Legalizacija

Gradnja bez dozvole trajno devastira prostor i predstavlja gubitak za cijelu zajednicu! Legalna gradnja povećava sigurnost i vrijednost nekretnine te omogućava kvalitetno prostorno planiranje naselja a samo legalnom gradnjom može se aplicirati za bespovratna sredstva iz EU fondova.

Građani koji su sagradili građevinu bez valjanih dozvola za gradnju mogli su zahtjev za ozakonjenje te građevine, sukladno Zakonu o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama („Narodne novine“ broj 86/12, 143/13, 65/17),  do 30. lipnja 2018. godine, predati u nadležni upravni odjel koji obavlja poslove prostornog uređenja i gradnje na području na kojem se građevina nalazi. Građani koji zahtjev za ozakonjenje nisu uspjeli predati na vrijeme, odnosno do 30. lipnja 2018. do kada je bio zakonski rok za prijavu zahtjeva,  istom nadležnom upravnom odjelu mogu se obratiti radi provjere mogućnosti reguliranja statusa građevine prema Zakonu o gradnji.

Nadležni upravni odjeli koji izdaju akte za gradnju prema području na kojem se građevina nalazi. Detaljnije o postupku legalizacije pročitajte OVDJE

Županijama i gradovima koji ne uspijevaju rješavati predmete u zadanim rokovima pomaže Agencija za ozakonjenje nezakonito izgrađenih zgrada – AZONIZ. Svi podatci o radu AZONIZ-a, potrebni obrasci i kontakt podaci dostupni su na web stranicama Agencije.

Ministarstvo je izradilo registar u kojem su vidljivi podaci o broju riješenih predmeta po županijama i gradovima a možete mu pristupiti OVDJE

Ukoliko ste podnositelj zahtjeva a imate eventualne nedoumice vezane za postupak ozakonjenja obratite se u nadležni ured kojem ste podnijeli zahtjev. Ukoliko rješenje kojim se okončava postupak ne bude u skladu s Vašim očekivanjima imate pravo podnijeti žalbu na to rješenje Ministarstvu graditeljstva i prostornoga uređenja.


Dodatne informacije:
 
Zakon o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama 
Narodne novine 86/12,
 143/13, 65/17 - Osnovne informacije o Zakonu
Uredba o naknadi za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru
Narodne novine 98/12
  - Informacije o naknadi za legalizaciju
Postupak legalizacije
Upute, objašnjenja i mišljenja
REGISTAR broja rješenih zahtjeva
Upravni odjeli koji obavljaju poslove prostornog uređenja i graditeljstva
AZONIZ - Agencija za ozakonjenje nezakonito izgrađenih zgrada
   
  -------------------------------------------------------------------------------------
Informacija o vojnim zračnim snimkama
HRVATSKE VODE: Uputa o ostvarivanju pravne mogućnosti ishođenja suglasnosti za ozakonjenje zgrade u vodnom dobru
BROŠURA: VODIČ za legalizaciju bespravne građevine
  -------------------------------------------------------------------------------------
Ozakonjenje nezakonito izgrađenih zgrada PO PROPISU KOJI JE PRESTAO VAŽITI ALI SE MOŽE PRIMJENJIVATI na započete postupke za vrijeme njihova trajanja