ZAPOŠLJAVANJE U DRŽAVNOJ SLUŽBI

Slobodna radna mjesta u Ministarstvu graditeljstva i prostornoga uređenja popunjavaju se putem javnog natječaja ili internog oglasa. Postupak prijama u državnu službu provodi se sukladno odredbama Zakona o državnim službenicima i odredbama Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi. Pravo na prijavu imaju svi državljani Republike Hrvatske koji udovoljavaju uvjetima raspisanog natječaja.

Javni natječaj obvezno se objavljuje u „Narodnim novinama“, web stranici Ministarstva uprave i na ovoj web stranici.  

U ostalim slučajevima, prije raspisivanja javnog natječaja, slobodna radna mjesta mogu se popunjavati putem internog oglasa na koji se mogu javiti samo državni službenici. Stoga se interni oglas objavljuje samo na web stranici ovoga Ministarstva,  na web stranici Ministarstva uprave i na oglasnoj ploči svih državnih tijela.  Interni oglasi raspisuju se, u pravilu, za radna mjesta na kojima je potrebno višegodišnje radno iskustvo na odgovarajućim poslovima u državnoj službi.

Državni službenici koji su zaposleni u Ministarstvu graditeljstva i prostornoga uređenja dužni su položiti državni stručni ispit sukladno odredbama Zakona o državnim službenicima (“Narodne novine” broj 49/12.-proč. tekst, 37/13. i 38/13.)  Više informacija o polaganju državnog stručnog ispita pročitajte ovdje

Postupci prijma u državnu službu:
 
14.09.2018. - Oglas za prijam u državnu službu na određeno vrijeme (r.m. br. 113)
10.09.2018. - Oglas za prijam u državnu službu na određeno vrijeme (r.m. br. 101.)
10.09.2018. - Oglas za prijam u državnu službu na određeno vrijeme (r.m. br. 274.)
27.07.2018. - Oglas za prijam u državnu službu na određeno vrijeme (r.m. br. 165.)
16.07.2018. - Oglas za prijam u državnu službu na određeno vrijeme (r.m. br. 94.)
05.07.2018. - Oglas za prijam u državnu službu na određeno vrijeme (r.m. br. 126.)
30.05.2018. - Oglas za prijam u državnu službu na određeno vrijeme (r.m. br. 35. i 121.)
14.05.2018. - Oglas za prijam u državnu službu na određeno vrijeme (r.m. br. 47., 53. i 181.)
11.05.2018. - Javni natječaj za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme (r.m.br. 33., 51.,126., 303. i 312.)
04.05.2018. - Oglas za prijam u državnu službu na određeno vrijeme (r.m.br. 38.)
25.04.2018. - Opis poslova radnih mjesta, podaci o plaći, sadržaj testiranja, odnosno pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za testiranje te način testiranja za kandidate na raspolaganju Vladi Republike Hrvatske, vezano za javni natječaj KLASA: 112-07/18-02/10.
25.04.2018. - Javni natječaj za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme (r.m.br. 137., 139. i 144.)
18.04.2018. - Oglas za prijam u državnu službu na određeno vrijeme (r.m.br. 94)
01.12.2017. - Javni natječaj za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme (r.m.br. 312.)
17.11.2017. - Javni natječaj za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme
12.10.2017. - HZPR: Javni natječaj za prijam zaposlenika u radni odnos na određeno vrijeme
02.08.2017. - Javni natječaj za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme (r.m.198)