Agencija za ozakonjenje nezakonito izgrađenih zgrada


Agencija za ozakonjenje nezakonito izgrađenih zgrada
Selska cesta 136
10000 Zagreb

Info tel.: 01/3669-810, 811, 812, 813
e-pošta : info@azoniz.hr

Radno vrijeme za prijam stranaka:
08:00 - 16:00 sati
Stranke se primaju u Odjelu za prijam stranaka, radne sobe br. 202. i 203.

Službene obrasce možete preuzeti ovdje.  

Ukoliko niste u mogućnosti ostvariti telefonski kontakt sa našim djelatnicima molimo da svoj upit, za predmete koji se nalaze na rješavanju u AZONIZ-u, dostavite putem e-maila: info@azoniz.hr

U e-mailu navedite podatke na osnovu kojih Vas možemo identificirati kao: 

1. podnositelja zahtjeva ili opunomoćenika,
2. stranku u postupku (koje su se izjasnile kao takve, a na osnovu provjere osobnih podataka i dokumentacije kojom se dokazuje status stranke).

Podaci koji su nam neophodni su sljedeći:

1. Ime i prezime podnositelja zahtjeva ili opunomoćnika
2. poštansku adresu i mjesto (podnositelja zahtjeva ili opunomoćenika)
3. OIB podnositelja zahtjeva ili opunomoćenika (jer se postupak bez OIB-a ne može provesti)
4. klasa predmeta UP/I-...-../..-../..... ili u AZONIZ-u ili u ispostavi tijela u kojem je zahtjev zaprimljen
5. kontakt telefon

Javit ćemo Vam se u najkraćem roku.

Pogledajte izvješće o radu AZONIZ-a!
Podaci se ažuriraju jednom mjesečno.Upis pravomoćnih rješenja u registar tijekom 2015. godine

Upis pravomoćnih rješenja u registar tijekom 2015. godine po riješenosti

Upis pravomoćnih rješenja u registar tijekom 2016. godine 

Upis pravomoćnih rješenja u registar tijekom 2017. godine

Upis pravomoćnih rješenja u registar tijekom 2018. godine

O nama
Informacije za građane
Važno! - UPLATA naknada za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru temeljem rješenja AZONIZ-a
Registar broja riješenih zahtjeva
Informacije o ozakonjenju nezakonito izgrađenih zgrada
Zakoni i propisi
Upute, objašnjenja i mišljenja
Natječaji za zapošljavanje
Javna nabava
Izvješća o radu