Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja

NOVOSTI I NAJAVE

 
18.01.2018. - Obavijest prijaviteljima na Poziv na dostavu projektnih prijava - Energetska obnova i korištenje obnovljivih izvora energije u zgradama javnog sektora
19.01.2018. - Objavljena nova izvješća o javnim raspravama u postupku donošenja prostornih planova u Međimurskoj županiji
19.01.2018. - Informacija o javnoj raspravi o prijedlogu III. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Đakova
19.01.2018. - Objavljeni rezultati Javnog natječaja za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme Klasa: 112-07/17-02/14 od 11. rujna 2017. godine - r.m. broj 133.
19.01.2018. - Objavljeni pozivi na testiranje i intervju vezani uz raspisani Javni natječaj Klasa: 112-07/17-02/15 - r.m. broj 70., 77., 81., 82., 90. i 91.
19.01.2018. - Oglas za prijam u državnu službu na određeno vrijeme (r.m.br. 36) - rok za podnošenje prijava je 29. siječanj 2018.
19.01.2018. - Javni poziv na uvid u spis predmeta objavljen na oglasnoj ploči
19.01.2018. - Oglasna ploča - izdane nove građevinske i lokacijske dozvole za projekte državnog značaja
19.01.2018. - Informacija o javnoj raspravi o prijedlogu V. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Svetvinčenat
19.01.2018. - Informacija o javnoj raspravi o prijedlogu Izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana Grada Sinja
19.01.2018. - Informacija o javnoj raspravi o prijedlogu Urbanističkog plana uređenja stambene zone Bioci - Sv. Mara, Grad Šibenik
Prostorno-planska dokumentacija
Energetska obnova i korištenje obnovljivih izvora energije u zgradama javnog sektora
Obavijest Ministarstva potencijalnim prijaviteljima na Poziv na dostavu projektnih prijedloga 'Energetska obnova i korištenje obnovljivih izvora energije u zgradama javnog sektora'
Najava: 9. sjednica Svjetskog urbanog foruma (World Urban Forum 9), Kuala Lumpur - 07.-13.02.2018.
Subvencioniranjem kredita 2328 obitelji povoljnije došlo do stana
Prijavite se na jednodnevne radionice o korištenju informacijskog sustava eDozvola
Najava: Završna konferencija u okviru ESPON ciljane analize 'Spatial dynamics and strategic planning in metropolitan areas – SPIMA'
Brusseles, 6.2.2018.
Pozivaju se kandidati koji su udovoljili formalnim uvjetima Javnog natječaja Klasa: 112-07/17-02/15 objavljenog 17. studenog 2017. da se odazovu na testiranje sukladno pozivima za pojedina radna mjesta
Prijedlog Uredbe o izmjeni Uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama na javnom savjetovanju do 26.01.2018.
18.01.2018. - Energetska obnova višestambenih zgrada
18.01.2017. - Procjena vrijednosti nekretnina
18.01.2018. - Izdane građevinske dozvole za projekte od državnog značaja
18.01.2018. - Prijedlog Zakona o komulanom gospodarstvu uvršten na dnevni red Hrvatskoga sabora
18.01.2018. - Održana druga informativna radionica za potencijalne prijavitelje u sklopu poziva 'Energetska obnova i korištenje obnovljivih izvora energije u zgradama javnog sektora'
18.01.2018. - AZONIZ: Godišnji program rada za 2018. godinu
18.01.2018. - AZONIZ: Financijski plan za 2018. godinu
18.01.2018. - Objavljen popis kandidata za polaganje stručnog ispita iz područja arhitekture - rok 21. veljače 2018.
18.01.2018. - Objavljeni pozivi na testiranje i intervju vezani uz raspisani Javni natječaj Klasa: 112-07/17-02/15 - r.m. broj 24., 25., 42., 46. i 48.
17.01.2018. - Uklanja se bespravna gradnja u Istarskoj županiji
17.01.2018. - Objavljen poziv na testiranje i intervju vezan uz raspisani Javni natječaj Klasa: 112-07/17-02/15 - r.m. broj 230.
17.01.2018. - Objavljeni novi ODGOVORI na najčešća postavljena pitanja vezana uz Poziv 4c1.4 'Energetska obnova i korištenje obnovljivih izvora energije u zgradama javnog sektora'
17.01.2018. - Informacija o javnoj raspravi o prijedlogu izrade Urbanističkog plana uređenja 'GZ Lokva', Grad Korčula
17.01.2018. - Izvješće o javnoj raspravi o prijedlogu IV. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Baška
17.01.2018. - Informacija o javnoj raspravi o prijedlogu II. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Nova Kapela
16.01.2018. - Izvješće o provedenom savjetovanju - Tehnički propis o građevnim proizvodima
16.01.2018. - Objavljeni pozivi na testiranje i intervju vezani uz raspisani Javni natječaj Klasa: 112-07/17-02/15 - r.m. broj 18., 116., 124., 126., 168., 170. i 205.
16.01.2018. - Informacija o statusu pripreme Poziva za energetsku obnovu obiteljskih kuća
16.01.2018. - Informacija o javnoj raspravi o prijedlogu Urbanističkog plana uređenja građevinskog područja naselja Kovri, Općina Brtonigla
16.01.2018. - Informacija o javnoj raspravi o prijedlogu II. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Popovac
16.01.2018. - Izvješće o ponovnoj javnoj raspravi o prijedlogu Izmjene i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Ružić (III)
16.01.2018. - Informacija o ponovnoj javnoj raspravi o prijedlogu IV. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Sveti Martin na Muri
16.01.2018. - Informacija o ponovnoj javnoj raspravi o prijedlogu III. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Toplica Sveti Martin
15.01.2018. - Objavljen popis kandidata za polaganje stručnog ispita iz područja strojarstva - rok 22.02.2018.
15.01.2018. - Objavljeni pozivi na testiranje i intervju vezani uz raspisani Javni natječaj Klasa: 112-07/17-02/15 - r.m. broj 62., 64. i 65.
15.01.2018. - Izvješće o provedenom savjetovanju - Nacrt Prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o društveno poticanoj stanogradnji
15.01.2018. - Informacija o javnoj raspravi o prijedlogu Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja zone 'Komercijalni turizam - HC Lav', Podstrana
15.01.2018. - Izvješće o javnoj raspravi o prijedlogu Urbanističkog plana uređenja ugostiteljsko-turističke zone Jurovo, Općina Žakanje
12.01.2018. - Oglas za prijam u državnu službu na određeno vrijeme (r.m.br.143.) - rok za prijave 22.01.2018.
12.01.2018. - Objavljen popis polaznika informativnih radionica o energetskoj obnovi zgrada javnog sektora - termin 4.4.2018.
12.01.2018. - Izdana lokacijska dozvola za rekonstrukciju građevine 'Modernizacija lijevoobalnih savskih nasipa od Račinovaca do Nove Gradiške, Izgradnja berme lijevoobalnog savskog nasipa, dionica: Topola-Županja' planiran na katastarskim česticama u k.o. Bošnjaci na području Općine Bošnjaci te k.o. Županja na području Grada Županje u Vukovarsko-srijemskoj županiji
12.01.2018. - Objavljen poziv na razgovor (intervju) vezan uz Oglas za prijam u državnu službu na određeno vrijeme Klasa: 112-07/17-02/18 od 28. studenoga 2017. godine - r.m.br. 116. i 117.
12.01.2018. - Objavljeni pozivi na testiranje i intervju vezani uz raspisani Javni natječaj Klasa: 112-07/17-02/15 - r.m. broj 191., 195., 303. i 307.
12.01.2018. - Objavljeni novi ODGOVORI na najčešća postavljena pitanja vezana uz Poziv 4c1.4 'Energetska obnova i korištenje obnovljivih izvora energije u zgradama javnog sektora'
11.01.2018. - Izgradite kuću po programu POS-a
11.01.2017. - Objavljen popis kandidata za polaganje stručnog ispita iz područja građevinarstva - rok 20.02.2018.
11.01.2018. - Objavljeni pozivi na testiranje i intervju vezani uz raspisani Javni natječaj Klasa: 112-07/17-02/15 - r.m. broj 99., 106., 176., 180. i 184.
11.01.2018. - Objavljeni rezultati Javnog natječaja za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme Klasa: 112-07/17-02/14 od 11. rujna 2017. godine - r.m. broj 132. i 137.
11.01.2018. - Objavljene odluke o djelomičnoj obustavi provedbe postupka javnog natječaja Klasa: 112-07/17-02/14 od 11. rujna 2017. godine - r.m. broj 138. i 139.
11.01.2018. - Izvješće o ponovnoj javnoj raspravi o prijedlogu Urbanističkog plana uređenja Ugostiteljsko turističke zone Miran, Općina Pirovac
10.01.2018. - Objavljen poziv na testiranje i intervju vezan uz raspisani Javni natječaj Klasa: 112-07/17-02/15 - r.m. broj 33
10.01.2018. - Objavljen registar ugovora o javnoj nabavi i njihovih izvršenja u 2017. godini (razdoblje od 30.06.2017. - 31.12.2017.) (pdf) (csv)
10.01.2018. - Javni poziv na uvid u spis predmeta objavljen na oglasnoj ploči
10.01.2018. - Izdana građevinska dozvola za nadogradnju i elektrifikaciju postojeće željezničke pruge od značaja za Međunarodni promet M601 Vinkovci- Vukovar, I. FAZA - 2. ETAPA
10.01.2018. - Izvješće o javnoj raspravi o prijedlogu II. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Pirovac
10.01.2018. - Izvješće o javnoj raspravi o prijedlogu Urbanističkog plana uređenja Gospodarske zone u Novim Jankovcima
09.01.2018. - Informacija o javnoj raspravi o prijedlogu IV. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Vodica
09.01.2018. - Poništava se lokacijska dozvola za rekonstrukciju lijevoobalnog savskog nasipa na dionici: Davor- Pričac od km 6+250 do km 15+550 u Brodsko-posavskoj županiji
08.01.2018. - AZONIZ: Upis pravomoćih rješenja u registar tijekom 2017. godine
08.01.2018. - Javni pozivi na uvide u spis predmeta objavljeni na oglasnoj ploči
08.01.2018. - Objavljeni novi ODGOVORI na najčešća postavljena pitanja vezana uz Poziv 4c1.4 'Energetska obnova i korištenje obnovljivih izvora energije u zgradama javnog sektora'
08.01.2018. - Informacija o javnoj raspravi o prijedlogu Urbanističkog plana uređenja 'Marketi-Umag', Grad Umag
08.01.2018. - Objavljeni rezultati Javnog natječaja za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme (Klasa: 112-07/17-02/14, Urbroj: 531-03-1-1-1-17-1)
08.01.2018. - Izvješće o javnoj raspravi o prijedlogu III. Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja Središta Klinča Sela
05.01.2018. - Put do stana kroz program POS-a
05.01.2018. - Izdana lokacijska dozvola za športsko rekreacijski centar s golf igralištem, vodoopskrbnim cjevovodom i rekonstrukcijom prometnice od D8 do Bosanke na području Grada Dubrovnika u Dubrovačko-neretvanskoj županiji
05.01.2018. - Izdana građevinska dozvola za građenje građevine infrastrukturne namjene - Rekonstrukcija brze ceste i izgradnja spojne ceste za Luku Ploče i Grad Ploče: 2. Faza - Izgradnja retencije i lateralnog kanala na području Luke Ploče u Dubrovačko-neretvanskoj županiji
05.01.2018. - Izdane građevinske dozvole za građenje građevine infrastrukturne namjene 1. skupine: TERMINAL ZA DOPREMU, SKLADIŠTENJE I OTPREMU TEKUĆIH TERETA U LUCI PLOČE - 6. Faza, 7. Faza i 8. Faza
05.01.2018. - Izdana lokacijska dozvola za izgradnju međunarodnog plinovoda Sotla - Jezerišće DN 700/75 bar (hrvatski dio) infrastrukturne namjene, energetskog sustava cijevnog transporta plina na području Krapinsko-zagorske županije
04.01.2018. - Objavljeni popisi polaznika informativnih radionica o energetskoj obnovi zgrada javnog sektora - termin 7.3.2018. i 21.3.2018.
04.01.2018. - Održana prva informativna radionica za potencijalne prijavitelje u sklopu poziva 'Energetska obnova i korištenje obnovljivih izvora energije u zgradama javnog sektora'
04.01.2018. - Izdana IV. izmjena i dopuna građevinske dozvole za građenje građevine gospodarske namjene, pretežno djelatnost gospodarenja otpadom - Županijski centar za gospodarenje otpadom (ŽCGO) Istarske županije u Puli - FAZA 2
04.01.2018. - Izdana II. izmjena i dopuna građevinske dozvole za građenje građevine gospodarske namjene, pretežno djelatnost gospodarenja otpadom - Županijski centar za gospodarenje otpadom (ŽCGO) Istarske županije u Puli - FAZA 3
04.01.2018. - Izdana II. izmjena i dopuna građevinske dozvole za građenje građevine gospodarske namjene, pretežno djelatnost gospodarenja otpadom - Županijski centar za gospodarenje otpadom (ŽCGO) Istarske županije u Puli - FAZA 4
04.01.2018. - Informacija o javnoj raspravi o prijedlogu Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Starigrad
04.01.2018. - Informacija o javnoj raspravi o prijedlogu Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja za područje Komunalne zone u Sisku
04.01.2018. - Ažuriran popis pravnih osoba kojima je izdana suglasnost za obavljanje svih stručnih poslova prostornog uređenja na temelju članka 4. važećeg Pravilnika (pdf) (csv)
04.01.2018. - Ažuriran popis pravnih osoba kojima je izdana suglasnost za obavljanje stručnih poslova prostornog uređenja izrade nacrta urbanističkih planova uređenja na temelju članka 5. važećeg Pravilnika (pdf) (csv)
03.01.2018. - Informacija o javnoj raspravi o prijedlogu III. Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja 'Centar II', Grad Pazin
02.01.2018. - Donesen Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o građevnim proizvodima
29.12.2017. - Državni tajnik Uhlir na svečanom potpisivanju Sporazuma za provedbu financijskog ESIF kredita za energetsku učinkovitost za javne zgrade
02.01.2018. - Izvješće o prijedlogu II. Izmjene i dopune Detaljnog plana uređenja Poduzetničke zone Čiponjac, Grad Novalja
02.01.2018. - Izvješće o trećoj ponovnoj javnoj raspravi o prijedlogu Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Buzeta
29.12.2017. - Izdana lokacijska dozvola za magistralni plinovod Donji Miholjac-Belišće DN 400/50 bar infrastrukturne namjene, energetskog sustava cijevnog transporta plina na području Osječko-baranjske županije
29.12.2017. - Objavljeni popisi polaznika informativnih radionica o energetskoj obnovi zgrada javnog sektora - termin 7.2.2018. i 21.2.2018.
29.12.2017. - Izdana lokacijska dozvola za izmještanje trase magistralnog plinovoda Donji Miholjac-Osijek DN 300/50 bar, infrastrukturne namjene, energetskog sustava cijevnog transporta plina na području grada Osijeka u Osječko-baranjskoj županiji
29.12.2017. - Izvješće o javnoj raspravi o prijedlogu II. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Dvor
29.12.2017. - Informacija o javnoj raspravi o prijedlogu II. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja radne zone Sveta Nedelja
28.12.2017. - Ministar Štromar i gradonačelnik Jenkač potpisali Odluke o dodjeli sredstava kapitalne pomoći
28.12.2017. - Izvješće o ponovnoj javnoj raspravi o prijedlogu Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Slobodne carinske zone Jankomir
27.12.2017. - Prijedlog Uredbe o izmjeni Uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama na javnom savjetovanju do 26.01.2018.
Štromar: Subvencioniranjem kredita više od 2330 obitelji povoljnije došlo do stana
27.12.2017. - Izdana lokacijska dozvola za izgradnju brze ceste Osijek - Županja, dionica: Nuštar - Vukovar, infrastrukturne namjene, prometnog sustava cestovnog prometa
27.12.2017. - AZONIZ: Pregled stanja riješenosti preuzetih zahtjeva za ozakonjenje - stanje na dan 25.12.2017.
27.12.2017. - Izdana I. izmjena i/ili dopuna lokacijske dozvole za uređenje rijeke Orljave na području Ciglenika i Bečića, od km 8+400 do 9+450, planiran na katastarskim česticama u k.o. Ciglenik, u Općini Oriovac u Brodsko-posavskoj županiji
27.12.2017. - Izvješće o javnoj raspravi o prijedlogu Urbanističkog plana uređenja zone Ugostiteljsko-turističke namjene (T3) Jadrija, Šibenik
22.12.2017. - Javni poziv na uvid u spis predmeta objavljen na oglasnoj ploči Ministarstva
22.12.2017. - Informacija o javnoj raspravi o prijedlogu Urbanističkog plana uređenja Peškera - Pical - Špadići, Grad Poreč
22.12.2017. - Informacija o ponovnoj javnoj raspravi o prijedlogu Urbanističkog plana uređenja stambenog naselja Poreč-jug, Grad Poreč
21.12.2017. - Nacrt prijedloga zakona o komunalnom gospodarstvu prihvaćen na današnjoj sjednici Vlade
Ministarstvo financira ukupno 336 projekta namijenjenih poticanju razvoja komunalnog gospodarstva i komunalnog standarda u 2017. godini
21.12.2017. - Izdana građevinska dozvola za rekonstrukciju građevine infrastrukturne namjene, prometnog sustava zračnog prometa 1. skupine, operativne površine airside (etapa 11)...za rekonstrukciju građevina unutar Zračne luke Dubrovnik - Zračna luka Dubrovnik razvoj
21.12.2017. - Objavljen popis kandidata za polaganje stručnog ispita iz područja građevinarstva - rok 30.01.2018.
21.12.2017. - Objavljeni popisi polaznika informativnih radionica o energetskoj obnovi zgrada javnog sektora - termin 3.1.2018. i 17.1.2018.
21.12.2017. - Obavijest korisnicima o nedostupnosti sustava eDozvola
20.12.2017.- Objavljeni rezultati Javnog natječaja za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme (Klasa: 112-07/17-02/14, Urbroj: 531-03-1-1-1-17-1)
19.12.2017. - Informacija o javnoj raspravi o prijedlogu Urbanističkog plana uređenja obalnog pojasa 'Ždrijac 1' Nin
19.12.2017. - Izvješće o javnoj raspravi o prijedlogu Urbanističkog plana uređenja sportsko-rekreacijske zone i djela naselja u Ronjgima, Općina Viškovo
19.12.2017. - Izvješće o javnoj raspravi o prijedlogu Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Kaštelir-Labinci
19.12.2017. - Izdana građevinska dozvola za građenje građevine infrastrukturne namjene, prometnog sustava cestovnog prometa 1. skupine, - Spojna cesta: Istarski ipsilon (čvor Rogovići) – Lindarski križ (D64)
19.12.2017. - Informacija o javnoj raspravi o prijedlogu Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja poteza sjeveroistočno od raskrižja ulica Brune Bušića i Poljičke ceste, Grad Split
19.12.2017. - Informacija o javnoj raspravi o prijedlogu Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja Trga Hrvatske bratske zajednice u Splitu
Konferencija o energetskoj obnovi zgrada javnog sektora
Zagreb, 18.12.2017.
19.12.2017. - Izvješće o javnoj raspravi o prijedlogu Urbanističkog plana uređenja 'Umag', Grad Umag
15.12.2017. - Poziv za medije
14.12.2017. - Potpredsjednik Vlade, ministar Štromar na Konferenciji o radu i izvozu hrvatskih tvrtki i statusu radnika u SRNJ i EU
14.12.2017. - Informacija o javnoj raspravi o prijedlogu stavljanja izvan snage Detaljnog plana uređenja sjeverozapadnog područja Visoke uz Vukovarsku ulicu, Grad Split
14.12.2017. - Informacija o javnoj raspravi o prijedlogu III. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Punat
14.12.2017. - Izvješće o javnoj raspravi o prijedlogu I. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja radne zone Marišćina K-2 (UPU 3), Općina Viškovo
13.12.2017.- Objavljeni rezultati Javnog natječaja za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme (Klasa: 112-07/17-02/14, Urbroj: 531-03-1-1-1-17-1)
Naputak o naplati upravnih pristojbi za izdavanje građevinskih i lokacijskih dozvola
12.12.2017. - Izvješće o javnoj raspravi o prijedlogu Urbanističkog plana uređenja južni dio naselja Jezera, Općina Tisno
11.12.2017. - Izvješće o javnoj raspravi o prijedlogu Urbanističkog plana uređenja sportsko rekreacijske zone Raštević, Grad Benkovac
11.12.2017. - Izvješće o javnoj raspravi o prijedlogu V. Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Grada Zaboka
11.12.2017. - Izvješće o javnoj raspravi o provođenju postupka stavljanja izvan snage Urbanističkog plana uređenja gospodarske zone 'Zabok 6', Grad Zabok
08.12.2017. - Stručni seminar o procjeni vrijednosti nekretnina
08.12.2017. - Izvješće o javnoj raspravi o prijedlogu II. Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja zone stambene izgradnje veće gustoće 'Crvene kuće', Grad Zadar
07.12.2017. - Potpredsjednik Vlade, ministar Štromar na svečanoj sjednici Gradskog vijeća Varaždina
07.12.2017. - Prethodno savjetovanje - nacrt dokumentacije o nabavi usluge izrade Prostornog plana područja posebnih obilježja: Prostornog plana Nacionalnog parka 'Krka'
07.12.2017. - Izvješće o provedenoj javnoj raspravi Odluke o stavljanju izvan snage Detaljnog plana uređenja 'Stambena zona uz glavnu gradsku prometnicu' u Jastrebarskom
07.12.2017. - Informacija o javnoj raspravi o prijedlogu Urbanističkog plana uređenja sportsko-rekreacijske zone Šamoreta dolac, Grad Hvar
06.12.2017. - Potpredsjednik Vlade, ministar Štromar u radnom posjetu Općini Podgorač
06.12.2017. - Izvješće o javnoj raspravi za stavljanje van snage Detaljnog plana uređenja Buković gaj u Bukoviću, Grad Benkovac
06.12.2017. - Izvješće o javnoj raspravi za stavljanje van snage Detaljnog plana uređenja Kukalj Benkovačko Selo, Grad Benkovac
06.12.2017. - Izvješće o trećoj ponovnoj javnoj raspravi o prijedlogu II. Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Grada Orahovice
05.12.2017. - Energetska obnova zgrada javnih ustanova koje obavljaju djelatnost odgoja i obrazovanja
05.12.2017. - Izvješće o javnoj raspravi o prijedlogu I. Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja proširenja groblja Jalševec Nartski, Općina Rugvica
02.12.2017. (Vlada RH) - U Varaždinu otvoren moderan studentski dom izgrađen bespovratnim sredstvima Europske unije
04.12.2017. - Izvješće o javnoj raspravi o prijedlogu Urbanističkog plana uređenja 'Suđurađ-turistička zona za Orsanom', Grad Dubrovnik
04.12.2017. - Informacija o javnoj raspravi o prijedlogu Urbanističkog plana uređenja zone 'Sridnji put' Zaton, Grad Nin
01.12.2017. - Za izradu projektne dokumentacije za obnovu prostora bastione trase osječke Tvrđe osigurano 2 milijuna kuna
01.12.2017. - Objavljene IX. Izmjene i dopune Plana jednostavne nabave za 2017. godinu (pdf) (csv)
01.12.2017. - Ministar Štromar otvorio Međunarodni sajam investicijskih projekata REXPO 2017
01.12.2017. - Oglas za prijam u državnu službu na određeno vrijeme (r.m.br.116. i 117.) - rok za prijave je 11. prosinac 2017. godine
01.12.2017. - Javni natječaj za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme (r.m.br. 312.) - rok za prijave je 11. prosinac 2017. godine
30.11.2017. - Za izradu prostornih planova općina, gradova i županija u 2017. godini dodijeljeno 3 milijuna kuna
29.11.2017. - Objavljeni rezultati Javnog natječaja za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme (Klasa: 112-07/17-02/14, Urbroj: 531-03-1-1-1-17-1)
28.11.2017. - Uklanja se bespravna gradnja na otoku Krku
27.11.2017. - Energetska obnova zgrada javnih ustanova koje obavljaju djelatnost odgoja i obrazovanja
24.11.2017. - Za energetsku obnovu zgrada javnog sektora osigurano je 380 milijuna kuna
24.11.2017. - Reagiranje Ministarstva na članak novinara Telegrama Drage Hedla
24.11.2017. - Objavljeni rezultati Javnog natječaja za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme (Klasa: 112-07/17-02/14, Urbroj: 531-03-1-1-1-17-1)
23.11.2017. - Održana osma po redu radionica o korištenju novog sustava za izdavanje dozvola - eDozvola
22.11.2017. - Objavljeni rezultati Javnog natječaja za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme (Klasa: 112-07/17-02/14, Urbroj: 531-03-1-1-1-17-1)
23.11.2017. - Izrada energetskih certifikata putem Informacijskog sustava energetskih certifikata (IEC)
21.11.2017. - Ministar Štromar i državna tajnica Magaš borave u Slavonskom Brodu
20.11.2017. - Obilježavanje Dana sjećanja na žrtvu Vukovara 1991. i 26. obljetnice stradanja
20.11.2017. - Donesen novi Pravilnik o jednostavnom i drugim građevinama i radovima
17.11.2017. - Delegacija Kosova u radnom posjetu Ministarstvu graditeljstva i prostornoga uređenja
16.11.2017. - Otvoren Poziv 'Energetska obnova i korištenje obnovljivih izvora energije u zgradama javnog sektora' - krajnji rok za podnošenje projektnih prijedloga je 31.12.2020. godine
10.11.2017. - Odluka o djelomičnoj obustavi provedbe postupka javnog natječaja Klasa: 112-07/17-02/14 od 11. rujna 2017. godine vezano uz radno mjesto voditelja odjela u Upravi za prostorno uređenje, pravne poslove i programe Europske unije
10.11.2017. - Odluka o sadržaju Stateške studije utjecaja Prostornog plana Parka Prirode Papuk na okoliš
10.11.2017. - Pravilnik o dopunama Pravilnika o zahvatima u prostoru koji se ne smatraju građenjem, a za koje se izdaje lokacijska dozvola objavljen u Narodnim novinama broj 108/17.
09.11.2017. - Ministar Predrag Štromar na 78. sjednici Odbora za stanovanje i upravljanje zemljištem Ekonomskog povjerenstva Ujedinjenih naroda za Europu u Ženevi
09.11.2017. - Objavljene VIII. Izmjene i dopune Plana jednostavne nabave za 2017. godinu (pdf) (csv)
09.11.2017. - Sudjelovanje na 17. zasjedanju CEMAT-a
08.11.2017. - Veleposlanik Turske Babür Hızlan u nastupnom posjetu ministru Predragu Štromaru
06.11.2017. - Strategija prostornog razvoja Republike Hrvatske objavljena u Narodnim novinama broj 106/17.
Besplatno preuzmite novu verziju računalnog programa za određivanje energetskog svojstva zgrade
Doneseni Urbanistički planovi uređenja državnog značaja 'Vršna zona' i 'Skijaški kompleks' Medvednica
Donesena Stategija prostornog razvoja Republike Hrvatske
Ispiši stranicu