Program URBACT III

 

Pratite novosti i događanja vezane uz provedbu Programa URBACT i na društvenim mrežama:

• URBACT:      

• Hrvatska:   

Posjetite internetsku stranicu URBACT Hrvatska

Dokumenti:

Izrada Urbane Agende za EU

U svibnju 2016. godine Amsterdamskim paktom pokrenuta je Urbana Agenda za EU (Urban Agenda for the EU) kojom se planira definirati politiku urbanog razvoja Europske Unije. Izradu Urbane Agende za EU koordinira radna skupina za urbani razvoj u okviru koje na ministarskoj razini Republiku Hrvatsku predstavlja ministar graditeljstva i prostornoga uređenja. U postupku izrade Urbane Agende za EU do sada je definirano 12 prioritetnih tematskih partnerstva kojima se nastoje ostvariti ciljevi EU2020 za pametan, održiv i uključiv rast.

Tematska partnerstva su:

 1. Uključivanje migranata i izbjeglica
 2. Kvaliteta zraka
 3. Urbano siromaštvo
 4. Stanovanje
 5. Kružno gospodarstvo
 6. Poslovi i vještine u funkciji lokalnog gospodarstva
 7. Prilagodba klimatskim promjenama (uključujući rješenja zelene infrastrukture)
 8. Energetska tranzicija
 9. Održivo korištenje zemljišta I rješenja prihvatljiva za prirodu
 10. Urbana mobilnost
 11. Digitalna tranzicija
 12. Inovativna i odgovorna javna nabava.

Svako partnerstvo se sastoji od oko 15-20 partnera (predstavnika Europske komisije, država članica i partnerskih država, gradova, stručnjaka, EU i stručnih organizacija, predstavnika privatnog sektora i ostalih dionika) i donosi svoj Akcijski plan kroz koji se za pojedine teme definiraju stvarne potrebe gradova te predlažu konkretna rješenja i daju preporuke.

Sve potrebne informacije mogu se pročitati na web platformi Europske komisije Futurium: https://ec.europa.eu/futurium/en/urban-agenda.


Otvoreni poziv Programa URBACT III - Poziv za formiranje do 25 mreža za prijenos

Program URBACT III je u razdoblju od 15. rujna 2017. do 10. siječnja 2018. godine otvorio poziv za formiranje do 25 mreža za prijenos.

U ovim projektima vodeći partner je jedan od 97 gradova kojima je dodijeljena titula Good Practice City. Vodeći partner u Mrežama za prijenos prenosi svoja iskustva o dobrim praksama na ostale gradove uključene u mrežu.

Više o dobrim praksama zainteresirani gradovi mogu saznati na URBACT City Festival koji se održava od 3. do 5. listopada 2017. godine u Tallinnu, Estonija ili OVDJE .

Sve informacije o Pozivu mogu se naći na HR i EN.

HR: http://urbact.eu/otvoren-poziv-za-urbact-iii-mre%C5%BEe-za-transfer
EN:  http://urbact.eu/open-calls-networks

Upute za prijavitelje 

Vodič kroz Mreže za prijenos

Gradovima koji će sudjelovati u Mrežama za prijenos Program osigurava podršku stručnjaka koji su odobreni u Programu. Otvoreni Poziv za URBACT stručnjake moguće je vidjeti na: http://urbact.eu/become-urbact-expert


Otvoren novi poziv Programa URBACT III - Poziv za dobre prakse

Poziv je otvoren u razdoblju od 5. prosinca 2016. do 31. ožujka 2017. godine.

Proces uspostavljanja mreža odvija se u dva koraka:

 1. prvi korak čini Poziv za dobre prakse (05.12.2016.-31.03.2017.)
  Cilj ovog poziva je pronalaženje projektnih partnera koji su uspješno provodili prakse koje se bave kompleksnim izazovima u urbanom okruženju uz primjenu integriranog i participativnog pristupa u rješavanju problema. Odabranim gradovima biti će dodijeljena titula URBACT Good Practice City (URBACT grad dobre prakse).
 2. drugi korak čini Poziv za uspostavljanje Mreža za prijenos dobrih praksi (od 09.2017.)
  Cilj poziva je uspostaviti partnerstvo oko odabrane dobre prakse koju će projektnim partnerima prenositi URBACT grad dobre prakse. Odabrani gradovi iz Poziva za dobre prakse će u rujnu 2017. godine imati priliku predstaviti se svim zainteresiranim projektnim partnerima i ostalim dionicima tijekom Festivala koji će Program u tu svrhu organizirati.

Više: http://urbact.eu/goodpracticecall

Tajništvo Programa URBACT će 30. siječnja 2017. godine u Conference Centre Albert Borschette, Brussels, predstaviti novi poziv te pojasniti koje koristi donosi uključivanje. Zainteresirani se mogu prijaviti putem online prijavnice: http://urbactevent.onetec.eu/


URBACT III Infodan 2016

U utorak, 15. studenoga 2016. godine, u Kući Europe (Augusta Cesarca 6) u Zagrebu, održat će se ovogodišnji Infodan programa URBACT III.

Prijave su otvorene do petka, 11. studenoga, do kraja radnog dana, na e-mail mario@udruga-gradova.hr (Mario Žuliček). Više informacija...


23.03.2016. - Objavljen Prvi poziv za dostavu projektnih prijedloga 'Mreža za provedbu integriranih strategija/akcijskih planova održivog urbanog razvoja (Implementation Networks)'

 
Poziv je otvoren u razdoblju od 22. ožujka do 22. lipnja 2016. godine.
 
Ciljne skupine su gradovi koji imaju:

 • usvojenu integriranu strategiju/akcijski plan održivog urbanog razvoja
 • osigurana financijska sredstva za početak odnosno nastavak provedbe strategije/akcijskog plana

Kroz Poziv će se odabrati do 15 Mreža za provedbu čiji je glavni cilj jačanje kapaciteta europskih gradova u provedbi integriranih strateških dokumenata održivog urbanog razvoja. Tijekom projekta partneri će razmjenjivati iskustva i izraditi operativni okvir koji je potreban za provođenje strateških dokumenata. Operativni okvir bi trebao sadržavati konkretna rješenja i potrebne instrumente za zadani izazov koji su gradovi identificirali.
 
Svaku mrežu projektnih partnera čini od 7 do 9 gradova partnera iz najmanje 3 države članice, a puno partnerstvo bi trebalo biti uspostavljeno u trenutku prijave projektnog prijedloga.
 
Ukupni proračun svake mreže iznosi između 600 000 € i 750 000 €, a postotak sufinanciranja EFRR-a za hrvatske gradove iznosi 85 %.
 
Mreže za provedbu se organiziraju u trajanju 30 mjeseci, što uključuje 6 mjeseci za osmišljavanje prijedloga mreže (faza 1.) i 24 mjeseca za izvršenje svih aktivnosti i ostvarenje rezultata u sklopu mreže (faza 2.)
 
Više informacija o uvjetima poziva, načinu pronalaženja projektnih partnera i načinu prijave projektnog prijedloga možete pročitati ovdje

Letak


18.03.2016.  - Hrvatski gradovi u URBACT programu

Ulaskom Republike Hrvatske u članstvo Europske unije, gradovima su se otvorile nove mogućnosti za transnacionalno umrežavanje te financiranje razvojnih aktivnosti. Jedna od takvih mogućnosti je program URBACT u kojem sudjeluje čak 10 hrvatskih gradova (7,81% svih domaćih urbanih sredina).

Koji su to gradovi i čime će se baviti u okviru novouspostavljenih mreža pročitajte u sljedećem članku


05.02.2016. - URBACT Hrvatska: Čak 10 domaćih gradova uključeno je u 13 URBACT mreža za planiranje aktivnosti


Publikacije URBACT II u formatu e-knjiga

Kako se gradovi nose s pitanjima kao što su nove urbane ekonomije, kreiranje radnih mjesta za potrebe mlađih generacija, urbana preobrazba i društvene inovacije, odgovore nude četiri publikacije URBACT II kapitalizacije dostupne u formatu e-knjiga. Publikacije su dostupne na slijedećem linku


14.09.2015. - Odobrene prve mreže URBACT III Programa
 

U petak, 11. rujna 2015. godine, je Odbor za praćenje Programa URBACT odobrio 21 novi projekt za razdoblje 2014-2020. Popis odobrenih projekata možete vidjeti na sljedećem linku
 
Čestitamo gradovima koji su se uspjeli uključiti.
 
Ostali gradovi kao i non-city partneri su pozvani proučiti teme odabranih mreža koje će tijekom idućih šest mjeseci morati uključiti nove partnere. Za uključivanje u njihov rad potrebno je dostaviti iskaz interesa na naznačene kontakte vodećeg partnera (Lead partner). Konačnu odluku o uključivanju u rad pojedine mreže donose gradovi partneri iz mreže.
 
Dodatne informacije na
email: urbact@mgipu.hr
tel: 01 3782 159


02.09.2015. - Hrvatski gradovi i općine u URBACT III programu

Nakon zatvaranja 1. Poziva u sklopu URBACT III programa, interes za sudjelovanjem iskazalo je više od 400 gradova iz cijele Europe u 99 projekata. Ovaj je poziv ujedno bio i prva ulaznica hrvatskim gradovima i općinama koji su iskazali izniman interes. Tijekom protekle godine Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja uložilo je znatne napore u cilju upoznavanja hrvatskih gradova i općina s URBACT III programom. Rezultat je izvanredan: u 40 projektnih prijedloga uključilo se 19 hrvatskih partnera (gradova i općina). Više informacija...


05.06.2015. - Obavještavamo projektne prijavitelje da će Tijelo za kontrolu svoje usluge u projektima naplaćivati od projektnih partnera.

Više informacija na urbact@mgipu.hr.


28.04.2015. - Program URBACT objavio poziv za prijave stručnjaka koji će sudjelovati u radu Vanjskog panela stručnjaka.

Uloga Vanjskog panela stručnjaka je ocjenjivanje projektnih prijedloga koji će biti odobreni u rujnu 2015. godine te tijekom 2016. godine.  

Rok za prijavu je 20.05.2015.

Poziv
Predviđene aktivnosti Vanjskog panela stručnjaka i njihov kalendar

15.04.2015. - Program URBACT otvorio poziv u svrhu kreiranja baze URBACT stručnjaka

Svakoj odobrenoj mreži gradova osiguravaju se financijska sredstva za uključivanje stručnjaka. Gradovi samostalno odabiru stručnjaka s kojim žele surađivati u projektu, a koji mora biti  na popisu baze URBACT stručnjaka.

Poziv je trajno otvoren do kraja Programa.

Više informacije dostupno je na sljedećem linku   


30.03.2015. - Program URBACT III objavio 1. poziv za dostavu projektnih prijedloga

Datum objave: 30.03.2015.
Datum završetka natječaja: 16.06.2015. do 15h
Odobravanje projekata: 11. 09.2015. 

Kratak opis natječaja: Program međuregionalne suradnje URBACT III se financira sredstvima Europskog fonda za regionalni razvoj (EFRR) unutar cilja Europske teritorijalne suradnje. Program podupire suradnju svih država članica EU te Norveške i Švicarske u razdoblju od 2014. do 2020. godine. Cilj projekata je izgradnja kapaciteta u gradovima koji izrađuju ili provode integrirane strategije (odnosno akcijske planove) održivog urbanog razvoja. Kroz Mreže za planiranje aktivnosti (Action planning networks) gradovi razmjenjuju svoja iskustva, probleme i svoja rješenja te pronalaze nove ideje kako bi riješili određeni problem u području održivog urbanog razvoja. Više... 


06.-09.05.2015. - URBACT City festival, Riga, Latvia je prilika za predstavnike gradova i ostale stručnjake iz područja urbanog razvoja da saznaju više o dosadašnjim uspjesima URBACT II programa, razmijene svoje ideje i pronađu nove partnere. Više...

Registracija
Program

Pogledajte snimku sa URBACT III LAUNCH EVENT koji se održao 16.03.2015. u Bruxellesu. Snimka se može pogledati na slijedećem linku.
 

Tijekom veljače, ožujka i travnja 2015. godine održavaju se završne konferencije URBACT II mreža za razdoblje 2007-2013. Glavne zaključke i inovativna rješenja u području održivog urbanog razvoja predstavljati će 15 tematskih mreža i 9 pilot mreža.

Kalendar konferencija i informacije o provedenim projektima pogledajte na sljedećem linku


17.02.2015. u Budimpešti, Mađarska, održan je Nacionalni URBACT Info dan. 

Više informacija dostupno je na sljedećem linku


27.01.2015. - Partneri iz Norveške i Nizozemske traže projektne partnere u Hrvatskoj za sudjelovanje u projektu u okviru URBACT programa. Projekt bi obrađivao urbane izazove i strategije za manje gradove koji su smješteni unutar većih urbanih aglomeracija. Cilj je potaknuti pametan i održiv razvoj prometa, korištenja obnovljivih izvora energije, poslovnog okruženja, sektora kulture i razvoja usluga u zajednici.

Svi zainteresirani potencijalni partneri mogu se javiti do 05. veljače 2015. godine na adresu e-pošte: urbact@mgipu.hr te na broj telefona 01 3782 159. 


28.01.2015. godine u Mariboru, Slovenija, održan je Nacionalni URBACT Info dan. 
 
U okviru URBACT Info dana održan je Forum projektnih ideja u cilju razmjene projektnih ideja i pronalaženja projektnih partnera.  

Više informacija dostupno je na sljedećem linku
 


31.12.2014. - Tajništvo URBACT Programa objavilo je da je Europska komisija odobrila Operativni Program URBACT III. Program URBACT poziva gradove i stručnu javnost na konferenciju URBACT City Festival koja će se održati u 6.–8. svibnja 2015. godine u Rigi. Više informacija...


Operativni program URBACT III
Informativni letak
URBACT Newsletter


25.11.2014. - U Zagrebu održana nacionalna konferencija „URBACT Info dan – Gradovi nositelji razvoja“ u suradnji Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja i Programa URBACT. Na konferenciji je predstavljen URBACT III program i nove prilike koje se nude gradovima u nadolazećem financijskom razdoblju Europske unije 2014.-2020. Više...

Informativni letak
Program konferencije
Prezentacije


23.09.2014. - Međunarodna konferencija „Gradovi i regije – generatori razvoja“ održana je od 17. do 20. rujna 2014. na Zagrebačkom velesajmu. Fokus ovog međunarodnog sajma investicija, industrije i usluga je na razvojnim investicijskim programima, izvoznom potencijalu proizvodnih, turističkih, kulturnih, uslužnih i ostalih poslovnih subjekata, povezivanju domaćih i stranih tvrtki i institucija na tržištu konkurentnih proizvoda, usluga i investicijskih potencijala. U organizaciji Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja predstavljeni su programi energetske obnove zgrada te Program međuregionalne suradnje URBACT III koji je fokusiran na suradnju gradova. Više...

OPĆENITO: URBACT III je program europske međuregionalne suradnje koji je namijenjen svim europskim gradovima koji žele izraditi i uspješno provoditi svoje strategije održivog urbanog razvoja i odgovarajuće akcijske planove. Cilj Programa je promicanje integriranog održivog razvoja gradova i poboljšanje učinkovite provedbe kohezijske politike EU na lokalnoj i regionalnoj razini kroz razmjenu dobrih praksi i iskustava gradova o novim modelima upravljanja, prostornom planiranju, mjerama održivog razvoja, promociji socijalne uključivosti i jačanju urbano-ruralnih veza. Više...

 
Korisne poveznice: