PUBLIKACIJE, PROGRAMI I STRATEGIJE

 
Strategija prostornog razvoja Republike Hrvatske
Program prostornog uređenja Republike Hrvatske
Strategija prostornog uređenja Republike Hrvatske
Publikacije Hrvatskog zavoda za prostorni razvoj
Informativni materijali o poticanju energetske efikasnosti u Hrvatskoj
Analiza postupanja općina i gradova u sprječavanju nelegalne gradnje
Godišnje izvješće o radu građevinske i urbanističke inspekcije u 2009. godini