PROSTORNI PLAN

NACIONALNOG PARKA PAKLENICA

 

 

Temeljni razlozi izrade Prostornog plana su:

- potreba proširenja granica Nacionalnog parka sukladno rezultatima novijih znanstvenih istraživanja, te stečenih spoznaja o potrebi proširenja režima zaštite prirode i na okolne prostore i zatečene prirodne fenomene.

- promjena globalne strategije planiranja i zaštite prostora, te u svezi s tim korekcija postavki iz  prostornog plana SR Hrvatske iz 1974. godine koji je planirao formiranje  nacionalnog parka u višoj vršnoj zoni čitavog planinskog  masiva Velebita i uključivanje Nacionalniog parka Paklenica unutar njegovih granica kao sastavnog dijela iste cjeline.

 

- usuglašavanje postavki plana sa:

Zakonom o prostornom uređenju ( NN 30/94.,68/98.)

Zakonom o zaštiti prirode ( NN 30/94.),

Zakonom o područjima županija, gradova i općina u Republici Hrvatskoj ( NN 90/92.)

Zakonom o izmjenama Zakona o proglašenju šume Paklenica nacionalnim parkom ( NN 15/97.)

i drugim relevantnim propisima, kako bi se omogućilo njegovo provođenje, te usklađivanje sa suvremenim načelima međunarodne zaštite.

 

Odluka o donošenju PPNPPaklenica

 

Tekstualni dio plana (PDF 3MB)

 

Karte