Ovdje se objavljuju sukladno Zakonu o prostornom uređenju ('Narodne novine' br. 153/13.):

-       Javni pozivi strankama - radi uvida u spis predmeta ako se lokacijska dozvola izdaje za zahvat u prostoru koji neposredno graniči s više od deset nekretnina – članak 142. stavak 1.

-       Lokacijske dozvole - za zahvat u prostoru koji je bio predmetom postupka procjene utjecaja na okoliš, postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš ili postupka ocjene o prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu prema posebnim propisima, objavljuje se radi upoznavanja javnosti i zainteresirane javnosti na mrežnim stranicama upravnog tijela, odnosno Ministarstva koje je tu dozvolu izdalo najmanje trideset dana – članak 147. stavak 3.

 

Nadležno tijelo
koje oglašava

Predmet

Akt u predmetu

Klasa

Ur.broj

Početak oglašavanja

Završetak oglašavanja

Pogledaj dokument

Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja

Rekonstrukcija i dogradnja USS-a 14-32 i staza za vožnju „A-H“ na katastarskim česticama u k.o. Smoković i k.o. Zemunik, na vojnom dijelu Zračne luke Zadar, na području Općine Zemunik Donji u Zadarskoj  županiji.

Javni poziv

UP/I-350-05/17-01/000138

531-06-1-2-18-0006

19.01.2018.

30.01.2018.

Link

Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja

Izgradnja državne ceste obilaznice Drniša, infrastrukturne namjene, prometnog sustava cestovnog prometa, na katastarskim česticama u k.o. Siverić, k.o. Badanj i k.o. Drniš, na području Grada Drniša  u Šibensko-kninskoj županiji

Lokacijska dozvola

UP/I-350-05/17-01/0000131

531-06-1-1-1-18-0008

19.01.2018.

19.02.2018.

Link

Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja

Rekonstrukcija građevine 'Modernizacija lijevoobalnih savskih nasipa od Račinovaca do Nove Gradiške, Izgradnja berme lijevoobalnog savskog nasipa, dionica: Topola-Županja' planiran na katastarskim česticama u k.o. Bošnjaci na području Općine Bošnjaci te k.o. Županja na području Grada Županje u Vukovarsko-srijemskoj županiji. 

Lokacijska dozvola

UP/I-350-05/17-01/000151

531-06-1-2-17-0004

12.01.2018.

12.02.2018.

Link

Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja

Rekonstrukcija lijevoobalnog savskog nasipa na dionici: Davor- Pričac od km 6+250 do km 15+550 u duljini cca 9+250, 18 km, planiran na katastarskim česticama na području k.o. Magić Mala, k.o. Siče i k.o. Seoce u Općini Nova Kapela te k.o. Živike i k.o. Pričac u Općini Oriovac u Brodsko-posavskoj županiji

Rješenje o poništenju lokacijske dozvole

UP/I-350-05/17-01/000156

531-06-1-2-18-0003

09.01.2018.

09.02.2018.

Link

Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja

MEĐUNARODNI PLINOVOD SOTLA-JEZERIŠĆE DN 700/75 bar (HRVATSKI DIO)

Lokacijska dozvola

UP/I-350-05/17-01/000073

531-06-1-1-1-18-0012

05.01.2018.

06.02.2018.

Link

Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja

ŠPORTSKO REKREACIJSKI CENTAR S GOLF IGRALIŠTEM, VODOOPSKRBNIM CJEVOVODOM I REKONSTRUKCIJOM PROMETNICE OD D8 DO BOSANKE

na katastarskim česticama u k.o. Dubrovnik (nova izmjera), k.o. Knežica, k.o. Šumet, k.o. Komolac, k.o. Rožat i k.o. Čajkovica, na području Grada Dubrovnika u Dubrovačko-neretvanskoj županiji

Lokacijska dozvola

UP/I-350-05/15-01/000115

531-06-1-2-17-0022

05.01.2018.

05.02.2018.

Link

Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja

Izmještanje trase magistralnog plinovoda Donji Miholjac-Osijek DN 300/50 bar, infrastrukturne namjene, energetskog sustava cijevnog transporta plina na području grada Osijeka u Osječko-baranjskoj županiji

Lokacijska dozvola

UP/I-350-05/16-01/000176

531-06-1-1-1-17-0011

29.12.2017.

30.01.2018.

Link

Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja

Magistralni plinovod Donji Miholjac-Belišće DN 400/50 bar infrastrukturne namjene, energetskog sustava cijevnog transporta plina na području Osječko-baranjske županije

Lokacijska dozvola

UP/I-350-05/17-01/000034

531-06-1-1-1-17-0014

29.12.2017.

30.01.2018.

Link

Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja

Uređenje rijeke Orljave na području Ciglenika i Bečića, od km 8+400 do 9+450, planiran na katastarskim česticama u k.o. Ciglenik, u Općini Oriovac u Brodsko-posavskoj županiji

I. Izmjena i/ili dopuna lokacijske dozvole

UP/I-350-05/17-01/85

531-06-1-2-17-09

27.12.2017.

27.01.2018.

Link

Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja

Izgradnja brze ceste Osijek - Županja, dionica: Nuštar - Vukovar, infrastrukturne namjene, prometnog sustava cestovnog prometa, na katastarskim česticama u k.o. Vinkovci II, na području Grada Vinkovci, u k.o. Nuštar i k.o. Marinci, na području Općine Nuštar, u k.o. Bršadin, na području Općine Trpinja i u k.o. Bogdanovcima, na području Općine Bogdanovci u Vukovarsko-srijemskoj županiji

Lokacijska dozvola

UP/I-350-05/15-01/0000178

531-06-1-1-1-17-0021

27.12.2017.

27.01.2018.

Link

Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja

Izgradnja brze ceste Popovec - Marija Bistrica - Zabok sa spojem na Breznički Hum, dionica: Zlatar Bistrica - Andraševec, infrastrukturne namjene, prometnog sustava cestovnog prometa, na katastarskim česticama u k.o. Podgrađe Bistričko, k.o. Tugonica i k.o. Selnica na području Općine Marija Bistrica, k.o. Lovrečan na području Općine Zlatar Bistrica, k.o. Dubovec na području Općine Gornja Stubica, k.o. Lepa Ves i k.o Andraševec na području Grada Donja Stubica, k.o. Bedekovčina na području Općine Bedekovčina i k.o. Špičkovina na području Grada Zaboka u Krapinsko-zagorskoj županiji, za dio koji se odnosi na izgradnju čvora Poznanovec i proširenje obuhvata zahvata na lokaciji nadvožnajka Krajčica

II. izmjena i dopuna lokacijske dozvole

UP/I-350-05/17-01/0000075

531-06-1-1-1-17-0010

22.12.2017.

22.01.2018.

Link