Program ESPON

 

 
Save the date!

07. - 08. prosinca 2016. godine ESPON Seminar “Where are European cities heading? Evidence for better policy-making”, Bratislava, Slovačka

Cilj seminara je promovirati korištenje postojećih i novih ESPON teritorijalnih dokaza u svrhu olakšavanja dijaloga među dionicima.

Rasprava će tijekom seminara biti usmjerena na podizanje svijesti o ESPON podršci.

Događaj je organiziran u suradnji s EU Predsjedništvom Slovačke.

Registraciju je potrebno izvršiti do 23. studenog 2016. godine u 15:00 OVDJE

Više informacija dostupno je OVDJE


Natječaj za zapošljavanje u EGTC-u

ESPON EGTC je objavio poziv za zapošljavanje Project Expert/Press and Media Activities.

Rok za prijavu na natječaj je 06.01.2017. do 16.00 sati.

Više informacija o uvjetima natječaja možete pročitati OVDJE   


European Week of Regions and Cities 2016 Master Class

Ovaj značajan događaj održat će se od 09.-13. listopada 2016. a okupit će 30 odabranih znanstvenih novaka i doktoranata koji će prezentirati i raspraviti recentna istraživanja vezana za temu europske kohezijske politike i regionalnog/urbanog razvoja.

Prijave su se podnosile do 09. svibnja 2016. Detaljnije informacije dostupne su ovdje.


Otvoren poziv za podnošenje projektnih prijedloga za Ciljane analize (Targeted Anlyses)

ESPON EGTC najavljuje krajnji rok, 13. siječnja 2017. godine (cut-off date) za podnošenje projektnih prijedloga za Ciljane analize te poziva sve zainteresirane dionike da dostave svoje projektne prijedloge.

Predloženi projekti moraju koristiti ESPON teritorijalne podatke s ciljem direktnog doprinosa  politikama kao i prostornim razvojnim strategijama.

Više o načinu rada, načinu prijave i odabiru projekata možete pronaći ovdje 


ESPON natječaji za primijenjena istraživanja

ESPON 2020 program teritorijalne suradnje objavio je javni natječaj za nabavu usluge izrade prvih sedam Projekata za primijenjena istraživanja (Applied Research Projects).

Više o temama projekata, uvjetima natječaja, natječajnoj dokumentaciji te rokovima za preuzimanje i predaju iste, možete pronaći na mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za prostorni razvoj, koji obavlja ulogu nacionalne kontakt točke.


Nacionalna kontakt točka za ESPON

Obavještavamo sve zainteresirane dionike, donositelje odluka na nacionalnoj i regionalnoj razini, znanstvenike, stručnjake, te ostalu zainteresiranu javnost da će u proračunskom razdoblju 2014-2020, ulogu nacionalne kontakt točke za ESPON program teritorijalne suradnje, obavljati Hrvatski zavod za prostorni razvoj.

Uloga nacionalne kontakt točke bit će suradnja s ESPON EGTC-om te povezivanje sa svim europskim donositeljima odluka, promocija transnacionalne suradnje na regionalnoj i lokalnoj razini, poticanje edukacije i uključivanje stručnjaka i ostalih u program ESPON. Također, Hrvatski zavod za prostorni razvoj sudjelovat će u promociji i diseminaciji ESPON teritorijalnih podataka.

Sve potrebne informacije možete naći na mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za prostorni razvoj. Kontakt osobe: ingrid.gojevic@mgipu.hr i ariana.korlaet@mgipu.hr.


Natječaj za zapošljavanje u EGTC-u

ESPON EGTC je objavio poziv za zapošljavanje financijskog stručnjaka/stručnjaka iz područja javne nabave. Rok za prijavu na natječaj je 18.09.2015. do 16.00 sati. Više informacija o uvjetima natječaja možete pročitati na linku.

Poziv

Gledajte uživo ESPON 2020 Launch seminar koji će se održati 03.-04. lipnja u Jurmali, a koji organizira EU Predsjedništvo Latvije.

Prijenos uživo moći ćete pratiti u realnom vremenu putem sljedećeg linka

Dodatne informacije možete naći na linkovima:
Program website link
http://www.dat.public.lu/

16.03.2015. - Tajništvo ESPON Programa suradnje objavilo je da je Europska komisija odobrila Program suradnje ESPON. Više informacija možete pročitati na sljedećem linku

Program suradnje ESPON

O PROGRAMU ESPON

ESPON (European Spatial Planning Observation Network) je Europska mreža za praćenje prostornog razvoja koju čini 28 država članica EU i 4 partnerske države (Island, Lihtenštajn, Norveška i Švicarska).

ESPON je program međuregionalne suradnje koji praćenjem, prikupljanjem i diseminacijom prostornih podataka i studija o prostornom razvoju država sudionica programa analizira učinke sektorskih politika u EU i doprinosi izradi učinkovite kohezijske politike EU.

Zadaća programa ESPON je ojačati učinkovitost europske kohezijske politike kao i ostalih sektorskih politika i programa pomoću Europskih strukturnih i investicijskih fondova (ESI fondovi).

O Programu ESPON


VRSTE AKTIVNOSTI

Kroz program ESPON 2020 financirati će se istraživanja i analize o europskom prostornom razvoju, izrađivati ciljane analize i tematski fokusirani dokumenti o specifičnim tematskim područjima prema traženju dionika, teritorijalna promatranja i izvještavanje, razvoj alata i pokazatelja za teritorijalne analize i izrada publikacija za informiranje krajnjih korisnika.


TEME

Svih jedanaest tematskih ciljeva ESI fondova posjeduje teritorijalnu komponentu ili utjecaj te su stoga svi relevantni za podršku iz programa ESPON (Uredba (EU) br. 1303/2013). ESPON će se baviti jačanjem institucionalnih kapaciteta te učinkovitom javnom upravom. ESPON je odredio nekoliko specifičnih ciljeva za razdoblje 2014-2020: nastaviti izradu prostornih podataka pomoću primijenjenih istraživanja i analiza, unaprijediti prijenos znanja i omogućiti analitičku podršku korisnicima, poboljšati prostorno promatranje i primjenu alata za teritorijalnu analizu, proširiti doseg i raspona prostornih podataka, izraditi pregled specifičnih programskih pokazatelja rezultata.
 

CILJNE SKUPINE I KORISNICI

Ciljne skupine koje bi trebale koristiti rezultate ESPON analiza i studija su kreatori politika na EU, nacionalnoj, regionalnoj i lokalnoj razini, koje bi na temelju znanstvenih podataka i analiza trebale definirati i provoditi odgovarajuće politike i tijela koja provode programe financirane pomoću ESI fondova u izradi izvješća.

Rezultate mogu koristiti još i organizacije koje promiču različite regionalne i urbane interese na EU razini, stručnjaci i sudionici u sustavima upravljanja na više razina, javni službenici i planeri na regionalnoj i lokalnoj razini, akademska zajednica, istraživači, studenti, privatni sektor i šira europska javnost.

Slijedom stečenih iskustava u dosadašnjem radu, a radi učinkovitijeg ostvarivanja zadanih ciljeva, u novom programskom razdoblju uspostavlja se ESPON Europska grupacija za teritorijalnu suradnju koja će biti Jedinstveni korisnik proračunskih sredstava programa i čiji će zadatak biti pokretanje poziva za podnošenje ponuda.

Glavni ciljni korisnici financijskih sredstava koje ESPON pruža su istraživački instituti, zavodi, javne ustanove (npr. Ekonomski institut, EIHP, Hrvatski zavod za prostorni razvoj, DZS, DGU, sveučilišta i fakulteti) koje mogu ESPON-u dostavljati tražene prostorne, demografske i ekonomske podatke.


PRORAČUN

ESPON 2020 se u programskom razdoblju 2014-2020 financira sredstvima Europskog fonda za regionalni razvoj (EFRR) koji u ukupnom financiranju sudjeluje sa 41,38 milijuna € te iz doprinosa država članica i partnerskih država od 7,30 milijuna €.

Doprinos Republike Hrvatske za sudjelovanje u ovom Programu iznosi 223.327€ za 7 godina.


VREMENSKI OKVIR

Javna rasprava o Prijedlogu programa suradnje ESPON 2020 je bila otvorena u razdoblju od 04. ožujka do 02. travnja 2014. Nacrt dokumenta dostupan je ovdje.

Po potpisivanju Sporazuma o suradnji između država članica, država partnera i Velikog Vojvodstva Luksemburg u svojstvu Upravljačkog tijela programa ESPON 2020, moći će se sve zainteresirane strane iz Republike Hrvatske uključiti u rad ovog Programa.

Sve informacije o aktivnostima u okviru ovog Programa biti će dostupne na web stranicama Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja.

Dodatne upite možete poslati i na e-mail: espon@mgipu.hr.

Korisne poveznice: