Sufinanciranje izrade prostornih planova jedinica lokalne ili područne (regionalne) samouprave za 2017. godinu

Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja osiguralo je 3 milijuna kuna u proračunu za 2017. godinu koja će se koristiti kao pomoć općinama, gradovima i županijama za izradu prostornih planova uređenja.  

Jedinice lokalne odnosno regionalne samouprave zahtjev za dodjelu sredstava upućuju na adresu: Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja, Ulica Republike Austrije 20, Zagreb. Zahtjev se podnosi zajedno sa svom potrebnom dokumentacijom na propisanom Obrascu za prijavu kako je opisano u Naputku o postupku sufinanciranja izrade prostornih planova jedinica lokalne ili područne samouprave dodjelom sredstava iz Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2017. godinu. Prijave se zaprimaju do utroška predviđenih sredstava.

Zaprimljene zahtjeve razmatra stručno Povjerenstvo kojeg osniva ministar a prilikom raspodjele sredstava uzima se u obzir nekoliko kriterija: indeks razvijenosti, strateška važnost u odnosu na velike razvojne, infrastrukturne i prirodne sustave, očekivana dinamika izgradnje i regionalne funkcije, broj stanovnika, razvojne mogućnosti, mogućnost financiranja iz vlastitih sredstava ili iz EU fondova te stupanj izrađenosti plana.

Povjerenstvo je zasjedalo 5. svibnja 2017. te razmotrilo zahtjeve za sufinanciranje zaprimljene do 4. svibnja 2017. godine. U prvom obračunskom razdoblju utrošit će se 2.023.110,00 kuna. Popis općina i gradova koji su dobili financijska sredstva za izradu prostornih planova u prvom obračunskom razdoblju možete pročitati OVDJE

Zahtjevi zaprimljeni nakon 4. svibnja 2017. razmatrat će se na sljedećoj sjednici Povjerenstva. 

Naputak o postupku sufinanciranja izrade prostornih planova jedinica lokalne ili područne (regionalne) samouprave dodjelom sredstava iz Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2017. godinu
Obrazac prijave (xls)(pdf)
Sufinanciranje izrade prostornih planova jedinica lokalne ili područne (regionalne) samouprave dodjelom sredstava iz Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2017. godinu (prvo obračunsko razdoblje)
Sufinanciranje izrade prostornih planova jedinica lokalne ili područne (regionalne) samouprave za 2016. godinu