Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja

Djelokrug

Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja obavlja upravne i druge poslove koji se odnose na graditeljstvo, prostorno uređenje i stanovanje te sudjeluje u pripremi i provođenju programa iz fondova Europske unije i drugih oblika međunarodne pomoći iz ovih područja.

U Ministarstvu se obavljaju slijedeći poslovi koji se odnose na:

 • prostorno uređenje Republike Hrvatske i usklađivanje prostornoga razvitka;
 • planiranje, korištenje i zaštitu prostora;
 • ostvarivanje međunarodne suradnje u prostornom uređenju;
 • inspekcijske poslove prostornoga uređenja;
 • informacijski sustav o prostoru;
 • praćenje stanja u prostoru i provedbu dokumenata prostornoga uređenja Republike Hrvatske;
 • lokacijske dozvole;
 • suradnju u izradi dokumenata prostornoga uređenja županija, gradova i općina radi osiguravanja uvjeta za gospodarenje, zaštitu i upravljanje prostorom i usklađivanja djelovanja tijela državne uprave koja sudjeluju u izradi, donošenju i provedbi dokumenata prostornoga uređenja, osiguravanje uvjeta za razvitak i unapređenje poslovanja pravnih i fizičkih osoba iz područja prostornoga uređenja, uređenje naselja, te uređenje i korištenje građevinskoga zemljišta.
 • upravne i druge poslove radi  utvrđivanja uvjeta za projektiranje i gradnju građevina; građevne i uporabne dozvole, korištenje, održavanje i uklanjanje građevine, inspekcijske poslove gradnje.
 • upravne i druge poslove radi djelovanja instrumenata i mjera gospodarske politike na razvitak projektantskih usluga u graditeljstvu i graditeljskih usluga; poslovanje pravnih i fizičkih osoba iz područja graditeljstva, Hrvatske komore arhitekata i inženjera u graditeljstvu te drugih inženjera koji sudjeluju u gradnji; praćenje i analiziranje kvalitete građevinskih i projektantskih usluga u graditeljstvu; stanovanje, politiku stanovanja, gradnju stanova i naselja; realizaciju posebnih programa Vlade Republike Hrvatske u stanogradnji; politiku, praćenje i unapređivanje stanja u komunalnom gospodarstvu, ostvarivanje međunarodne suradnje u graditeljstvu i stanovanju.
 • poslove koji se odnose na sudjelovanje Republike Hrvatske u radu tijela Europske unije

 

Ispiši stranicu