11.11.2016. - Javni natječaj za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme

Sukladno članku 45. Zakona o državnim službenicima („Narodne novine“, broj: 92/05, 107/07, 27/08, 34/11 – Zakon o registru zaposlenih u javnom sektoru, 49/11, 150/11, 34/12, 49/12 – pročišćeni tekst, 37/13, 38/13, 1/15 i 138/15 – Odluka i Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske  broj: U-I- 2036/201292/05), članku 2. Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi („Narodne novine“ broj 74/10, 142/11 i 53/12) i Planu prijama u državnu službu u tijela državne uprave i stručne službe i urede Vlade Republike Hrvatske za 2016. godinu („Narodne novine“ broj: 82/2016), Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja raspisuje
 

JAVNI NATJEČAJ
za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme

A) GLAVNO TAJNIŠTVO MINISTARSTVA
I. Sektor za ljudske potencijale, opće i tehničke poslove
Služba za ljudske potencijale i opće poslove
Odjel za opće i tehničke poslove

- stručni referent - 1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme (redni broj radnog mjesta 23)

Testiranje kandidata koji su ispunili formalne uvjete natječaja održano je 12. prosinca 2016. godine prema rasporedu iz poziva.  


II. Sektor za financije
Služba za javnu nabavu i sigurnosne poslove
Odjel za provođenje postupka javne nabave
- viši stručni savjetnik
- 1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme (redni broj radnog mjesta 50.a)

Testiranje kandidata koji su ispunili formalne uvjete natječaja održano je 14. prosinca 2016. godine prema rasporedu iz poziva.  


B) UPRAVA ZA GRADITELJSTVO I ENERGETSKU UČINKOVITOST U ZGRADARSTVU
I. Sektor za graditeljstvo, stanovanje i komunalno gospodarstvo
Služba za građevno-tehničku regulativu
Odjel za građevne proizvode i usluge

a) viši stručni savjetnik - 1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme (redni broj radnog mjesta 64)
b) stručni suradnik - 1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme (redni broj radnog mjesta 65)

Testiranje kandidata koji su ispunili formalne uvjete natječaja održano je 15. i 16. prosinca 2016. godine prema rasporedu iz poziva


II. Sektor za energetsku učinkovitost u zgradarstvu
Služba za energetsku učinkovitost u zgradarstvu i registre
Odjel za rješenja i kontrolu

- viši stručni savjetnik - 1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme (redni broj radnog mjesta 81)

Testiranje kandidata koji su ispunili formalne uvjete natječaja održano je 10. i 11. siječnja 2017. godine prema rasporedu iz poziva.


C) UPRAVA ZA PROSTORNO UREĐENJE, PRAVNE POSLOVE I PROGRAME EUROPSKE UNIJE
Sektor za pravne poslove
Služba za nadzor

- viši upravni savjetnik - 1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme (redni broj radnog mjesta 130)

Testiranje kandidata koji su ispunili formalne uvjete natječaja održano je 17. siječnja 2017. godine prema rasporedu iz poziva


D) UPRAVA ZA DOZVOLE DRŽAVNOG ZNAČAJA
Sektor građevinskih i uporabnih dozvola
1. Služba za izdavanje građevinskih dozvola
Odjel za strateške i posebne projekte
- stručni suradnik
- 1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme (redni broj radnog mjesta 155)

Testiranje kandidata koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja održati će se dana 20. i 23. siječnja 2017. godine u Ministarstvu graditeljstva i prostornoga uređenja, Zagreb, Republike Austrije 14 prema rasporedu iz poziva. 
POZIV na testiranje i intervju (pdf)


2. Služba za izdavanje uporabnih dozvola
- stručni suradnik
- 1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme (redni broj radnog mjesta 159)

Testiranje kandidata koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja održati će se dana 25. i 26. siječnja 2017. godine u Ministarstvu graditeljstva i prostornoga uređenja, Zagreb, Republike Austrije 14 prema rasporedu iz poziva. 
POZIV na testiranje i intervju (pdf)


E) UPRAVA ZA INSPEKCIJSKE POSLOVE
 Sektor područnih ureda i jedinica građevinske inspekcije
1. Područni ured u Zagrebu
Služba Zagreb II
- građevinski inspektor
-1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme (redni broj radnog mjesta 170)

Testiranje kandidata koji su ispunili formalne uvjete natječaja održano je 20. prosinca 2016. godine prema rasporedu iz poziva.  

2. Područni ured u Splitu
Služba Split II za ostalo područje Splitsko – dalmatinske županije
- građevinski inspektor
-1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme (redni broj radnog mjesta 185)

Testiranje kandidata koji su ispunili formalne uvjete natječaja održano je 16. siječnja 2017. godine prema rasporedu iz poziva.

3. Služba područnih jedinica – odjeli priobalne Hrvatske
Područna jedinica u Gospiću – Odjel Ličko – senjske županije
- viši građevinski inspektor
-1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme (redni broj radnog mjesta 197) 

Javni natječaj je objavljen u 'Narodnim novinama' broj 103. od 11. studenoga 2016. godine.  Prijave na javni natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnosile su se u roku od 8 dana od dana objave.

Mjesto i vrijeme održavanja testiranja i intervjua, za kandidate koji su udovoljili formalnim uvjetima natječaja, objaviti će se na ovoj mrežnoj stranici najmanje pet dana prije održavanja testiranja. 


Tekst Javnog natječaja
Opis poslova, podaci o plaći, sadržaj i način testiranja