Ovdje se objavljuju sukladno Zakonu o prostornom uređenju ('Narodne novine' br. 153/13. i 65/17.):

-       Javni pozivi strankama - radi uvida u spis predmeta ako se lokacijska dozvola izdaje za zahvat u prostoru koji neposredno graniči s više od deset nekretnina – članak 142. stavak 1.

-       Lokacijske dozvole - za zahvat u prostoru koji je bio predmetom postupka procjene utjecaja na okoliš, postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš ili postupka ocjene o prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu prema posebnim propisima, objavljuje se radi upoznavanja javnosti i zainteresirane javnosti na mrežnim stranicama upravnog tijela, odnosno Ministarstva koje je tu dozvolu izdalo najmanje trideset dana – članak 147. stavak 3.

 

Nadležno tijelo
koje oglašava

Predmet

Akt u predmetu

Klasa

Ur.broj

Početak oglašavanja

Završetak oglašavanja

Pogledaj dokument

Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja

REKONSTRUKCIJA LUKE NAUTIČKOG TURIZMA – „MARINA PUNAT“ u uvali Puntarska draga, otok Krk, Općina Punat u Primorsko - goranskoj županiji

I. Izmjena i dopuna lokacijske dozvole

UP/I-350-05/18-01/000057

531-06-1-2-18-0008

19.06.2018.

20.07.2018.

Link

Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja

Priključni dalekovod DV 2x110 kV od TS 110/30(20)-30/10(20) kV Kapela do postojećeg DV 110 kV Bilice - Biograd, ukupne duljine oko 8,3 km, infrastrukturne namjene (elektroenergetska infrastruktura), na katastarskim česticama i njihovim dijelovima u k.o. Tisno, na području Općine Tisno i k.o. Pirovac, na području Općine Pirovac, u Šibensko – kninskoj županiji, te u k.o. Velim, na području Općine Stankovci, u Zadarskoj županiji,

Lokacijska dozvola

UP/I-350-05/17-01/000140

531-06-1-1-2-18-0012

19.06.2018.

20.07.2018.

Link

Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja

Izgradnja dijela brze ceste Slatina - Našice, dionica: čvor Našice sjever/Lila - čvor Našice istok  duljine 5,5 km, infrastrukturne namjene, prometnog sustava cestovnog prometa, na katastarskim česticama u k.o. Klokočevci, k.o. Pribiševci, k.o. Našice i k.o. Breznica Našička, na području Grada Našica i u k.o. Klokočevci, na području Općine Đurđenovac, u Osječko-baranjskoj županiji

Lokacijska dozvola

UP/I-350-05/17-01/0000063

531-06-1-1-1-18-0015

19.06.2018.

19.07.2018.

Link

Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja

Sustav vodoopskrbe i odvodnje aglomeracije Metković - Izgradnja kanalizacijske i sanacija dijela vodoopskrbne mreže u Gradu Metkoviću“

I. Izmjena i dopuna lokacijske dozvole

UP/I-350-05/18-01/000095

531-06-1-1-1-18-0003

18.06.2018.

18.07.2018.

Link

Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja

Privođenje eksploataciji eksploatacijske bušotine Letičani - 9 (Le-9) s pristupnim putom na eksploatacijskom polju ugljikovodika 'Letičani' na području Grada Bjelovara u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji

Javni poziv

UP/I-350-05/18-01/000061

531-06-1-1-2-18-005

13.06.2018.

27.06.2018.

Link

Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja

I. izmjena i dopuna lokacijske dozvole za zahvat u prostoru: Izgradnja brze cesta Granica Republike Mađarske - Virovitica - Okučani - granica Bosne i Hercegovine, sektor: Daruvar - Lipik, podsektor: Obilaznica Pakraca i Lipika, infrastrukturne namjene, prometnog sustava cestovnog prometa, na katastarskim česticama u k.o. Omanovac, k.o. Kusonje, k.o. Gornja Obrijež, k.o. Pakrac i k.o. Prekopakra na području Grada Pakraca, u k.o. Klisa, k.o. Dobrovac, k.o. Lipik, k.o. Subocka, k.o. Donji Čaglić i k.o. Kovačevac na području Grada Lipika, a sve na području Požeško-slavonske županije

I. Izmjena i dopuna lokacijske dozvole

UP/I-350-05/18-01/0000075

531-06-1-1-1-18-0005

11.06.2018.

11.07.2018.

Link

Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja

Izgradnja brze ceste Granica Republike Mađarske - Virovitica - Okučani - granica Bosne i Hercegovine, dionica: Okučani - granica Bosne i Hercegovine, infrastrukturne namjene, prometnog sustava cestovnog prometa, na katastarskim česticama u k.o. Dubovac, na području Općine Gornji Bogićevci, u k.o. Gređani, k.o. Novi Varoš i k.o. Gornji Varoš, na području Općine Stara Gradiška u Brodsko-posavskoj županiji

III. Izmjena i dopuna lokacijske dozvole

UP/I-350-05/18-01/0000007

531-06-1-1-1-18-0010

07.06.2018.

07.07.2018.

Link

Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja

Izgradnja autoceste A5, Beli Manastir - Osijek - Svilaj, dionica: Sredanci - granica s Republikom Bosnom i Hercegovinom, infrastrukturne namjene, prometnog sustava cestovnog prometa, na katarskim česticama u k.o. Svilaj i k.o. Prnjavor, na području Općine Oprisavci u Brodsko-posavskoj županiji

IV. Izmjena i dopuna lokacijske dozvole

UP/I-350-05/18-01/0000082

531-06-1-1-1-18-0004

07.06.2018.

07.07.2018.

Link

Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja

Eksploatacijsko polje tehničko-građevnog kamena 'Podvlaštica' na području Općine Orebić u Dubrovačko-neretvanskoj županiji

Rješenje o produženju lokacijske dozvole

UP/I-350-05/18-01/000042

531-06-1-1-2-18-0005

01.06.2018.

01.07.2018.

Link

Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja

Izgradnja međunarodnog plinovoda ZAGVOZD-IMOTSKI-POSUŠJE DN 500/75 BAR (HRVATSKI DIO), infrastrukturne namjene energetskog sustava cijevnog transporta na području Općine Zagvozd, Općine Podbablje, Općine Proložac i Grada Imotskog sve u Splitsko-dalmatinskoj županiji

Rješenje o produženju lokacijske dozvole

UP/I-350-05/18-01/000060

531-06-1-1-1-18-0004

30.05.2018.

29.06.2018.

Link

Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja

Izgradnja magistralnog plinovoda Zlobin-Bosiljevo DN 1000/100 kao dijela plinskog sustava u funkciji povezivanja LNG terminala u Omišlju sa plinsko transportnim sustavom Republike Hrvatske

Rješenje o produženju lokacijske dozvole

UP/I-350-05/18-01/000054

531-06-1-1-1-18-0004

25.05.2018.

24.06.2018.

Link

Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja

Izgradnja magistralnog plinovoda Zadvarje-Brela DN 300/75 bar na području Općine Šestanovac, Općine Zadvarje i Općine Brela u Splitsko-dalmatinskoj županiji

Rješenje o produženju lokacijske dozvole

UP/I-350-05/18-01/000053

531-06-1-1-1-18-0004

25.05.2018.

24.06.2018.

Link

Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja

Izgradnja spojne ceste 2 mostu Kopno - Čiovo u Trogiru od državne ceste DC126 do županijske ceste ŽC6136, infrastrukturne namjene, prometnog sustava cestovnog prometa, na katastarskim česticama u k.o. Trogir i k.o. Žedno, na području Grada Trogira, u Splitsko-dalmatinskoj županiji

I. Izmjena i dopuna lokacijske dozvole

UP/I-350-05/18-01/0000041

531-06-1-1-1-18-0011

22.05.2018.

22.06.2018.

Link