Ovdje se objavljuju sukladno Zakonu o prostornom uređenju ('Narodne novine' br. 153/13. i 65/17.):

-       Javni pozivi strankama - radi uvida u spis predmeta ako se lokacijska dozvola izdaje za zahvat u prostoru koji neposredno graniči s više od deset nekretnina – članak 142. stavak 1.

-       Lokacijske dozvole - za zahvat u prostoru koji je bio predmetom postupka procjene utjecaja na okoliš, postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš ili postupka ocjene o prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu prema posebnim propisima, objavljuje se radi upoznavanja javnosti i zainteresirane javnosti na mrežnim stranicama upravnog tijela, odnosno Ministarstva koje je tu dozvolu izdalo najmanje trideset dana – članak 147. stavak 3.

 

Nadležno tijelo
koje oglašava

Predmet

Akt u predmetu

Klasa

Ur.broj

Početak oglašavanja

Završetak oglašavanja

Pogledaj dokument

Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja

Izgradnja transverzalnog nasipa od odteretnog kanala Odra do savskog nasipa kod sela Suša, na katastarskim česticama u k.o. Ruča i k.o. Veleševec na području Općine Orle u Zagrebačkoj županiji

Rješenje o produženju lokacijske dozvole

UP/I-350-05/18-01/000112

531-06-1-2-18-0003

17.08.2018.

17.09.2018.

Link

Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja

Rekonstrukcija državne ceste DC1, dionica: Solin - Klis - Sinj, poddionica: Jamani - Klis (Grlo), izgradnja zida za zaštitu od buke u naselju Klis Kosa, infrastrukturne namjene, prometnog sustava cestovnog prometa, na katastarskim česticama u k.o. Klis, na području Općine Klis u Splitsko-dalmatinskoj županiji

Lokacijska dozvola

UP/I-350-05/18-01/0000096

531-06-1-1-1-18-0009

07.08.2018.

07.09.2018.

Link

Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja

Izgradnja autoceste A5 Beli Manastir - Osijek - Svilaj, dionica 2: Beli Manastir - Osijek, infrastrukturne namjene, prometnog sustava cestovnog prometa, na katastarskim česticama u k.o. Šumarina, k.o. Beli Manastir, k.o. Jagodnjak, k.o. Čeminac, k.o. Darda i k.o. Petrijevci u Osječko-baranjskoj županiji

 

IV. Izmjena i dopuna lokacijske dozvole

UP/I-350-05/18-01/0000059

531-06-1-1-1-18-0007

07.08.2018.

07.09.2018.

Link

Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja

Izgradnja državne ceste od obilaznice Vranje na državnoj cesti DC500 do državne ceste DC44 u Lupoglavu, infrastrukturne namjene, prometnog sustava cestovnog prometa, na katastarskim česticama u k.o. Gorenja Vas, k.o. Dolenja Vas i k.o. Vranja na području Općine Lupoglav, u Istarskoj županiji

Lokacijska dozvola

UP/I-350-05/17-01/0000114

531-06-1-1-1-18-0016

03.08.2018.

03.09.2018.

Link

Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja

Modernizacija lijevoobalnih savskih nasipa od Rečinovaca do Nove Gradiške, Izgradnja berme lijevoobalnog savskog nasipa, DIONICA: LUŽANI - PRIČAC,  planiran na području Općine Oriovac u Brodsko-posavskoj županiji.

Lokacijska dozvola

UP/I-350-05/18-01/000088

531-06-1-2-18-0006

02.08.2018.

02.09.2018.

Link

Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja

Modernizacija lijevoobalnih savskih nasipa od Rečinovaca do Nove Gradiške, Izgradnja berme lijevoobalnog savskog nasipa, DIONICA: PRIČAC - BODOVALJCI,  planiran na području općina Oriovac, Nova Kapela, Dvor i Vrbje u Brodsko-posavskoj županiji.

Lokacijska dozvola

UP/I-350-05/18-01/000089

531-06-1-2-18-0006

02.08.2018.

02.09.2018.

Link

Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja

Rekonstrukcija državne ceste DC36, dionica Hotnja - Orleković, od km 4+000 do km 8+180, infrastrukturne namjene, prometnog sustava cestovnog prometa, na katastarskim česticama u k.o. Hotnja, na području Općine Pokupsko u Zagrebačkoj županiji, u k.o. Šišinec, k.o. Brkiševina i k.o. Farkašić na području Općine Lekenik u Sisačko-moslavačkoj županiji.

Lokacijska dozvola

UP/I-350-05/17-01/0000176

531-06-1-1-1-18-0014

24.07.2018.

24.08.2018.

Link

Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja

Proširenje i modernizacija postojećeg postrojenja čeličane koja se nalazi u okviru metalurškog kompleksa čeličane „ABS Sisak“, zbog planirane izgradnje Q-one sustava za eliminaciju „flikera“ na katastarskim česticama u k.o. Novi Sisak, na području Grada Siska u Sisačko-moslavačkoj županiji.

III. Izmjena i dopuna lokacijske dozvole

UP/I-350-05/18-01/000103

531-06-1-2-18-0005

23.07.2018.

23.08.2018.

Link

Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja

Rekonstrukcija i dogradnja sjevernog kolnika južne obilaznice Osijeka na državnoj cesti DC2, infrastrukturne namjene, prometnog sustava cestovnog prometa, na katastarskim česticama u k.o. Petrijevci na području Općine Petrijevci, u k.o. Josipovac i k.o. Osijek na području Grada Osijeka u Osječko-baranjskoj županiji

Lokacijska dozvola

UP/I-350-05/16-01/0000168

531-06-1-1-1-18-0012

23.07.2018.

23.08.2018.

Link

Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja

LIJEVOOBALNI SAVSKI NASIP KOD RUŠČICE OD KM 0+000 do KM 0+760 I CRPNA STANICA GLOGOVA planiran na katastarskim česticama u k.o. Ruščica, na području Općine Klakar u Brodsko-posavskoj županiji.

Lokacijska dozvola

UP/I-350-05/18-01/000026

531-06-1-2-18-0005

20.07.2018.

20.08.2018.

Link