj 48/2017
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o gradnji stupio na snagu
Obavijest jedinicama lokalne samouprave
Ministarstvo financira ukupno 336 projekta namijenjenih poticanju razvoja komunalnog gospodarstva i komunalnog standarda u 2017. godini
Naputak o naplati upravnih pristojbi za izdavanje građevinskih i lokacijskih dozvola
Ispiši stranicu